Windykacja

Różnice pomiędzy firmą windykacyjną a firmą faktoringową.


przedsiębiorcy

Firma windykacyjna a firma faktoringowa

Windykacja bywa mylona z faktoringiem, choć są to dwie odmienne usługi finansowe. Faktoring jest przede wszystkim usługą finansowania, w przeciwieństwie do windykacji, która skupia się na odzyskiwaniu należności firmy od zalegającego z płatnościami kontrahenta. Faktoring jest prewencyjnym środkiem zapobiegającym zatorom płatniczym, które nie dość, że mogą firmę dużo kosztować, to jeszcze marnują czas i energię przedsiębiorcy.

Kiedy warto skorzystać z faktoringu?

kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub


przedsiębiorcy

Jak firma windykacyjna ma się do faktora?

Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Firma faktoringowa nie podejmie się finansowania wierzytelności takiego kontrahenta faktoranta, który wzbudza jej wątpliwości. Ważnym aspektem jest dla niej ocena ryzyka transakcji. W tym kontekście liczy się przede wszystkim wiarygodność odbiorców faktoranta, a nie jego stabilność finansowa. Gdy ryzyko jest duże, potencjalny faktorant zostanie o tym fakcie poinformowany. Firma windykacyjna natomiast, choć dąży do polubownego rozwiązania problemu, to jednak zajmuje się zadłużeniem. Jej klientami są więc firmy, które już mają problem z odzyskaniem należnych im pieniędzy.

Poznaj rodzaje faktoringu w Bibby

Współpraca z Bibby była kluczowym elementem dlaczego ta firma nadal funkcjonuje RAFAŁ JANKOWSKI, VENTUS SP. Z O.O.