Walka z zatorami płatniczymi.

Komentarz Jerzego Dąbrowskiego - Prezesa Zarządu Bibby Financial Services

Rząd debatuje nad ustawą mającą na celu ograniczenie zatorów płatniczych. Jednym z elementów jest określenie maksymalnych terminów płatności za sprzedany towar lub wykonaną usługę. Tymczasem branża faktoringowa wskazuje na inny problem, dotychczas w zasadzie pomijany: zakazy cesji wierzytelności.

Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród klientów firm faktoringowych zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów pokazują, jak poważny jest problem narzucania zakazu cesji w umowach handlowych. Z zakazem cesji spotkało się ponad ¾ przedsiębiorstw, a 81 proc. uznało, że zakazy cesji niosą za sobą podwyższone ryzyko wystąpienia problemów z płynnością firmy.

Instytucje działające w branży faktoringowej codziennie stykają się z sytuacjami, w których przedsiębiorstwo nie może skorzystać z zewnętrznego finansowania ze względu na zakaz cesji wierzytelności zawarty w umowie handlowej, a jednocześnie odbiorca nie zgadza się na cofnięcie tego zakazu.

Komentuje Jerzy Dąbrowski, członek komitetu wykonawczego Polskiego Związku Faktorów i Prezes Zarządu Bibby Financial Services:

– Sztywne regulowanie terminów płatności może zrobić więcej krzywdy niż pożytku. Uważam, że problemem całej gospodarki jest jej drożność. W ramach Polskiego Związku Faktorów wypracowaliśmy propozycję mechanizmu, który tę drożność przywróci. I to nie tylko w kontekście faktoringu. Obecnie obroty faktoringowe stanowią ponad 11 proc. polskiego PKB w ciągu roku. To pokazuje, w jaki sposób różnorodne rozwiązania faktoringowe udrażniają gospodarkę. Dlatego tak ważne jest, aby każdy przedsiębiorca mógł swobodnie dysponować swoimi wierzytelnościami i elastycznie regulować płynność.

– Możliwość wpisania zakazu cesji do kontraktu to sposób na ochronę nabywcy. Praktyka gospodarcza doprowadziła jednak do sytuacji, w której jest on mocno nadużywany, a wielu przypadkach nosi znamiona patologii handlowej. Wzmacnia bowiem nadmiernie i tak mocno uprzywilejowaną pozycję dużych odbiorców. Stał się też elementem przetargowym: duże koncerny są w stanie zgodzić się na cesję w zamian za jeszcze niższą cenę lub jeszcze dłuższy termin płatności. Dlatego postulujemy takie zmiany kodeksowe, które przywrócą równowagę między stronami, czyli między dostawcą (pierwotnym wierzycielem, zbywcą wierzytelności), instytucją finansową (tj. wtórnym wierzycielem, nabywcą wierzytelności) i odbiorcą (tj. dłużnikiem wierzytelności). Obecnie to dłużnik jest nadmiernie faworyzowany.

– Z mojej perspektywy, projekt ustanowienia 60 dni jako maksymalnego terminu płatności nie rozwiązuje problemu zatorów płatniczych. W praktyce gospodarczej widzimy, że istnieją przedsiębiorcy, którzy mają problem z 30 czy 45 dniami. W Bibby Financial Services mamy klientów, którzy już przy 14 dniach terminu płatności dławią się, tracą płynność finansową. Wydaje się zatem, że jeżeli przedsiębiorcy będą mogli swobodnie dysponować swoimi fakturami, wierzytelnościami, tak jak każdym innym składnikiem majątku firmy, to z pewnością sobie poradzą. Na koniec dnia liczba cyklów gospodarczych zwielokrotni się, a to oznacza, że zwielokrotni się obrót generowany przez całą gospodarkę, PKB, a na tym skorzysta także państwo, dzięki wpływom podatkowym.

Kontakt dla mediów:

Magdalena Szymańska
Futurama communication intelligence
ul. Rozbrat 44a
00-419 Warszawa
+48 510 491 298
magdalena.szymanska@futurama.ci

O Bibby Financial Services:

Bibby Financial Services jest spółką faktoringową, częścią Bibby Line Group – jednej z najstarszych rodzinnych firm w Wielkiej Brytanii. Bibby Financial Services od ponad 30 lat dostarcza przedsiębiorcom narzędzia finansowe, wspierające stabilne funkcjonowanie i rozwój. W Polsce firma działa od 2002 roku. Posiada trzy oddziały, w Warszawie, Poznaniu i Katowicach, które swoim zasięgiem obejmują cały kraj. Firma jest niezależna od banków. Należy do Polskiego Związku Faktorów oraz największego międzynarodowego zrzeszenia faktorów Factors Chain International. Więcej na https://www.bibbyfinancialservices.pl/.

 

Podziel się tym artykułem z innymi:

Anachronizm czy konieczność?

27 maja 2019


kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub