FAKTORING

Na czym polega faktoring, jak działa i kto może skorzystać? Czytaj przewodnik po usłudze faktoringu.

Rozwój przedsiębiorstwa oparty na solidnych fundamentach finansowych stanowi klucz do długotrwałego sukcesu w dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym. Dla wielu firm płynność finansowa jest wyzwaniem, a opóźnienia w płatnościach mogą hamować plany ekspansji.

W odpowiedzi na te wyzwania faktoring staje się coraz bardziej cenionym narzędziem finansowym. Co to dokładnie jest faktoring? Jakie są jego podstawowe rodzaje i w jaki sposób różni się od innych metod finansowania? Jakie są rzeczywiste koszty związane z jego wdrożeniem? I przede wszystkim — jak dzięki faktoringowi można zoptymalizować płynność finansową przedsiębiorstwa? Zapraszam do naszej analizy i wskazówek, które umożliwią skuteczniejsze zarządzanie kapitałem obrotowym Twojej firmy.transport

Co to jest faktoring?

Faktoring - (z ang. factoring) to umowa cywilnoprawna. Polega na wykupieniu przez firmę faktoringową (faktora) nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorcy (faktoranta), które ten wystawił swoim kontrahentom (odbiorcom). Dzięki faktoringowi przedsiębiorca „odmraża” swoje faktury - zamiast czekać 30 albo 60 dni na zapłatę od kontrahenta, może dostać pieniądze nawet w ciągu 24 godzin od przekazania faktur do firmy faktoringowej. Faktoring jest bardzo ceniony w branżach, w których stosuje się kredyty kupieckie, czyli długie terminy płatności. Najczęściej do faktoringu zgłaszają się firmy transportowe, handlowe (także eksportujące), z branży drzewnej, meblarskiej, chemicznej, tworzyw sztucznych, mięsnej i opakowaniowej.

Dowiedz się więcej o faktoringu:Strony faktoringu: faktor i faktorant


Faktor (definicja)

Zgodnie z polskim prawem, faktor to instytucja finansowa, która zajmuje się świadczeniem usługi faktoringu. W Polsce spotykamy dwa rodzaje faktorów: podmioty, które działają jako część grupy bankowej oraz podmioty niezależne, wyspecjalizowane w faktoringu, takie jak Bibby Financial Services, które nie są powiązane kapitałowo z żadnym bankiem.

Dowiedz się więcej:

Faktorant (definicja)

Faktorant jest jedną ze stron w umowie faktoringu. Faktorantem może zostać przedsiębiorca, który zajmuje się sprzedażą, dostawą towarów lub świadczeniem usług z długim terminem płatności. Nie chcąc czekać na zapłatę od odbiorców, faktorant w ramach faktoringu przekazuje firmie faktoringowej wystawione przez siebie faktury. W zamian za to otrzymuje od faktora finansowanie i dodatkowe usługi pomagające w prowadzeniu biznesu.

Dowiedz się więcej:


transport

Jak działa faktoring?

W faktoringu biorą udział dwie strony: faktorant i faktor. Faktorantem jest firma, która korzysta z faktoringu, a faktorem – podmiot udzielający finansowania. Firma przekazuje faktorowi swoje faktury wystawione kontrahentom w związku z wykonaną usługą lub sprzedanym produktem. Faktor – w ramach usługi faktoringu – wypłaca firmie ustaloną część (do 90%) kwoty widocznej na fakturze. Sam dochodzi spłaty całości faktury od odbiorcy faktoranta. Przy okazji może też świadczyć na rzecz faktoranta inne usługi, takie jak przejęcie ryzyka niewypłacalności odbiorcy (w przypadku faktoringu pełnego) czy monitorowanie i windykowanie przeterminowanych płatności.

Aby rozpocząć współpracę z firmą faktoringową, przedsiębiorca powinien mieć rozproszony portfel odbiorców B2B i prowadzić powtarzalną sprzedaż. Warunkiem przekazania faktur do faktoringu jest brak zakazu cesji w umowie z kontrahentem.

Dowiedz się więcej o faktoringu:

                                                                                                                                                                                                                                             
transport

Czym zajmuje się firma faktoringowa?

Podstawową funkcją jest zapewnienie płynności i przyspieszenie przepływów pieniężnych w gospodarce. Faktor w momencie wykupienia faktur przedsiębiorcy, przekazuje pieniądze nawet w ciągu 24 godzin. Przedsiębiorca nie musi czekać 30 czy 90 dni na zapłatę. Dzięki faktoringowi ma pieniądze na opłacenie swoich bieżących zobowiązań a także na rozwój biznesu. Dodatkowo, oprócz finansowania, firma faktoringowa wspiera swoich klientów w działaniach związanych z administrowaniem należności, m.in. monitoruje płatności i rozliczenia z ich kontrahentami. Faktor dba o bezpieczeństwo finansowe swoich klientów, dlatego przed podpisaniem umowy faktoringowej weryfikuje ich odbiorców pod kątem wypłacalności i wiarygodności finansowej.

Podstawową funkcją firmy faktoringowej jest zapewnienie płynności i przyspieszenie przepływów pieniężnych w gospodarce. Faktor, czyli specjalista od faktoringu, w momencie wykupienia faktur przedsiębiorcy, jest w stanie przekazać pieniądze nawet w ciągu 24 godzin. Dzięki temu przedsiębiorca nie musi czekać 30 czy 90 dni na zapłatę od swojego kontrahenta. Dzięki faktoringowi, przedsiębiorca ma szybki dostęp do gotówki, które może przeznaczyć na opłacenie swoich bieżących zobowiązań czy inwestycje niezbędne do rozwoju biznesu.Jednakże, usługi firmy faktoringowej nie kończą się na szybkim finansowaniu. Firma faktoringowa jest także partnerem dla swoich klientów, wspierając ich w szerokim spektrum działań związanych z administrowaniem należności. To oznacza, że firma faktoringowa monitoruje płatności i rozliczenia z kontrahentami swoich klientów, co ułatwia im zarządzanie finansami.

Firma faktoringowa jest też gwarantem bezpieczeństwa finansowego swoich klientów. Przed podpisaniem umowy faktoringowej, nasz zespół specjalistów analizuje kondycję finansową kontrahentów, oceniając ich wypłacalność i wiarygodność finansową. Dzięki temu przedsiębiorca ma pewność, że faktor nie tylko zabezpieczy jego interesy, ale też zmniejszy ryzyko niewypłacalności kontrahentów.

Dodatkowo, firmy faktoringowe często oferują swoim klientom ubezpieczenie kredytowe. To kolejny element, który podnosi poziom bezpieczeństwa transakcji. W praktyce oznacza to, że jeśli kontrahent niespodziewanie stanie się niewypłacalny, przedsiębiorca będzie chroniony przed konsekwencjami tego zdarzenia.

Firma faktoringowa pełni zatem rolę partnera, który nie tylko zapewnia szybki dostęp do gotówki, ale także pomaga w zarządzaniu finansami, analizie ryzyka oraz zabezpiecza przed konsekwencjami niewypłacalności kontrahentów. W efekcie, dzięki korzystaniu z usług firmy faktoringowej, przedsiębiorca może skupić się na tym, co robi najlepiej - prowadzeniu i rozwijaniu swojego biznesu.

Podstawowe rodzaje faktoringu w Polsce:

 • Faktoring niepełny
 • Faktoring pełny
 • Faktoring mieszany

Faktoring niepełny (faktoring z regresem)

Faktoring z niepełny (nazywany również faktoringiem z regresem), jest usługą finansową, która ma na celu zabezpieczenie płynności finansowej w firmie. Jest to szczególnie ważne w przypadku, gdy przedsiębiorca współpracuje z kontrahentami, którzy wymagają długich terminów płatności. „Zamrożone” faktury uniemożliwiają rozwój, a wręcz mogą przyczynić się do trudności finansowych, zwłaszcza w przypadku MŚP. Skorzystanie z faktoringu z regresem niweluje ten problem, przedsiębiorca nie czeka kilkadziesiąt dni na zapłatę. Pieniądze otrzymuje już nawet następnego dnia, dzięki czemu ma środki na bieżące opłaty i inwestowanie w dalszy rozwój.

Dowiedz się więcej o faktoringu niepełnym:

 

Faktoring pełny (faktoring bez regresu)

Faktoring pełny (nazywany również faktoringiem bez regresu), nie tylko zabezpiecza płynność finansową przedsiębiorstwa, ale także chroni przed niewypłacalnością kontrahentów. W tym przypadku to firma faktoringowa ponosi całą odpowiedzialność za spłatę długu kontrahenta. Faktoring pełny to usługa skierowana przede wszystkim do firm, które rozpoczynają współpracę z nowymi, nieznanymi klientami, również w handlu zagranicznym. Dzięki faktoringowi bez regresu, przedsiębiorca zyska płynność finansową, ubezpieczenie transakcji oraz analizę potencjalnych kontrahentów w kontekście ich wypłacalności.

Dowiedz się więcej o faktoringu pełnym:

 

Faktoring mieszany

Faktoring mieszany jest to kompromis między faktoringiem pełnym a niepełnym. W tej usłudze przedsiębiorstwo przekazuje faktury firmie faktoringowej, która wstępnie finansuje większość wartości tych faktur. W przypadku niespłacenia długu przez kontrahenta w określonym czasie, firma faktoringowa może domagać się zwrotu części finansowanej kwoty od przedsiębiorcy (zgodnie z zasadami faktoringu z regresem). Jednakże, jeśli dłużnik ureguluje swoje zobowiązania, reszta należności (pomniejszona o prowizję) jest przekazywana przedsiębiorstwu. W ten sposób, przedsiębiorca korzysta zarówno z szybszego dostępu do gotówki, jak i pewnego stopnia ochrony przed ryzykiem niewypłacalności kontrahenta, choć nie jest to tak pełne zabezpieczenie jak w przypadku faktoringu pełnego. Faktoring mieszany może być idealnym rozwiązaniem dla firm, które chcą połączyć korzyści płynące z obu form faktoringu, dostosowując usługę do własnych potrzeb i specyfiki działalności.

 

Różnice między faktoringiem niepełnym a faktoringiem pełnym

Podstawową różnicą między faktoringiem niepełnym a pełnym jest ubezpieczenie transakcji. W przypadku faktoringu z regresem faktor nie przejmuje ryzyka niewypłacalności kontrahentów faktoranta. To rozwiązanie jest skierowane do firm, które sprzedają swój towar lub usługę do znanych, zaufanych odbiorców, z którymi mają już zbudowaną historię transakcji. Ze względu jednak na długie terminy płatności i dużą liczbę udzielonych kredytów kupieckich chcą polepszyć swoją płynność finansową, by mieć wystarczające środków na bieżące wydatki.

 

 

Współpracujemy z naszymi klientami na zasadzie limitów kupieckich. Dajemy kontrahentowi towar w przelewie 30, 45 dniowym. To długi czas oczekiwania, a żeby zachować płynność finansową potrzebujemy tych środków znacznie wcześniej. Klienci często jeszcze opóźniają się z opłaceniem należności. Dlatego zaczęliśmy korzystać z faktoringu. Cenimy Bibby za ich terminowość, zrozumienie klienta i pomoc w każdej sytuacji. Jesteśmy rodzinną firmą, dlatego szukamy uczciwego partnera do współpracy – a takim jest Bibby. - Jolanta Wujek, Dyrektor Prokurent Confirme Sp. z o.o.

kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub


Faktoring dla małych firm (faktoring dla startup'ów)

Mitem jest, że z faktoringu mogą korzystać tylko duże firmy. Jest to bowiem usługa na tyle elastyczna, że można ją dopasować do indywidualnych potrzeb każdego klienta, również firm małych i tych, które dopiero rozpoczynają działalność (np. dla startupów).

Małe firmy najczęściej korzystają ze środków własnych. Trudno im uzyskać kredyt w banku ponieważ zazwyczaj nie spełniają kryteriów dotyczących stażu rynkowego, zabezpieczeń, czy osiąganych wyników finansowych. Wtedy rozwiązaniem jest faktoring. Szczególnie istotne jest to, że faktoring nie obciąża bilansu firmy, a więc nie utrudnia jej drogi do ubiegania się w przyszłości o kredyt bankowy.

W Bibby Financial Services mikroprzedsiębiorstwo może uzyskać do 300 000 zł, bez konieczności przedstawiania tzw. twardych zabezpieczeń ani podawania celu finansowania. Faktoring dostępny jest również dla firm z krótkim stażem rynkowym, czy prowadzących niepełną księgowość.

Faktoring dla mikroprzedsiębiorstw w praktyce oznacza dostęp do gotówki w ciągu 24 godzin od przekazania faktur sprzedażowych. Przelew środków odbywa się automatycznie, bez konieczności składania dyspozycji.

Minimalna liczba dokumentów potrzebnych do zawarcia umowy oraz uproszczony wniosek pozwalają na szybkie uruchomienie finansowania. Umowa nie przewiduje opłat wiążących klienta, dlatego mała firma może zrezygnować z faktoringu w każdym momencie, bez dodatkowych opłat. W ramach umowy przedsiębiorcy otrzymują ponadto usługę zarządzania należnościami, co pozwala im na bieżąco monitorować odbiorców. Docenią to firmy, które nie mają rozbudowanych służb księgowych i kontrolingowych.

Faktoring dla mikroprzedsiębiorstw to również rozwiązanie dla eksporterów, ponieważ finansowanie może być udzielone w walucie, w której prowadzona jest sprzedaż. Z faktoringu dla małych firm korzystać mogą również startupy. Warunkiem jest jednak rozpoczęcie sprzedaży.

Dowiedz się więcej o faktoringu dla małych firm:

 

 

transport

Faktoring eksportowy i karty paliwowe

Faktoring eksportowy (nazywany również faktoringiem zagranicznym) oprócz zapewnienia płynności finansowej oferuje szereg usług doradczych. Małe i średnie firmy szczególnie doceniają pomoc w sprawdzaniu wiarygodności i wypłacalności kontrahentów zagranicznych. Dodatkowo, firmy faktoringowe dzielą się informacjami na temat prawa, praktyk płatniczych i lokalnych zwyczajów handlowych obowiązujących na rynkach zagranicznych.

Firma faktoringowa może również pomóc w prawnych i technicznych aspektach dochodzenia należności na terytorium innego kraju. Ryzyka związanego z wchodzeniem na nowe rynki nie da się całkowicie wykluczyć, ale dzięki wsparciu firmy faktoringowej, która działa na rynkach międzynarodowych i ma przedstawicielstwa w wielu krajach - można je w dużej mierze ograniczyć.

Dodatkowo, przy faktoringu eksportowym przedsiębiorca otrzymuje finansowanie w walucie, w której została wystawiona faktura. Nie musi więc martwić się zmianami kursów. Sam decyduje, kiedy wymieni walutę i w jaki sposób ją wykorzysta.

Dowiedz się więcej o faktoringu eksportowym:


transport

Faktoring dla transportu

Faktoring dla firm transportowych to najlepsza forma finansowania dla firm, które ze względu na długie terminy płatności od obiorców mają problemy z regulowaniem bieżących zobowiązań. Większość firm transportowych działa w oparciu o leasingowaną flotę, dlatego trudno im przedstawić twarde zabezpieczenia i uzyskać kredyt w banku. W Bibby Financial Services co czwarty klient to właśnie firma transportowa. Znamy specyfikę tej branży i gwarantujemy sprawną obsługę, zarówno przewoźników krajowych, jak i międzynarodowych.

Dodatkową korzyścią dla firm współpracujących z nami jest karta paliwowa. Pozwala ona płacić za paliwo, a także pokryć dodatkowe koszty transportowe, związane np. z wjazdem na autostradę czy do tunelu. W systemie automatycznie zapisują się wszystkie informacje dotyczące danego tankowania: kto zatankował, za ile, kiedy, jaki był numer rejestracyjny tankowanego samochodu itd. Systemy oferowane przez dostawców kart paliwowych zazwyczaj udostępniają też narzędzia analityczne, co pozwala na stałą kontrolę nad wydatkami na paliwo. To znacząco ułatwia pracę działu księgowego, który wszystkie dokumenty i informacje ma jednym miejscu.

Dowiedz się więcej o faktoringu dla transportu:


transport

Faktoring odwrotny

Faktoring odwrotny (nazywany również faktoringiem odwróconym) polega na finansowaniu przez firmę faktoringową zobowiązań przedsiębiorcy wobec jego dostawców. Przedsiębiorca ma oczywiście obowiązek spłacenia faktorowi należności zwiększonych o ustalone wynagrodzenie, w ustalonym terminie. Faktoring odwrotny ma wiele cech wspólnych z pożyczką zaciągniętą na spłatę zobowiązań. Dlatego warto pamiętać, że ocenia podlegają - inaczej niż w pozostałych formach faktoringu – nie odbiorcy, a sam przedsiębiorca i jego kondycja finansowa.

Faktoring odwrotny pomaga nie tylko regulować bieżące zobowiązania wobec dostawców, ale także aktywnie kształtować politykę zakupową i budować wizerunek dobrego płatnika. Daje też możliwość uzyskania rabatu u dostawców czy negocjowania z nimi lepszych warunków handlowych za terminową zapłatę. Pomaga to firmie zrekompensować sobie koszty faktoringu.

Dowiedz się więcej o faktoringu odwrotnym:


transport

Mikrofaktoring

Mikrofaktoring to rodzaj faktoringu, w którym stosuje się uproszczone podejście do analizy finansowej – badane są jedynie aspekty najistotniejsze z punktu widzenia zachowania płynności firmy. Analiza jest uzupełniania o dość dokładną ocenę historycznych relacji z kontrahentami. Firma faktoringowa sprawdza też podstawy takich relacji, należy więc być przygotowanym do przedstawienia treści zamówień bądź umów handlowych.

Codzienna obsługa mikrofaktoringu jest identyczna jak w przypadku większych firm. Na podstawie dokumentów potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, instytucja faktoringowa wypłaca określoną zaliczkę na konto firmy i następnie czeka na płatność od jej dłużnika, czyli kontrahenta. A zatem Twoja firma odnosi podstawową korzyść: ma pieniądze na bieżącą działalność!

Dowiedz się więcej o mikrofaktoringu:


transport

Faktoring online

W dobie dzisiejszej technologii, bardzo istotna jest szybka komunikacja, możliwość wysyłania podpisanych faktur drogą elektroniczną, stały kontakt z opiekunem, dostęp do swojego konta i analizowanie na bieżąco sytuacji finansowej. W Bibby dajemy taką możliwość! Prowadzenie faktoringu online jest wygodną formą dbania o finanse.

Dowiedz się więcej o faktoringu online:


Faktoring na tle innych źródeł finansowania


Faktoring a leasing

Faktoring i leasing są alternatywą dla pożyczek i kredytów bankowych, zwłaszcza dla firm, które nie mają zdolności kredytowej lub nie mogą pochwalić się wystarczająco długim stażem rynkowym.

Jeśli firma rozwija się i korzysta z leasingu, to powinna również rozważyć finansowanie bieżącej działalności za pomocą faktoringu. Jest to również dobre rozwiązanie dla firm przeżywających trudności finansowe: w ramach trójstronnego porozumienia pomiędzy faktorem, firmą leasingową i klientem, środki uzyskane z faktoringu przekazywane są bezpośrednio na poczet raty leasingowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu restrukturyzacja firmy przebiega szybciej i sprawniej.

Faktoring a leasing

Faktoring a kredyt

Największym minusem kredytu jest to, że firma posługuje się środkami, które nie są jej, więc będzie musiała nie tylko je zwrócić, lecz także ponieść dodatkowe koszty w postaci odsetek i prowizji dla banku. W przypadku faktoringu firma po prostu otrzymuje wcześniej pieniądze, które i tak się jej należą. Środki „zamrożone” w fakturach szybciej trafiają do dyspozycji przedsiębiorcy. W obu przypadkach przeprowadzana jest weryfikacja. O ile bank bada przede wszystkim sytuację finansową firmy wnioskującej o kredyt, o tyle faktor zainteresowany jest głównie jej odbiorcami – czy są wiarygodni i terminowo spłacają zobowiązania.

Ponieważ faktoring jest księgowany pozabilansowo i nie powoduje zwiększenia udziału środków obcych w księgach firmy, to umożliwia zwrócenie się o kredyt do banku w przyszłości.

Kredyt kupiecki a faktoring

transport

Faktoring a ubezpieczenie

Rozpoczynając współpracę z nowymi kontrahentami, zwłaszcza zagranicznymi, warto ubezpieczyć się na wypadek ich niewypłacalności. Polisę można zakupić w jednej z firm specjalizujących się w ubezpieczeniach transakcji handlowych, warto jednak rozważyć bardziej kompleksową usługę, czyli faktoring z ubezpieczeniem. Porównując faktoring pełny (bez regresu) z bezpośrednim ubezpieczeniem transakcji warto zwrócić uwagę na koszty administrowania polisą. Współpracując z faktorem przedsiębiorca nie musi martwić się o terminy, czy klauzule wyłączające w polisie. Przekazuje fakturę do firmy faktoringowej, otrzymuje finansowanie i może o tej fakturze zapomnieć.

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu w faktoringu:


Faktoring a cesja wierzytelności

W momencie sfinalizowania umowy faktoringu wierzytelności wynikające z faktur wystawionych odbiorcom firmy podlegają cesji na rzecz firmy faktoringowej. Oznacza to, że odbiorca ma zapłacić wymaganą kwotę już nie wystawcy faktury (dostawcy) a firmie faktoringowej, która ją przejęła w wyniku cesji.

Warto pamiętać, że w przypadku istnienia zapisu o zakazie cesji w umowie handlowej z danym kontrahentem, nie ma możliwości skorzystania z faktoringu. Warto zatem już na etapie negocjacji umowy zwrócić uwagę na ten aspekt.

Dowiedz się więcej o cesji wierzytelności:

Kim jest cesjonariusz?

Cesjonariusz to nabywca wierzytelności. W przypadku faktoringu jest to firma faktoringowa. To na niej ciąży odpowiedzialność za wszystkie czynności, które trzeba podjąć, aby odzyskać pieniądze. Czynność przekazania faktur (a dokładnie: wynikających z nich wierzytelności) cesjonariuszowi nazywamy cesją.

Kim jest cedent?

Cedentem jest spółka, która zrzeka się praw do swoich wierzytelności (czyli płatności wynikających z faktur wystawionym odbiorcom) na rzecz cesjonariusza - ich nowego nabywcy. W przypadku faktoringu cedentem jest firma, która przekazuje swoje faktury firmie faktoringowej (faktorowi). Czynność przekazania wierzytelności przez cedenta nazywamy cesją.


transport

Jak księgować faktoring?

Główną zaletą faktoringu – w porównaniu z kredytem i pożyczkami – jest księgowanie pozabilansowe. Oznacza to, że faktoring nie obciąża wyniku firmy, ani nie obniża jest zdolności kredytowej na przyszłość.

W zależności od rodzaju faktoringu księguje się go inaczej. Faktoring pełny (bez regresu) można traktować jako sprzedaż wierzytelności, natomiast w faktoringu niepełnym (z regresem) należność do czasu spłaty widnieje w księgach rachunkowych firmy.

Dowiedz się więcej o księgowaniu faktoringu:


Przewagi Bibby Financial Services

Bibby Financial Services jest częścią brytyjskiej firmy rodzinnej Bibby Line Group działającej na rynku ponad 200 lat i wywodzącej się z transportu morskiego. W Wielkiej Brytanii, która jest światową kolebką faktoringu, finansujemy firmy od ponad 35lat! W Polsce mamy nieco krótszą historię – działamy od 2002 roku. Niektórzy klienci są z nami od początku!

Jesteśmy firmą globalną, mamy 44 biura w 13 krajach w Europie, Północnej Ameryce i Azji. Mamy dostęp do wiedzy, standardów i rozwiązań oferowanych w innych krajach, znamy realia panujące na lokalnych rynkach. Obsługujemy ponad 10 000 klientów na całym świecie, łącznie ponad 300 różnych branż. W Polsce nasi klienci reprezentują głównie branże:

 • transportową
 • tworzyw sztucznych
 • opakowaniową
 • drzewną
 • meblarską
 • mięsną
 • eksportową

Decyzja o przyznaniu finansowania podejmowana jest maksymalnie w ciągu 7 dni od otrzymania dokumentów, a wielu przypadkach - nawet w ciągu 2 dni. Kiedy umowa jest już podpisana, wypłacamy do 90% wartości faktury w ciągu 24 godzin od przekazania kopii.

Nasze rozwiązania dopasowujemy do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy: wielkości obrotów, planów sprzedażowych, kondycji finansowej. Do każdego klienta podchodzimy elastycznie i indywidualnie. Skupiamy się na sposobie, w jaki firma jest prowadzona, czego potrzebuje, kim są jej odbiorcy - a nie tylko na wynikach finansowych. Dzięki temu możemy udzielić finansowania również firmom z przejściowymi problemami. Nie pytamy: „czy?” da się zrealizować daną transakcję, tylko „jak to zrobić?”.

Oferujemy szeroki wachlarz usług dodatkowych: od monitoringu płatności, poprzez sprawdzanie wypłacalności kontrahentów, aż do windykacji należności.


Ile kosztuje faktoring?

Dwa główne czynniki wpływające na koszty faktoringu to skala współpracy z faktorem, czyli wielkość obrotów przekazanych do faktoringu, oraz termin płatności na fakturach, czyli okres na jaki udzielane jest finasowanie (jak „długie” faktury są przedmiotem faktoringu, czy to jest 30, 60, 90 czy 120 dni). Na koszty faktoringu mają wpływ również następujące czynniki:

 • poziom ryzyka,
 • powtarzalność transakcji,
 • zróżnicowanie grupy odbiorców.

Zazwyczaj faktoring kosztuje przedsiębiorcę od 0,5 proc. wartości faktury do 3 proc.

Dowiedz się więcej o kosztach faktoringu:

 


transport

Faktoring cichy

Faktoring cichy polega na przeniesieniu wierzytelności bez wcześniejszego powiadomienia partnera biznesowego o cesji. Wzbudza to wiele kontrowersji oraz wątpliwości przede wszystkim o charakterze etycznym i prawnym. Bibby Financial Services nie ma w swojej ofercie faktoringu cichego. Uważamy, że warto dbać o transparentność relacji biznesowych, co zaowocuje w przyszłości.

Faktoring tajny

Faktoring tajny jest popularniejszą nazwą określającą faktoring cichy - lecz jest to ta sama usługa.

Dowiedz się więcej o faktoringu cichym:


transport

Faktoring należności

Faktoring należności polega na przejęciu przez faktora faktur, których termin płatności jeszcze nie upłynął. Warunkiem współpracy faktoringowej jest brak zakazu cesji u kontrahenta oraz posiadanie stałego portfela odbiorców, którzy pozytywnie przejdą weryfikację faktora. Współpraca z faktorem jest doskonałym sposobem na zbudowanie trwałych relacji biznesowych z godnymi zaufania kontrahentami, którzy przyczynią się do stabilnego rozwoju firmy.

Dowiedz się więcej o sprzedaży wierzytelności:


Faktoring schemat

W ramach umowy faktoringowej możemy wyróżnić następujące schemat kroków:schemat faktoringu schemat faktoringu 1. Sprzedaż i wystawienie faktury. Przedsiębiorca dostarcza towar lub usługę swojemu kontrahentowi i wystawia fakturę z odroczonym terminem płatności. Po zakończeniu transakcji, przedsiębiorca przekazuje kopię faktury do faktora.

 
2. Wypłata gotówki przez faktora. Na podstawie przekazanej faktury, faktor w ciągu maksymalnie 24 godzin wypłaca przedsiębiorcy zaliczkę, która stanowi do 90% jej wartości. To pozwala przedsiębiorcy na szybki dostęp do kapitału.
 
3. Monitorowanie wierzytelności. Kontrahent Od momentu przekazania faktury aż do jej zapłaty przez kontrahenta, faktor monitoruje jej status oraz ewentualnie zajmuje się windykacją, dzięki czemu przedsiębiorca jest zwolniony z tego obowiązku.

4. Płatność od kontrahenta. Kontrahent Kontrahent dokonuje płatności bezpośrednio na rachunek faktora. To faktor teraz czeka na terminowe uregulowanie zobowiązania przez kontrahenta.

5. Finalne rozliczenie. Kontrahent Po otrzymaniu płatności od kontrahenta, faktor wypłaca przedsiębiorcy pozostałą kwotę z faktury. Kwota ta jest pomniejszona o wynagrodzenie dla faktora, które pokrywa koszty usługi faktoringowej. 

 

 

 

transport

Biała lista a faktoring

Od 1 września 2019 r.na stronach internetowych Ministerstwa Finansów oraz w CEIDG działa tzw. Biała lista podatników VAT, która ma ułatwić weryfikację kontrahentów. Wszystko po to, by nie dochodziło do sytuacji, w których przedsiębiorca bierze udział w transakcjach z nieuczciwymi partnerami biznesowymi.

Przedsiębiorca przed uiszczeniem płatności zobowiązany jest do sprawdzenia na liście, czy dostawcy są czynnymi podatnikami VAT. Zgodnie z ustawą płatność za fakturę VAT powinna się odbyć wyłącznie na numer rachunku bankowego znajdującego się na Białej liście.

Realizując płatność za fakturę objętą cesją należności (przekazaną do faktoringu), trzeba zwrócić uwagę na rachunek do płatności. Wyszukując na białej liście numer rachunku z faktury przedsiębiorca nie zobaczy nazwy swojego dostawcy. Do rachunku z faktury jest przypisany bowiem numer rachunku faktora, na którego zostały scedowane faktury – czyli Bibby Financial Services. To na rachunek faktora powinna zostać wykonana płatność.


transport

Faktura faktoringowa

Faktura faktoringowa jest fakturą, którą przedsiębiorca przekazuje faktorowi do sfinansowania. Dzięki temu przedsiębiorca ma zapewnioną płynność finansową i może skupić się na prowadzeniu działalności, a nie na monitorowaniu płatności od kontrahentów. Na fakturze faktoringowej istnieje zapis informujący o cesji (tzw. nota cesyjna) wraz z podaniem numeru rachunku faktora, na który kontrahent powinien wykonać płatność.

Dowiedz się więcej o fakturze faktoringowej:


transport

Płynność finansowa a faktoring

Zachowanie płynności finansowej to codzienna troska polskich przedsiębiorców, zwłaszcza tych z sektora MŚP. Wiemy o tym, bo regularnie prowadzimy badania Bibby MSP Index. Problemy z płynnością mogą wynikać zarówno z długich terminów płatności wynegocjowanych przez kontrahentów, jak i z opóźnień w regulowaniu faktur. Faktoring „odmraża” pieniądze z faktur dając przedsiębiorcy swobodę dysponowania nimi, czy to w bieżącej działalności, czy w realizacji planów rozwojowych.

Faktor weryfikuje kontrahentów, z którymi współpracuje lub zamierza podjąć współpracę przedsiębiorca. W ten sposób faktoring chroni przed nierzetelnym kontrahentem.

Dowiedz się więcej o płynności finansowej:


transport

Finansowanie przedsiębiorstw

Finansowanie działalności bieżącej oraz inwestycji może obywać się z wykorzystaniem środków własnych firmy lub środków pochodzących z zewnątrz. W tym drugim przypadku przedsiębiorcy mają do wyboru szeroką gamę kredytów bankowych, pożyczek pozabankowych, kredytów preferencyjnych dla danej branży (z gwarancjami państwowymi lub dofinansowaniem z Unii Europejskiej), czy leasingu.

Faktoring jest specyficznym przypadkiem, ponieważ finansowanie przedsiebiorstwa pochodzi z zewnątrz (od firmy faktoringowej), ale opiera się na fakturach wystawionych przez firmę, jest więc właściwie przyspieszeniem płatności, która i tak się należy.

Faktoring w Bibby Financial Services to prosty proces i elastyczne warunki. Jesteśmy niezależni od banku, mamy własne kryteria oceny zdolności kredytowej, co pozwala nam finansować także podmioty, które nie otrzymają finansowania w banku. Środki z faktoringu można przeznaczyć na dowolny cel.

Dowiedz się więcej:


Faktoring - podsumowanie

Finansowanie w formie faktoringu sprawdza się zarówno w czasach prosperity, kiedy firmy uzyskaną gotówkę przeznaczają na rozwój działalności, jak i w okresie kryzysu, kiedy podstawowym celem jest zabezpieczenie płynności. Warto również zwrócić uwagę na dodatkowe – obok finansowania – korzyści, które uzyskuje firma. Obejmują one weryfikację kontrahentów, wsparcie na rynkach zagranicznych, administrowanie należnościami i monitorowanie płatności.

Faktoring można stosować jako uzupełnienie innych form finansowania, np. leasingu. W porównaniu z kredytem bankowym ma istotną zaletę: nie wpływa na bilans firmy, prowadzi więc de facto do poprawy wskaźników finansowych. W skali całej gospodarki, faktoring pełni ważną funkcję udrażniając zatory płatnicze i napędzając rozwój. Sprawdź opinie przedsiębiorców na temat faktoringu. 


Bibliografia

 • Jacek Czarnecki, „Faktoring jako instrument finansowania działalności MSP”, Wydawnictwo Naukowe PWN 2007
 • Katarzyna Kreczmańska-Gigol, „Faktoring w teorii i praktyce”, Wydawnictwo Onepress, 2007
 • Robert Jurkiewicz, „Wierzytelność i dług. Aspekty prawne i podatkowe”, Wydawnictwo Wolters Kluwer, 2013

 

 

Najczęściej zadawane pytań dot. faktoringu

 

 

kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub