Prawie ostatnia szansa ratunku

Czy jeśli banki odmówiły lub wstrzymały finansowanie, odmówi też firma faktoringowa? Banki opierają swoje decyzje kredytowe na analizie finansowej klientów, ich zdolności kredytowej a także na jakości i poziomie zabezpieczeń. Jeśli kondycja finansowa firmy spada, bank obniża jej rating i często wypowiada umowę kredytową lub obniża poziom finansowania.

Natomiast dla faktora, który szacuje swoje ryzyko, o wiele ważniejsza jest jakość należności i odbiorców. Zatem klient, który boryka się z przejściowymi kłopotami finansowymi, a prowadzi sprzedaż z odroczonym terminem płatności do sprawdzonych odbiorców, może się zgłosić się do faktora i najprawdopodobniej uzyska pomoc.

Firma powinna jednak spełniać kilka niezbędnych warunków, zwanych przez faktorów czynnikami faktorowalności: musi wystawiać faktury z odroczonym terminem płatności, jej sprzedaż powinna mieć charakter powtarzalny i być kierowana do stosunkowo stałej grupy odbiorców.

Odbiorcy przekazywani do faktora nie muszą mieć nadzwyczajnej sytuacji finansowej, jeśli firma ma dobrze rozproszony portfel kontrahentów. Co więcej - firma sama decyduje, jakich odbiorców chce włączyć do faktoringu. A nawet w trakcie współpracy z faktorem może w dowolnym momencie włączyć do umowy nowego odbiorcę lub wycofać dotychczasowego.

Jeśli jednak firma nie ma rozproszonej sprzedaży, a do faktoringu zgłosiła mniej niż trzech kontrahentów, to faktor wnikliwiej analizuje ich sytuację finansową i stawia bardziej rygorystyczne warunki co do ich jakości.

Faktor analizuje też rodzaj sprzedawanego przez firmątowaru lub usługi. Towar nie może podlegać zwrotom. Faktor niechętnie finansuje wierzytelności, które mogą być korygowane lub podlegają kompensacie W wielu wypadkach poziom faktur korygujących i kompensat przekraczający 10 proc. miesięcznej sprzedaży dyskwalifikuje możliwość podjęcia współpracy w ramach umowy faktoringu.

Dla faktora ważny jest także sposób potwierdzenia odbioru sprzedawanego towaru przez dostawcę. Jeśli firma stosuje dokumenty takie jak WZ-tki, CMR-y, protokoły odbioru usług, karty czasu pracy to z punktu widzenia faktora ryzyko jej finansowania maleje. Jeśli klient w żaden sposób nie potwierdza ze swoim odbiorcą dostawy wówczas może to być warunek wykluczający umowę faktoringu.

Kolejny ważny aspekt brany pod uwagę przez faktorato zbywalność należności. Czyli należności nie mogą być objęte zakazem cesji. Niektóre firmy w umowach handlowych zastrzegają sobie prawo do wyrażenia zgody na cesję. Jeśli potencjalny klient faktora takiej zgody nie uzyska, nie jest możliwa współpraca z faktorem.

Jeśli te wszystkie warunki są spełnione, to pozytywna decyzja faktora jest niemal pewna. Dopiero w następnej kolejności bierze on pod uwagę sytuację finansową firmy, poziom jej zadłużenia w innych instytucjach finansowych, wartość majątku i innych wskaźników finansowych. Nawet jeśli są one poniżej norm wymaganych przez banki nie wyklucza to podjęcia współpracy z faktorem.

Magdalena Martynowska-Brewczak, dyrektor oddziału Bibby Financial Services w Warszawie

Źródło: Puls Biznesu

Data publikacji 15 czerwca 2011


kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub