Rodzaje faktoringu

Sprawdź naszą ofertę faktoringową

zadowolony klient

Faktoring – co to jest?

Faktoring to usługa finansowa, która umożliwia firmom szybszy rozwój dzięki poprawie i zabezpieczeniu płynności finansowej. Jak działa faktoring? Przedsiębiorstwo (faktorant) sprzedaje firmie świadczącej usługę faktoringu (faktorowi) swoje nieprzeterminowane należności z tytułu sprzedaży usług lub towarów. Dzięki temu pieniądze zamrożone w fakturach o długich terminach płatności trafiają na konto przedsiębiorstwa natychmiast po uruchomieniu usługi. Oznacza to, że przedsiębiorca znacząco skraca czas oczekiwania na swoje pieniądze.

Takie podejście stabilizuje płynność finansową, zapewnia stały dostęp do gotówki a także pozwala zaplanować wydatki inwestycyjne. Dodatkowo sprzedaż należności zwalnia przedsiębiorcę z konieczności monitorowania spłat od kontrahentów, a w przypadku faktoringu bez regresu (pełny) faktor bierze na siebie ciężar egzekwowania zapłaty i przejmuje ryzyko niewypłacalności kontrahenta.

 


przedsiębiorca

Faktoring dla MŚP

Małe i średnie przedsiębiorstwa są siłą napędową polskiej gospodarki. Z przeprowadzonych przez PARP badań wynika, że ich udział w tworzeniu polskiego PKB wynosi ponad 60 proc. Rozwój tych podmiotów w dużej mierze zależy od finansowania.

Najszybszą i najprostszą metodą uzyskania pieniędzy jest faktoring dla MŚP.

Faktoring dla MŚP od Bibby Financial Services do usługa finansowa skrojona na miarę i dostosowana do potrzeb polskich przedsiębiorców. Minimum formalności, szybkie procedury czy pieniądze na koncie nawet w ciągu 24 h to tylko niektóre zalety współpracy z Bibby Financial Services.


zadowolony klient

Faktoring – dla kogo?

Faktoring jest świetnym rozwiązaniem dla firm, które:

 • chcą zapewnić sobie przewidywalny cash-flow i stały dostęp do gotówki
 • tu i teraz potrzebują środków na inwestycje i rozwój
 • wystawiają faktury z odroczoną wymagalnością
 • działają w branży, która narzuca długie terminy płatności
 • obawiają się, że ich kontrahenci mogą mieć problem z terminowym regulowaniem należności i wypłacalnością lub rozpoczynają współpracę z nowymi
 • nie chcą korzystać z kredytów bankowych zabezpieczonych na majątku przedsiębiorstwa

 


pracownik w biurze

Faktoring – koszty, umowy i zalety

Koszt usługi faktoringu dla każdej firmy jest ustalany indywidualnie. Składają się na niego m.in. prowizja faktora (prowizja za zarządzanie wierzytelnościami) i odsetki z tytułu udzielonego finansowania.
Zawarcie umowy faktoringu jest szybkie i proste. Każdy faktor stosuje autorską umowę faktoringu, której podpisanie jest poprzedzone czynnościami sprawdzającymi głównie kontrahentów.
Faktor musi też sprawdzić, czy w umowie między faktorantem a jego kontrahentem nie ma zakazu cesji należności. Taki zapis uniemożliwia skorzystanie z faktoringu.

 

Dowiedz się więcej

pracownik w biurze

Zalety faktoringu

 • dopasowane finansowanie dla każdej firmy niezależnie od jej wielkości i liczby lat na rynku
 • szybka procedura – brak zbędnych formalności
 • lepsze wskaźniki finansowe dzięki zamianie należności na gotówkę
 • wzrost sprzedaży przedsiębiorstwa przekładający się na wzrost limitu finansowania
 • możliwość skorzystania z usług takich jak monitoring wierzytelności, windykacja, etc.
 • brak konieczności ustanawiania twardych zabezpieczeń - zabezpieczenie finansowania na należnościach

pracownik w magazynie

Rodzaje faktoringu

Sprawdź jaki rodzaj faktoringu będzie dopasowany do Twoich potrzeb:


kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub