Faktoring jako optymalny model finansowania i ratunek dla firmy

Niezależnie od kraju, sektor MSP jest wymagającą grupą, która oczekuje przede wszystkim szybkości i elastyczności działania. W obliczu ogromnej konkurencji niemal we wszystkich dziedzinach wygrywa ten, kto działa szybko i oferuje kompleksowy pakiet rozwiązań.

Podstawową rolą faktoringu jest dostarczanie gotówki na podstawie faktur z odroczonym terminem płatności (zob. jak efektywnie negocjować terminy płatności). Tym samym, już w ciągu 24 godzin od przekazania faktury, przedsiębiorca uzyskuje środki, którymi może rozporządzać w dowolny sposób. Jego firma uzyskuje płynność finansową i możliwość regulowania w terminie wszystkich zobowiązań. Zarządzając gotówką przedsiębiorcy mogą również zwiększać konkurencyjność działania negocjując wyższe rabaty czy lepsze warunki dostaw u swoich kontrahentów.

Optymalny model finansowania

Faktoring dla MSP to jednak znacznie więcej niż typowe finansowanie (zob. 5 skutecznych sposobów na finansowanie biznesu). Firma korzystająca z faktoringu zwiększa swoją zdolność kredytową. Tym samym faktoring idealnie uzupełnia inne źródła finansowania takie jak leasing i kredyt. Dla coraz większej liczby klientów podpisujemy umowy wiązane, w których uzyskanie leasingu na środki trwałe warunkowane jest zawarciem umowy faktoringowej, gwarantującej terminowe spłaty rat leasingowych. Tym samym nasi klienci uzyskują optymalny model finansowania działalności i mogą przyspieszyć swój rozwój.

Ratunek dla firmy

Firmy faktoringowe we współpracy z firmami MSP powinny pełnić również rolę restrukturyzacyjną. Często podejmujemy współpracę z firmami o dużym zadłużeniu, które z powodu opóźniających płatności klientów wpadają w pułapkę utraty płynności. W takich sytuacjach należy przygotować plan restrukturyzacji przeterminowanych należności, który często obejmuje również należności ich klientów (zob. restrukturyzacja finansowa, czy to koniec dla firmy?) Ustalamy harmonogram spłat i odblokowujemy powstałe zatory płatnicze. W trudnych sytuacjach, gdy banki odmawiają kredytu, faktoring staje się często jedynym źródłem finansowania, a tym samym ratunkiem dla utrzymania firmy.

Zarządzanie pakietem należności

Bardzo istotną częścią usługi faktoringowej jest również zarządzanie pakietem należności. Faktor monitoruje terminowość spłat, prowadzi rejestr faktur i ewidencję księgową płatności. W razie potrzeby weryfikuje wiarygodność odbiorców i sprawdza ich wypłacalność przed podjęciem współpracy. Dzięki temu znaczna część administrowania należnościami, bardzo często zaniedbywana przez mniejsze firmy, nie posiadające dużej struktury, przechodzi na stronę faktora. Rośnie bezpieczeństwo transakcji, a klienci mogą skupić się na rozwoju firmy i walce o nowe zlecenia. Jak zatem widać, w obecnej fazie rozwoju rynku finansowego, nowoczesny faktoring wykracza poza ramy usługi skupionej wyłącznie na dostarczaniu gotówki.

Magdalena Martynowska, autorka jest dyrektorem oddziału w Warszawie Bibby Financial Services Sp. z o.o. Źródło: Gazeta Finansowa. Data publikacji 11 marca 2011


Podziel się tym artykułem z innymi:

Zobacz również nasze pozostałe teksty:

Data publikacji 11 marca 2011


kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub