GLOBAL BUSINESS MONITOR 2019

Global Business Monitor

Niezależne międzynarodowe badanie przedstawiające sytuację MŚP z całego świata

W badaniu przeprowadzonym przez Bibby Financial Services wzięło udział 2300 małych i średnich firm z 13 krajów: Kanada, USA, Irlandia, Wielka Brytania, Holandia, Belgia, Francja, Niemcy, Polska, Czechy, Słowacja, Hongkong i Singapur.

Raport przedstawia opinie właścicieli i kadry kierowniczej MŚP z sektorów: produkcji, budownictwa, handlu hurtowego, transportu i usług.

Badanie Global Business Monitor miało za zadanie przeanalizować obecną sytuację rynkową MŚP. Obejmowało kwestie związane z: oczekiwaniami sprzedażowymi, gospodarką krajową i światową, dostępem do finansowania i wyzwaniami biznesowymi na następny rok. Dodatkowo raport przedstawia przyczyny problemów, z jakimi borykają się przedsiębiorcy, którzy chcą utrzymać płynność finansową.

Pobierz raport dotyczący Polski, aby dowiedzieć się, gdzie MŚP widzą nowe możliwości i wyzwania na nadchodzący rok.

Pobierz raport!

Wnioski

  • Zaufanie MŚP do rynków lokalnych spadło z 54% w 2017 r. do 48% w 2019 r.;
  • Co trzecia firma zmaga się z problemem płynności finansowej;
  • Ponad dwie piąte MŚP ma trudności z terminowym odzyskiwaniem płatności od klientów;
  • 53% polskich MŚP spodziewa się wzrostu sprzedaży w ciągu najbliższych 12 miesięcy;
  • 71% polskich firm uczestniczących w badaniu liczy na pozyskanie nowych klientów, a zaledwie 6% wzrost sprzedaży wiąże z rozpoczęciem eksportu; 
 

MŚP na całym świecie przyzwyczajają się do globalnej niepewności. Mimo to, wiele z nich bierze sprawy w swoje ręce i inwestuje w rozwój, chcąc wykorzystywać nowe możliwości. David Postings, GLOBAL CHIEF EXECUTIVE, BIBBY FINANCIAL SERVICES

Global Business Monitor

Nastroje biznesowe MŚP

Raport wykazał, że zaufanie małych i średnich przedsiębiorców do globalnej gospodarki zmalało o pięć punktów do 63,66. Mimo niestabilnej gospodarki, MŚP mają dalej silne ambicje rozwojowe. Oznacza to, że handel krajowy ma obecnie większe znaczenie niż handel międzynarodowy.


Global Business Monitor

Wyzwania biznesowe

Małe i średnie przedsiębiorstwa na całym świecie walczą o dostęp do gotówki, której potrzebują, aby przyspieszyć rozwój działalności. Według jednej trzeciej badanych, utrzymanie płynności finansowej jest największym wyzwaniem dla MŚP. Dla ponad dwóch piątych przedstawicieli MŚP jedną z głównych przyczyn problemów finansowych jest opóźniona płatność od klientów. 


Światowy handel

Światowy handel

86% badanych MŚP prowadzi działalność na rynku krajowym. W handlu zagranicznym: 28% firm eksportuje, a 20% importuje. Singapur ma najwyższy odsetek MŚP importujących (41%), podczas gdy Hongkong ma najwyższy odsetek MŚP eksportujących (48%).


gabinet

Dostęp do finansowania dla MŚP

Co trzecia z ankietowanych firm stwierdziła, że możliwości finansowania dla małych firm są doskonałe lub dobre. Około jedna trzecia MŚP korzysta obecnie z finansowania zewnętrznego. Tymczasem co piąty badany został odrzucony na etapie wnioskowania o finansowanie.


gabinet

Praktyki płatnicze

Badanie pokazuje, że monitorowanie płatności i upominanie się o zapłatę od klientów jest wyzwaniem dla wielu MŚP, które chcą poprawić swoją płynność finansową. W 2019 roku 31% MŚP doświadczyło problemów ze ściągnięciem długu, co jest niewielką poprawą w porównaniu z 2017 r., w którym to 35% badanych miało problem z windykacją długów. 44% ankietowanych, uważa, że problem nierzetelnych kontrahentów i brak zapłaty faktur na czas, wpływa negatywnie na wzrost i marżę zysku.

Pobierz raport o sytuacji MŚP w Polsce

kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub