Raport KRD: Prognozy gospodarcze 2022 r.

Limit faktoringowy. Wszystko, co musisz wiedzieć o limicie faktoringowym

Updated: 6 września 2022
Dominik Łada
Dominik Łada

Faktoring jest produktem, który wiele firm wybiera jako alternatywę dla kredytu obrotowego. Dzięki tej usłudze przedsiębiorstwa mają zapewniony stały dostęp do środków. Trzeba jednak prawidłowo dobrać wysokość finansowania faktur, by maksymalnie wykorzystać możliwości, jakie daje faktoring.

Poniżej przedstawiamy rodzaje limitów faktoringowych, sposób ich ustalania oraz wpływ faktoringu na poprawę sytuacji finansowej firmy.

1. Czym jest limit faktoringowy? 

Limit faktoringowy to maksymalna kwota, którą firma faktoringowa (faktor) wypłaci klientowi (faktorantowi, czyli na przykład Twojemu przedsiębiorstwu) na finansowanie faktur. Wysokość limitu ustalana jest indywidualnie, w zależności od poziomu sprzedaży. Ma on charakter odnawialny. Każda wpłata dokonana przez odbiorcę faktur (Twojego kontrahenta) zwalnia limit dostępnych środków i możesz finansować kolejne faktury.

2. Rodzaje limitu faktoringowego 

W umowach faktoringowych można spotkać się z trzema rodzajami limitu faktoringowego:

 • limit globalny (często zwany po prostu limitem faktoringowym) to maksymalna kwota, którą w ramach faktoringu w ogóle może wypłacić faktor.
 • sublimit (zwany też limitem kontrahenta) jest maksymalną kwotą przyznaną na finansowanie faktur jednego kontrahenta. Jest ustalany indywidualnie dla każdego płatnika.
 • limit koncentracji pokazuje, jaki procent udziału maksymalnie mogą mieć faktury wystawione na jednego odbiorcę w łącznym saldzie należności. Jeśli limit koncentracji dla danego odbiorcy wynosi 20%, a łączna kwota faktur, które faktorant zgłosił do finansowania - 100 tys. zł, to faktor sfinansuje te faktury w maksymalnej kwocie 20 tys. zł (20 proc. ze 100 tys. zł). Przekroczenie limitu koncentracji może wiązać się z automatycznym wstrzymaniem finansowania lub naliczeniem wyższych opłat.

Limit globalny nie musi być sumą sublimitów. Jeśli np. 4 kontrahentom przyznano sublimity w wysokości 100 tys. zł, a limit globalny wynosi 350 tys. zł, to tylko do tej kwoty firma faktoringowa będzie finansowała wszystkie faktury.

Podstawowymi informacjami znajdującymi się w umowie faktoringowej są limit globalny oraz sublimity.

3. Od czego zależy wysokość limitu faktoringowego? 

Limit faktoringowy przyznawany jest po analizie sprzedaży danego przedsiębiorstwa, a także kondycji finansowej jego odbiorców. Wpływ wysokość limitu mają czynniki takie jak:

 • poziom obrotów,
 •  wiarygodność kontrahentów,
 • praktyki płatnicze,
 • stosowane terminy płatności
 • wpisy w BIG, BIK,
 • rodzaj prowadzonej działalności i wiele innych.

Uwzględniany jest też rodzaj faktoringu, z którego firma chce skorzystać. Przy faktoringu niepełnym (z regresem), firma faktoringowa weryfikuje możliwość uregulowania należności przez klienta w sytuacji, gdyby jego kontrahenci okazali się niewypłacalni.

Z kolei właściciel firmy, który zdecyduje się na faktoring pełny (bez regresu), do takiej analizy musi przekazać również dokumenty swojego kontrahenta. Dzieje się tak, ponieważ ryzyko ewentualnej niewypłacalności odbiorców przejmuje faktor.

4. Jak prawidłowo dobrać limit faktoringowy 

Istotną kwestią jest prawidłowe dobranie wysokości limitu faktoringowego. Zbyt niski, jak i zbyt wysoki może źle odbić się na działalności firmy. Tylko dobrze dobrany limit faktoringowy umożliwi efektywne korzystanie z faktoringu. Stąd, przy jego określaniu, musimy wziąć pod uwagę tylko rzeczywiste i realne potrzeby oraz stosowane terminy płatności. To one w dużej mierze wpływają na to, jaki limit faktoringowy będzie potrzebny Twojej firmie.

Czym skutkuje źle dobrany limit?

Warto mieć na uwadze, że przekroczenie limitu koncentracji może dla przedsiębiorcy oznaczać wstrzymanie finansowania ze strony faktora. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, kolejne wierzytelności należące do kontrahentów zostaną sfinansowane dopiero po zwolnieniu limitu - po uregulowaniu części należności przez kontrahenta lub zmianie kwoty salda.

Przyznanie zbyt niskich limitów powoduje, że po ich przekroczeniu przedsiębiorca nie otrzyma już zaliczek na kolejne faktury. Tym samym środki finansowe pozostaną nadal zamrożone w tych fakturach, co może wpłynąć na płynność finansową firmy.

Limity zbyt wysokie w stosunku do realizowanych z odbiorcami obrotów oznaczają konieczność ponoszenia dodatkowych, nieuzasadnionych ekonomicznie kosztów takich, jak m.in. prowizja minimalna. Oblicza się ją na podstawie różnicy między założeniem wykorzystania limitu globalnego, a jego realnym zużyciem. Nie warto płacić za kwotę limitu, którego nie będziemy w stanie wykorzystać.

Korzyści z dobrze dobranego limitu faktoringowego

Właściwie ustalony limit faktoringowy pozwoli na maksymalne korzystanie ze wszystkich możliwości, które oferuje faktoringPozwoli m.in. na:

 • terminowe opłacanie podatków, ZUS, wynagrodzeń pracowników, rat kredytu czy leasingowych,
 •  zakup półproduktów i towarów do produkcji,
 • dalsze inwestycje i rozwój firmy,
 • uzyskanie przewagi konkurencyjnej poprzez wydłużenie terminów płatności dla kontrahentów,
 • stabilizację sytuacji płynnościowej firmy.

Zmiana limitu faktoringowego

Faktoring to stosunkowo elastyczna forma finansowania. Warto jednak skonsultować się z firmą udzielającą faktoringu, w celu określenia perspektyw wzrostu przedsiębiorstwa. O zmianę limitu faktoringowego warto poprosić zawczasu, najlepiej już w momencie podpisywania umowy z faktorem. Na tym etapie można wnioskować o limity, które uwzględniają perspektywicznie wyższy poziom obrotów z kontrahentami.

Również w trakcie trwania umowy przedsiębiorca może negocjować zmianę wysokości limitu globalnego czy sublimitów, jeśli spłacał faktury na czas lub zwiększył obroty z danym odbiorcą. Zmiana limitu faktoringowego w trakcie trwania umowy może się jednak wiązać z dodatkowymi opłatami.

5. Faktoring to szansa dla firmy

Z pomocą odpowiedniego faktora, przedsiębiorstwo ma szansę rozwinąć skrzydła. Możliwość wystawiania faktur z odroczonym terminem płatności to dla przedsiębiorcy komfort psychiczny, a dla firmy nowe możliwości. Pieniądze na koncie niemal od razu po wykonaniu usługi pozwalają zachować optymalną płynność finansową, która umożliwia inwestowanie, a tym samym - zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku. Dodatkowo faktoring nie wpływa na bilans przedsiębiorstwa - właściciel firmy może w przyszłości starać się dodatkowo o finansowanie w banku.

Warto też dodać, że faktoring jest źródłem finansowania stosunkowo elastycznym. W Bibby Financial Services firma może skorzystać z wielu jego rodzajów (faktoring z regresem, faktoring bez regresu, faktoring eksportowy, faktoring masowy, faktoring dla transportu etc.), w zależności od indywidualnych potrzeb. Pomożemy też w doborze optymalnego dla firmy limitu faktoringowego.

 

Chcesz więcej takich informacji?

Otrzymuj powiadomienia

Dbamy o ochronę Twoich danych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Sukcesja w firmie
Blog

Biznes czy rodzina?

Sukcesja firmy to skomplikowany proces, do którego trzeba się dobrze przygotować. Oto jak podejść do sukcesji, aby firma zdrowo się rozwijała.
Czy podatki mogą być Twoim sprzymierzeńcem?
Blog

Czy podatki mogą być Twoim sprzymierzeńcem?

Podatki kojarzą się zazwyczaj negatywnie, ale czy mogą być Twoim sprzymierzeńcem i źródłem przewagi konkurencyjnej? Zapraszamy do lektury artykułu!
Wyzwania w branży tworzyw sztucznych i opakowań
Blog

Wyzwania w branży tworzyw sztucznych i opakowań

Dowiedz się przed jakimi wyzwaniami stanęły firmy z branży tworzyw sztucznych i opakować w 2022 roku!
Jak przeprowadzić firmę przez kryzys
Blog

Jak przeprowadzić firmę przez kryzys

Wcześniej pandemia koronawirusa, teraz wojna w Ukrainie i sankcje nałożone na Rosję oraz Białoruś. Kryzys może pojawić się w każdej chwili i dotknąć każdą firmę.