Najnowsze raporty biznesowe

Nasze raporty i analizy dostarczają przydatnych informacji branżowych jak i biznesowych. Znajdziesz tutaj wyniki naszych cyklicznych badań sektora MSP. Bibby MSP Index - badania dotyczącego  aktualnej oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw z sektora MŚP w Polsce. Global Business Monitor - międzynarodowe badanie ponad 1600 MŚP w USA, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Polsce, Kanadzie, Francji i in.


Płynność finansowa

Upadłości i restrukturyzacje firm w Polsce w 2019 r.

Raport przygotowany przez ubezpieczyciela należności Coface w oparciu o daty wydania postanowień sądów o ogłoszeniu upadłości z 2019 roku.

15 stycznia 2020

6 grudnia 2019

Płynność finansowa

Raport dla sektora opakowań

Raport „Rewolucja opakowań. Polscy producenci wobec zmian regulacji i preferencji konsumentów.”

29 listopada 2019

Zatory płatnicze

Portfel należności polskich przedsiębiorców

Raport pokazujący poziom Indeksu Należności Przedsiębiorstw (INP) od 2009 roku.

19 listopada 2019

Global Business Monitor

Global Business Monitor 2019

Niezależne międzynarodowe badanie przedstawiające sytuację MŚP z całego świata.

9 października 2019