Zatory płatnicze – jak radzą sobie inne kraje?

Zatory płatnicze – jak radzą sobie inne kraje?

Co siódmy polski przedsiębiorca nie otrzymuje na czas płatności za sprzedane towary czy wykonane usługi. Przynajmniej raz w miesiącu z tym problemem styka się 65% małych i średnich firm – wynika z 16. fali badania Bibby MSP Index. Przyczynia się to do powstawania zatorów płatniczych. Ten problem dotyka również przedsiębiorców z innych państw członkowskich UE.  Przeciwdziałać mogą mu odpowiednie rozwiązania prawne.

Kluczową regulacją mającą chronić organizacje przed utrata płynności finansowej jest Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Rozwiązania w niej przyjęte w dużej mierze są implementacją Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych. Jej głównym celem było wprowadzenie instrumentów służących egzekwowaniu krótszych terminów zapłaty. W ich skład wchodzą m.in.:
60-dniowy – co do zasady – termin płatności między przedsiębiorcami oraz 30-dniowy w transakcjach, w których stroną kupującą jest podmiot publiczny;
naliczanie ryczałtowej kwoty 40 euro jako rekompensaty za koszty dochodzenia należności;
możliwość nałożenia odsetek ustawowych za tzw. kredyt kupiecki oraz za opóźnienia w transakcjach handlowych.
Co więcej, niektóre kraje Unii wprowadziły również dodatkowe modyfikacje w swoich przepisach. Przykładowo prawo francuskie przewiduje wyjątki w zakresie terminu zapłaty. Może zostać on wydłużony do 45. dnia po upływie miesiąca, w którym wystawiono fakturę. Warunkiem jednak jest brak jawnego nadużycia prawa wierzyciela. Ciekawym rozwiązaniem jest również to, że firmy z jednego sektora, klienci i dostawcy mogą wspólnie podjąć decyzję o skróceniu maksymalnego okresu płatności określonego unijną dyrektywą. Francja wprowadziła również surowe kary administracyjne za naruszenia w tym zakresie. Zaczynają się one do 75 tysięcy euro w przypadku osoby fizycznej i 2 milionów euro w przypadku osoby prawnej.

Warto przypomnieć, że Holandia w ubiegłym roku wprowadziła rozwiązanie, zgodnie z którym w umowach z MŚP duże podmioty nie będą mogły wymagać terminu zapłaty dłuższego niż 60 dni. Ustawodawca przewidział konsekwencje za złamanie prawa. Są nimi odsetki. Irlandia również zdecydowała się na dodatkowe obostrzenia. Prawo w tym kraju przyznaje wierzycielowi uprawnienia do żądania określonej kwoty rekompensaty w zamian za koszty odzyskiwania należności – wskazuje dr Anna Czarczyńska, niezależny ekspert firmy faktoringowej Bibby Financial Services.
W Polsce Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii obecnie prowadzi prace nad projektem ustawy przeciwdziałającej zatorom płatniczym. Dodatkowe rozwiązania są nam bardzo potrzebne. Według najnowszych wyników Bibby MSP Index 24% przedstawicieli sektora MŚP otrzymuje płatności średnio do 7-14 dni po terminie, a prawie jedna trzecia (32%) od 14 dni do miesiąca. Co piąty przedsiębiorca czeka jeszcze dłużej – od 1 do 3 miesięcy po dacie wskazanej na fakturze.
Co więcej, przedsiębiorcy powinni stosować finansową profilaktykę, która pomoże im zapobiegać zatorom płatniczym. Jednym z jej narzędzi może być faktoring. Zapewnia on nie tylko środki na bieżące finansowanie działalności, ale także zabezpiecza przed ryzykiem braku zapłaty ze strony kontrahentów. Jest to narzędzie z powodzeniem stosowane  przez przedsiębiorców na całym świecie, coraz popularniejsze także w naszym kraju – mówi Jerzy Dąbrowski, Dyrektor Generalny firmy faktoringowej Bibby Financial Services.

Bibby Financial Services (BFS) jest niezależnym partnerem finansowym, którego wybrało ponad 10 000 firm na całym świecie. Dzięki ponad 40 oddziałom w 14 krajach obejmujących Azję, Europę i Amerykę Północną, BFS oferuje wyspecjalizowane 
i elastyczne usługi walutowe, finansowanie handlu, aktywów i kapitału obrotowego, pomagając firmom rozwijać się na rynku rodzimych oraz międzynarodowym.
Założona w 1982 roku firma BFS jest częścią grupy Bibby Line Group (BLG), zróżnicowanej i perspektywicznej firmy rodzinnej, oferującej indywidualne i elastyczne rozwiązania dla klientów od ponad 200 lat. 
W Polsce firma zajmuje się finansowaniem rozwoju biznesu z sektora MŚP. Bibby Financial Services jest obecne od 2002 roku i posiada oddziały w Warszawie, Poznaniu i Katowicach, ale swoim zasięgiem obejmuje cały kraj. Bibby jest członkiem Polskiego Związku Faktorów oraz największego międzynarodowego zrzeszenia faktorów Factors Chain International. 
Aby dowiedzieć się więcej o Bibby Financial Services, odwiedź: www.bibbyfinancialservices.pl.
Bibby Line Group to firma o wartości 1,2 miliarda funtów, działająca w ponad 20 krajach. BLF zatrudnia ponad 4500 osób 
w branżach takich jak handel detaliczny, usługi finansowe, dystrybucja, spedycja, działalność morska i wynajem urządzeń 
i obiektów. Grupa Bibby Line rozpoczęła działalność w 1807 roku i jest jedną z najdłużej działających rodzinnych firm 
w Wielkiej Brytanii. Aby dowiedzieć się więcej o firmie Bibby Line Group, odwiedź: www.bibbylinegroup.co.uk.

Kontakt dla mediów: 
Aneta Gałka, Triple PR
Tel. 570 533 678
e-mail: aneta.galka@triplepr.pl

Data publikacji 29 października 2018


kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub