Najnowsze raporty biznesowe

Nasze raporty i analizy dostarczają przydatnych informacji branżowych jak i biznesowych. Znajdziesz tutaj wyniki naszych cyklicznych badań sektora MSP. Bibby MSP Index - badania dotyczącego  aktualnej oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw z sektora MŚP w Polsce. Global Business Monitor - międzynarodowe badanie ponad 1600 MŚP w USA, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Polsce, Kanadzie, Francji i in.


Bibby MSP Index - maj 2021

Na przełomie kwietnia i maja przeprowadziliśmy kolejną falę badania Bibby MSP Index na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie małych i średnich firm.

16 czerwca 2021

Raport EY: Rok z COVID-19 oczami polskich przedsiębiorców

Rok z COVID-19 oczami polskich przedsiębiorców (marzec 2021 r.)

11 marca 2021

Allianz: Barometr Ryzyk 2021

Dziesiąta edycja Barometru Ryzyk Allianz: COVID-19 wyprzedza wszystkie inne ryzyka biznesowe

10 marca 2021

Badanie płatności firm w Polsce 2021

Przedsiębiorstwa w Polsce doświadczają średnich zaległości płatniczych sięgających 48 dni, czyli o 9 dni krócej niż w badaniu przeprowadzonym rok wcześniej.

17 lutego 2021

Roczny raport upadłościowy Coface (styczeń 2021 r.)

Niewypłacalności przedsiębiorstw w Polsce w 2020 roku

27 stycznia 2021

Raport KPMG: Perspektywy i nastroje przedsiębiorców w Polsce

Raport pokazujący nastroje wśród MSP w obliczy pandemii COVID-19

5 stycznia 2021