Bariery szybszego rozwoju firm

Polskim małym i średnim przedsiębiorstwom w szybszym rozwoju najbardziej przeszkadzają wysokie obciążenia podatkowe i pracownicze – tak twierdzi blisko 54 proc. badanych w ramach Bibby MSP Index. Istotną barierą jest również duża konkurencja rynkowa, która wymusza coraz niższe ceny sprzedaży i dłuższe terminy kredytu kupieckiego.

Aż 95,5 proc. przedsiębiorców ankietowanych w badaniach Bibby MSP Index przyznaje, że w swojej codziennej działalności napotyka na trudności w rozwoju i potrafi powiedzieć, co jest największą przeszkodą.

Firmy tracą płynność finansową

 - Nie dziwi tak powszechne wskazywanie na obciążenia fiskalne i pracownicze – mówi Jerzy Dąbrowski, dyrektor generalny Bibby Financial Services. – Kiedy na skutek zatorów płatniczych firma traci płynność finansową, to właśnie konieczność regulowania zobowiązań wobec US i ZUS stanowi największy problem i potrafi „położyć” nawet obiecujące biznesy. Stąd tak duża popularność faktoringu w okresach gorszej koniunktury gospodarczej. Dla wielu firm jest to jedyny sposób na utrzymanie płynności finansowej.

Odbiorcy wymagają coraz dłuższych terminów płatności

Jednak w okresie prosperity przedsiębiorcy również natrafiają na bariery szybszego rozwoju. Są one głównie związane z rosnącą konkurencją rynkową: odbiorcy wymagają coraz dłuższych terminów płatności, dostawcy zaś – płatności gotówką. W badaniu Bibby MSP Index ponad 42 proc. przedsiębiorców wskazało, że trudności z pozyskaniem nowych kontrahentów zmuszają ich niejednokrotnie do ustalania zaniżonych, wręcz dumpingowych, cen. Istotne są również problemy z uzyskaniem finansowania na rozwój – sygnalizuje je ponad 16 proc. badanych. Przedsiębiorcy narzekają zarówno na skomplikowane formalności, konieczność przedstawiania zabezpieczeń, jak i wysokie koszty finansowania zewnętrznego.

 - Obecnie faktoring jest coraz częściej traktowany jako narzędzie rozwoju – dodaje Jerzy Dąbrowski. – Dzięki przyspieszeniu spływu należności od klientów, firmy uzyskują środki na inwestycje, zakup surowców do nowej produkcji, czy gotówkę potrzebną by uzyskać skonto u dostawców.

Wśród innych barier rozwoju wymienianych przez przedsiębiorców, znalazły się również: zbyt częste zmiany w prawie i dowolność w interpretacji jego przepisów przez urzędników (36,7 proc. badanych), problemy ze znalezieniem kompetentnych pracowników (21 proc.), problemy z wejściem na nowe rynki zbytu (blisko 8 proc.) oraz utrzymaniem płynności (7,4 proc.).

Podziel się tym artykułem z innymi:

Zobacz również nasze pozostałe teksty:

Data publikacji 24 listopada 2015


kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub