Jaki koszt w banku, a ile w niezależnej firmie faktoringowej?

Faktoring

By Bibby Financial Services

03 kwi 2012

Najtańszy faktoring jest w banku, najdroższy w firmie windykacyjnej. Ale cena to nie wszystko. Liczą się też dodatkowe usługi

Najtańszy faktoring jest w banku, najdroższy w firmie windykacyjnej. Ale cena to nie wszystko. Liczą się też dodatkowe usługi

Faktoring jest całkiem popularnym sposobem na finansowanie działalności przedsiębiorstwa. Nie powinno to tak bardzo dziwić, ponieważ rzeczywiście jest dobrym wyjściem z sytuacji, kiedy na przykład potrzebujemy środków na bieżące funkcjonowanie firmy. Czy koszt takiej usługi jest wszędzie taki sam? Czym może się różnić oraz z czego wynikają takie różnice? Postaramy się odpowiedzieć na te pytania w poniższym artykule.

Na początek jednak krótkie przypomnienie, czym jest faktoring? W dużym skrócie chodzi o to, że firma świadcząca usługi faktoringu wykupuje od faktoranta nieprzeterminowane wierzytelności, czyli faktury, jakie posiadają termin płatności, który jest odroczony. W konsekwencji właściciel przedsiębiorstwa dostaje od razu dużą część należnej mu gotówki, na jaką normalnie musiałby czekać do końca terminu spłaty. Resztę należności firma świadcząca usługę faktoringu wypłaca, kiedy odbiorca towaru czy też usług spłaci całą należność. Od razu widać tutaj potwierdzenie, że faktoring jest dobrym sposobem na finansowanie bieżącej działalności firmy. Właściciel przedsiębiorstwa nie musi czekać do końca terminu spłaty na należną gotówkę. A zatem, kto oferuje taką usługę i z czym się ona wiąże?

Faktoring to nie kredyt. Podstawowym zabezpieczeniem tego rodzaju finansowania są wystawione faktury. Nie trzeba innych, twardych zabezpieczeń. Dlatego instytucje oferujące faktoring stosują różne sposoby oceny ryzyka finansowania i inaczej profilują zakres oferowanej usługi. - Efektem tego jest również duże zróżnicowanie cen faktoringu - mówi Krzysztof Kuniewicz, dyrektor generalny Bibby Financial Services.Warto się zorientować, jakie ceny oferują poszczególne instytucje i z czego to wynika. Jednak trzeba pamiętać, że cena to nie wszystko. Najtańsza oferta w praktyce nie zawsze wypełni oczekiwania klienta ze względu na zbyt małą elastyczność albo inne aspekty, które wpływają na płynność bieżącej obsługi po zawarciu umowy. I analogicznie - rozbudowana oferta działań faktora może nie przystawać do rzeczywistych potrzeb klienta.

Najtaniej w banku

Na cenę faktoringu składają się dwa podstawowe elementy: prowizja operacyjna, czyli koszt obsługi, a zarazem koszt aktywnego zarządzania ryzykiem finansowania określonych wierzytelności oraz koszt pie-niądza, czyli odsetki. Są one uzależnione od udzielonej kwoty finansowania oraz okresu finansowania. -Tym samym inny jest koszt faktury finansowanej przez miesiąc, a inny, gdy termin płatności to 2 miesiące - twierdzi Krzysztof Kuniewicz. Różne grupy faktorów inaczej wyceniają tę usługę. Najtaniej można ją dostać u faktorów bankowych.- Szczególnie w zakresie odsetek banki są w stanie zaoferować najniższe stawki,
ponieważ mają najtańszy dostęp do kapitału - mówi Dawid Naglik, dyrektor Departamentu Faktoringu w Banku BPH. Dodatkowo koszt faktoringu w tym przypadku jest zwykle obniżony, gdyż bardzo często bank przenosi jego część na cenę innych usług, z których także korzysta klient. Jednak niższy koszt jest tutaj okupiony niższą dostępnością. Banki stosują bowiem własne modele oceny ryzyka transakcji i finansowania oparte na zdolności kredytowej. Mogą zaoferować usługę, która często konkuruje z kredytem obrotowym, ale rzadko zaakceptują większe ryzyko niż to akceptowane w przypadku zwykłego kredytu.- Efektywny łączny koszt faktoringu dla
faktury jednomiesięcznej kształtuje się na poziomie nawet 0,5-0,8 proc. wartości faktury i są to w zasadzie prawie same odsetki od kwoty finansowania - twierdzi Krzysztof Kuniewicz. Nikłe szansę na faktoring w banku mają firmy o krótkiej historii działania, z przejściową stratą na działalności albo zaległościami w urzędach państwowych. A na¬wet jeśli firmie posiadającej którąś z tych wad uda się faktoring w banku pozyskać - sama będzie musiała zadbać o sprawny spływ należności oraz ponieść ryzyko za ewentualną niewypłacalność kontrahenta.- Faktoring bankowy zatem to usługadla firm o relatywnie dobrej kondycji finansowej, posiadających własne struktury odpowiedzialne za monitoring i ściąganie należności - mówi Krzysztof Kuniewicz. Czyli dla dużych firm. - Banki oraz bankowe firmy faktoringowe raczej skupiają się na obsłudze większych podmiotów, które generują regularne faktury w stosunku do grupy co najmniej kilku odbiorców - potwierdza Michał Kinkel, prezes AOW Faktoring.

Faktoring bankowy
Usługa faktoringu jest świadczona przez wiele firm i instytucji bankowych. Jednak jeśli chodzi o faktoring koszt obsługi, może być bardzo różny tak jak zakres samej usługi. Dlatego trzeba zdawać sobie sprawę, skąd biorą się takie różnice oraz wybrać najlepszą ofertę właśnie dla swojej firmy. Oferta faktoringu, jaką proponują banki, jest tańsza, jednak okazuje się, że jest trudniej dostępna. Z tego powodu nie wszystkie firmy będą miały możliwość z takiej usługi skorzystać. Banki bowiem przy nawiązywaniu współpracy z daną firmą stosują taką ocenę ryzyka jak w przypadku zaciągania kredytów bankowych. Dlatego właśnie małe szanse na skorzystanie z takiej usługi mają firmy działające na rynku od niedawna, mające odnotowane przejściowe problemy finansowe z wypłacalnością albo choćby takie, które mają jakieś zaległości podatkowe. Faktoring bankowy częściej jest dla dużych firm z dobrą pozycją na rynku, jakie odnotowują regularny wpływ większej ilości faktur od stałych dostawców.
Przy okazji faktoringu bankowego trzeba także wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy. A mianowicie, często banki nie zajmują się także ściąganiem należności, a raczej leży to w gestii faktoranta. Stąd wniosek, że firma, jaka zdecyduje się na faktoring bankowy, powinna posiadać własne środki i struktury na ściągnięcie zaległych należności. Zatem to sam faktorant ponosi tutaj ewentualne ryzyko niewypłacalności. Co zatem może okazać się tutaj dobrą alternatywą? Na pewno warto przyjrzeć się bliżej usługom firm faktoringowych, takich jak Bibby Financial Services. Tutaj bowiem ocena ryzyka jest już bardziej przystępna niż ma to miejsce w bankach. Dlatego na przykład większe szanse mają tu firmy, które nie mają zdolności kredytowej. Może to być również szansą dla mniejszych firm, jakie na pewno mają mniejsze ilości faktur, niż w przypadku wielkich przedsiębiorstw.

Obsługa należności w cenie

Małe firmy szczęścia mogą szukać w niezależnych firmach faktoringowych, które coraz silniej nastawiają się właśnie na mniejsze podmioty i to do nich dostosowują swoją ofertę. Stosują one zwykle inne, bardziej liberalne metody oceny ryzyka finansowania firmy, a skupiają się na ocenie jakości należności i późniejszym ich monitoringu. Dzięki temu mogą finansować firmy o ograniczonej zdolności kredytowej albo bez takiej zdolności. Głównym zabezpieczeniem tutaj są również wierzytelności, więc w cenie faktoringu niezależni od banków faktorzy muszą pokryć koszty obsługi należności. Stąd jest ona wyższa. - W porównaniu z cenami faktorów bankowych koszt finansowania faktury powinien się zamknąć w przedziale 1-2 proc. wartości faktury za 1 miesiąc okresu płatności - twierdzi Krzysztof Kuniewicz. Zaznacza, że w tej cenie zawarta jest scedowana na faktora znacząca część pracy administracyjnej związanej z monitoringiem spłat należności. Faktor prowadzi szczegółowe księgi transakcji, dba o to, żeby odbiorcy płacili na czas, monitoruje wszystkie przepływy, ściąga należności, kontroluje sytuację finansową odbiorców i tak dalej. Stosunkowo wysoką cenę faktoringu w porównaniu ze wszystkimi innymi instytucjami mają firmy windykacyjne, które oferują faktoring. W zamian, jako podmioty doświadczone w ściąganiu należności, mogą przyjąć również klientów o większym ryzyku. Ważne, co w środku Jednak cena to niejedyna różnica ofert faktoringowych. Warto również zwrócić poziomie nawet 0,5-0,8 proc. wartości faktury i są to w zasadzie prawie same odsetki od kwoty finansowania - twierdzi Krzysztof Kuniewicz. Nikłe szansę na faktoring w banku mają firmy o krótkiej historii działania, z przej¬ściową stratą na działalności albo zaległo¬ściami w urzędach państwowych. A nawet jeśli firmie posiadającej którąś z tych wad uda się faktoring w banku pozyskać - sama będzie musiała zadbać o sprawny spływ należności oraz ponieść ryzyko za ewentualną niewypłacalność kontrahenta. - Faktoring bankowy zatem to usługa dla firm o relatywnie dobrej kondycji finansowej, posiadających własne struktury odpowiedzialne za monitoring i ściąganie należności - mówi Krzysztof Kuniewicz. Czyli dla dużych firm.- Banki oraz bankowe firmy faktoringowe raczej skupiają się na obsłudze większych podmiotów, które generują regularne faktury w stosunku do grupy co najmniej kilku odbiorców - potwierdza Michał Kinkel, prezes AOW Faktoring.

Ważne, co w środku

Jednak cena to niejedyna różnica ofert faktoringowych. Warto również zwrócić uwagę na oferowany limit finansowania, limity finansowania poszczególnych odbiorców danego klienta albo limity kon-centracji na poszczególnych odbiorcach. Istotny może być również procent zaliczki wpłacanej na poczet faktur oraz sposób naliczania odsetek w przypad¬ku opóźnienia w spłacie faktur, a także sposób postępowania faktora, kiedy płatność odbiorcy się opóźnia. Ważne są także wszystkie elementy współpracy z faktorem. - Jeśli przedsiębiorca skoncentruje swoją uwagę tylko na cenę, a nie zwróci uwagi na kształt współpracy, może się okazać, iż uzyskał dobrą cenę, ale usługa jest dla niego nieosiągalna i w efekcie koszt pozyskania kapitału będzie wyższy, niż wynika z przeprowadzonej kalkulacji – tłumaczy Grzegorz Pardela, dyrektor finansowy Pragma Faktoring. Podaje przykład przedsiębiorcy, który świadczy usługę transportową. Udokumentowanie wykonanej usługi trafia do niego od odbiorcy dopiero po 21 dniach, a firma faktoringowa życzy sobie dosłania kopii tegoż dokumentu w ciągu 7 dni od daty uruchomienia funduszy i przedstawienia faktury. O ile pierwsze uruchomienie pieniędzy się powiedzie, następne może zostać wstrzymane z powodu braku dokumentów źródłowych. Przedsiębiorca poniesie koszt wykupu faktur z pierwszego i drugiego zgłoszenia, ale kolejnego finansowania już może nie otrzymać. Tym samym koszt pozyskanego kapitału będzie zdecydowanie wyższy, niż zakładał w pierwotnej kalkulacji.

Warto przyjrzeć się co dostajemy wraz z większym kosztem obsługi faktoringu, bo może się okazać, że korzyści przerosną ewentualne koszty. Przykładem może być oferowana obsługa należności, czyli to firma faktoringowa przejmuje wiele kwestii administracyjnych na siebie, nie mówiąc już o monitorowaniu spłaty należności. Jeśli faktorant nie posiada odrębnego działu, jaki zajmuje się takimi zadaniami, to okaże się, że stworzenie go będzie bardziej kosztowne, aniżeli przeniesienie tych zadań na firmę faktoringową i poniesienie dodatkowych kosztów z tego tytułu. Dlatego na pewno trzeba dokładnie zastanowić się nad wyborem, by nie okazało się, że wybierzemy tańszą usługę, która niestety nie będzie dopasowana do potrzeb przedsiębiorcy.


kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 0800 224 229

lub