Co warto wiedzieć o faktoringu?

Zalety korzystania z faktoringu

Tak jak w przypadku wszelkich instrumentów finansowych, główną obawą przedsiębiorców jest to, czy faktoring nie wygeneruje zbyt dużych kosztów, niewspółmiernych względem rzeczywiście osiągniętych korzyści. Pragniemy więc uspokoić osoby zaniepokojone i wahające się – faktoring jest formą finansowania działalności, która gwarantuje wiele korzystnych rozwiązań znacznie przeważających nad ewentualnymi wadami, której w związku z tym nie trzeba się obawiać.

Wzrost płynności i elastyczności finansowej

Przede wszystkim usługa ta daje możliwość regulowania zobowiązań, nie obciążając przy tym firmy dodatkowymi należnościami. Zwiększa więc znacząco elastyczność finansową bieżącej działalności przedsiębiorstwa, dostosowując finansowanie do sprzedaży realizowanej, a także sprawia, że w ocenie banków zdolność inwestycyjna, gwarancyjna czy kredytowa firmy jest po prostu większa. Nie naraża również właściciela firmy na opłaty dodatkowe, np. wynikające z niewykorzystanego kredytu obrotowego. Często zresztą sama może zastąpić kredyt obrotowy.

Faktoring daje również możliwość znacznej poprawy płynności finansowej tych firm, które mają na rynku słabszą pozycję, a tym samym są narażone na ujemne efekty zatorów płatniczych. Dzięki akceptacji przedłużonych terminów płatności dla niektórych z kontrahentów, mają wpływ na kreowanie polityki sprzedażowej, przenosząc przy tym niekiedy część kosztów finansowania na owych kontrahentów. Wydłużone terminy zapłaty wiążą się z utrzymaniem płynności finansowej oraz terminowej regulacji zobowiązań.

Coraz częściej faktoring stosowany jest jako swego rodzaju metoda windykacji należności od dłużników i kontrahentów zwlekających z terminowymi płatnościami za faktury. To również dobra alternatywa dla kredytu w przypadku firm, które z różnych powodów mają ograniczony dostęp do owych pożyczek. Głównym zabezpieczeniem w usłudze faktoringu jest portfel odbiorców (a nie majątek trwały, tak jak w przypadku kredytu), dzięki czemu zmniejsza się zarówno ryzyko, jak i koszty finansowania. Usługa ta jest więc łatwiej dostępna, niż umowa kredytowa.

Faktoring to również świetna metoda finansowania w sytuacji, kiedy dana firma rozpoczyna współpracę z nowym kontrahentem i nie zna jeszcze jego zdolności do regulowania zobowiązań w ustalonym terminie czy też nie poznała jeszcze jego rynkowej pozycji. Usługa ta to także znakomity i, co ważne, skuteczny sposób na zdyscyplinowanie dłużników zwlekających z płatnościami w ustalonym czasie.

Korzystać czy nie korzystać?

Jak więc można zauważyć, korzyści wynikających z faktoringu jest niemało. Wpływają one pozytywnie na wizerunek przedsiębiorstwa w oczach kontrahentów i zwiększają znacząco konkurencyjność przedsiębiorstwa. Czy jest więc coś, czego należy się w faktoringu obawiać? Jedyną kwestią, nad którą warto się zawsze dokładniej zastanowić, jest wybór odpowiedniej firmy faktoringowej, konkretnego produktu oraz oferty cenowej, która jest dostosowana do specyfiki oraz możliwości danego przedsiębiorstwa. Dlatego decydując się na współpracę z faktorem, należy szczegółowo przejrzeć ofertę i co najważniejsze, dostosować ją do możliwości własnej firmy. Warto przy tym zwrócić uwagę m.in. na kwestię otrzymywanych od usługodawcy raportów (częstotliwość otrzymywania, jak bardzo są rozbudowane itp.), na sprawę wglądu do rozrachunków w systemie komputerowym faktora, czy też opłat prowizyjnych. Usługa idealnie dopasowana do firmy pozwoli bez przeszkód cieszyć się jedynie z zalet faktoringu.

Faktoring to obecnie jedna z bardziej popularnych i pożądanych usług finansowych. To doskonałe, elastyczne rozwiązanie dla każdej firmy. Zapewnia przedsiębiorstwu stałe finansowanie, tak niezbędne, by firma mogła funkcjonować. To dość nowe pojęcie na naszym rynku, więc wiele osób ma mieszane uczucia, a raczej brak wiedzy na ten temat. W poniższym artykule przedstawimy, na czym to polega. Zapraszamy do lektury.

Faktoring przeznaczony jest dla firm, jakie sprzedają towary oraz usługi z odroczonym terminem płatności. Wiele firm zna to aż zbyt dobrze. Od momentu sprzedaży do zapłaty mija zbyt dużo czasu, na przykład 90 dni, w konsekwencji więc występują problemy z płynnością. Jeśli skorzystamy z usług Faktora, to możemy być pewni, że zapłata całości (lub części) faktury nastąpi natychmiast. Ta forma współpracy, w której biorą udział trzy strony, zapewnia korzyści wszystkim zainteresowanym.

Faktor to po prostu firma pośrednicząca, jak Bibby Financial Services, która “przejmuje” od Faktoranta (czyli innego przedsiębiorstwa) fakturę za sprzedany towar lub zrealizowaną usług dla innego podmiotu gospodarczego - w tej sytuacji określanej jako “dłużnik”. Następnie Faktor wypłaca należność faktoringu, ale pomniejszoną o ustaloną wcześniej prowizję. To działanie sprawia, że Faktorant nie jest skazany na opóźnienie dłużnika, które mogłoby być groźne dla finansów firmy.

Jak wspomnieliśmy wcześniej, każda ze stron jest zadowolona, także dłużnik, bo nie jest zmuszony płacić od razu. Należność wpłaca Faktorowi, tak jak zostało to wskazane na fakturze. To rozwiązanie doskonałe dla każdego podmiotu, a szczególnie faktoring dla nowych firm jest niezbędny, bo początki jak zawsze są trudne, więc ewentualne problemy powinniśmy ograniczać do niezbędnego minimum.

Faktoring z Bibby Financial Services to liczne korzyści, których nie gwarantuje na przykład kredyt w koncie. Nie zmniejsza zdolności kredytowej firmy, nie ma więc ryzyka zminimalizowania szans na przyszłe inwestycje. Ważną zaletą faktoringu jest też to, że jak chcemy z niego korzystać, to przeważnie nie musimy mieć zdolności kredytowej. Tak samo nie jest potrzebne zabezpieczenie kredytu w pos

Faktoring znacząco poprawia bezpieczeństwo handlu i współpracy z kontrahentami. Decydując się na tę usługę, mamy pewność, że wzrasta terminowość spłaty zobowiązań przez odbiorców. Na pewno nie mamy tej gwarancji, gdy tak się nie zabezpieczymy. Dzięki temu mamy pewność, że wszystko będzie dobrze i odzyskamy nasze pieniądze. Ponadto oszczędzamy czas, bo Faktor przejmuje się siebie obowiązki, które są związane z zarządzaniem niezależnościami Faktoranta. Faktor otrzymuje zapłatę od odbiorcy i stale ma go na oku, jak występują opóźnienia lub brak zapłaty. Współpracując z Faktorantem inicjuje niezbędne działania, których rezultatem jest odzyskanie należności od odbiorcy. To wszystko sprawia, że Faktorant ma więcej czasu na najistotniejsze sprawy, czyli rozwój i prowadzenie działalności.

Jak wspomnieliśmy we wstępie, faktoring to rozwiązanie dla każdej firmy. Największe jednak korzyści przynosi w kilku konkretnych przypadkach. Tak jest w przypadku firm, jakie stosują odroczone terminy płatności, podobnie dla podmiotów pragnących zabezpieczyć się przed niewypłacalnością odbiorców. To doskonały sposób, by zdyscyplinować każdego kontrahenta, by terminowo regulował swoje zobowiązania. Zalety znajdą też jednak firmy, które szukają alternatywnych źródeł finansowania bieżącej działalności, jak i te, które stale poszukują elastycznych, kompleksowych, najwyższej jakości usług finansowych. Takie usługi są nieocenioną pomocą dla każdej firmy, która chce wypłynąć na szersze wody, bez niespodziewanych i przykrych niespodzianek.