II edycja kampanii „Płacę faktury – jestem gospodarczo odpowiedzialny” – relacja ze śniadania prasowego

W środę, 26 września, w restauracji Bazar Kocha w Warszawie odbyło się śniadanie prasowe otwierające II edycję kampanii „Płacę faktury – jestem gospodarczo odpowiedzialny”. Przy wspólnym stole zasiedli przedstawiciele organizatora akcji – firmy faktoringowej Bibby Financial Services i partnerów merytorycznych oraz dziennikarze czołowych polskich mediów.

Podczas spotkania przedstawiono ideę i cele II edycji kampanii „Płacę faktury – jestem gospodarczo odpowiedzialny”. Omówiony został problem zatorów płatniczych oraz istota gospodarczej odpowiedzialności. Jerzy Dąbrowski, Dyrektor Generalny firmy faktoringowej Bibby Financial Services w swojej wypowiedzi odniósł się do znaczenia płacenia faktur w terminie, zwłaszcza dla sektora MŚP. Przytoczył również wyniki najnowszej fali badania Bibby MSP Index, które wskazują, że 24% przedstawicieli sektora MŚP otrzymuje płatności średnio do 7-14 dni po terminie, a prawie jedna trzecia (32%) od 14 dni do miesiąca.

Jerzy Dąbrowski Dyrektor Generalny Bibby Financial Services zwrócił uwagę na polepszenie się nastrojów wśród polskich przedsiębiorców. Na to, że odsetek respondentów odpowiadających, iż klimat ekonomiczny w Polsce w ostatnim półroczu był sprzyjający jest wyższy o 2,8 pkt. proc. w relacji do poprzedniej edycji raportu. Jednocześnie zmniejszyła się liczba wskazań negatywnie oceniających ogólny klimat biznesowy w minionym półroczu (-5,3 pkt. proc.).

Następnie przekazał głos dr Annie Czarczyńskiej, niezależnemu ekspertowi firmy faktoringowej Bibby Financial Services. Zaprezentowała i odniosła się ona do pozostałych obszarów badania. Pokreśliła, że przedsiębiorcy wykorzystują różne rozwiązania przeciwdziałające opóźnieniom w płatnościach i pojawianiu się zatorów płatniczych. Dla zdecydowanej większości z nich (74%) najlepszym narzędziem jest sprawnie działający dział księgowy monitorujący i pilnujący należnych zaległości. Jako drugi sposób przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw wskazują kontakt właściciela firmy/prezesa ze zwlekającym z płatnością kontrahentem (29%). 

Ponadto w śniadaniu prasowym wzięli udział partnerzy kampanii. Obecni byli przedstawiciele firmy BIG InfoMonitor - Biuro Informacji Gospodarczej, Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej, Info Credit, Marsh Polska oraz Vindicat. W swoich przemówieniach podkreślali, że działania edukacyjne, takie jak kampania „Płacę faktury – jestem gospodarczo odpowiedzialny”, mają wpływ na zwiększanie świadomości przedsiębiorców, np. przybliżanie im rozwiązań pozwalających na zachowanie płynności finansowej firmy.

Po części oficjalnej zaproszeni goście zjedli pyszne śniadanie. Spotkanie wzbudziło zainteresowanie zarówno mediów branżowych, jak i ogólnopolskich. Przeprowadzany został wywiad dla Polskiego Radia z Jerzym Dąbrowskim, Dyrektorem Generalnym firmy faktoringowej Bibby Financial Services oraz z dr Anną Czarczyńską, niezależnym ekspertem firmy faktoringowej Bibby Financial Services. Dyrektor Generalny udzielił również obszernego komentarza dla radia RMF FM.

Data publikacji 8 października 2018


kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub