Spóźnialscy kontrahenci. Polska przypadłość nie do pokonania?

Nieterminowe spłaty faktur to niestety codzienność. I to nie tylko w Polsce. Jest jednak na to sposób!

Ponad połowa przedsiębiorców dalej boryka się z opóźnieniami

Nieterminowe regulowanie zobowiązań przez kontrahentów to od lat poważne utrapienie dla wielu małych i średnich polskich przedsiębiorców. Tego typu problem przed rokiem sygnalizowało ponad 72 proc. spółek. W tym roku nastąpiła w tym obszarze poprawa: obecnie niecałe 64 proc. badanych sygnalizuje problemy z uzyskiwaniem płatności w terminie. Niewątpliwie jednak odsetek  przedsiębiorców poszkodowanych przez zatory płatnicze pozostaje wciąż na wysokim poziomie.

Sposób na nieterminowych kontrahentów

Jest duża szansa, że coraz więcej polskich firm będzie płacić w terminie. Regulować ma to bowiem nowelizacja ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, na mocy, której od 1 stycznia 2016 roku zmieniły się zasady ustalania wysokości odsetek ustawowych, zróżnicowanie ich wysokości, a także przepisy w zakresie naliczania odsetek maksymalnych. Nowe brzmienie ustawy zmobilizuje przedsiębiorców do terminowego spłacania faktur.

Należy przy tym jednak zaznaczyć, że nowelizacja dotyczy głównie opóźnień w zapłatach. Niestety niezmienne pozostają przy tym długie terminy płatności praktykowane w relacjach handlowych – nawet 90-dniowe. Tak długi czas oczekiwania na płatność od silniejszego negocjacyjnie odbiorcy może znacząco wpłynąć na płynność finansową małych i średnich przedsiębiorstw. W takiej sytuacji ważną rolę odgrywa faktor. Poprawia płynność finansową przedsiębiorcy, a tym samym zapewnia mu możliwość spłaty należności na czas.

Etyczny faktoring

Korzystając z faktoringu, firma odzyskuje na bieżąco należności, które wcześniej były „zamrożone” w fakturach. Odroczony termin płatności to powszechna praktyka. Tymczasem faktoring pozwala na uzyskanie do 90 proc. wartości faktury w gotówce w 24 godziny po sprzedaży produktu lub usługi i po przesłaniu faktury do firmy faktoringowej. Dzięki temu przedsiębiorca może na czas spłacić własne należności. Środki pozyskane z faktoringu mogą zatem wesprzeć przedsiębiorcę w etycznym postępowaniu w relacjach biznesowych. Dzięki faktoringowi staje się on wiarygodny w oczach kontrahentów i instytucji publicznych (takich jak np. urząd skarbowy).

Faktor, dzięki wsparciu finansowemu, okazuje się zatem dobrym partnerem, stojącym na straży nie tylko finansów, ale także i etyki w biznesie.

 

Podziel się tym artykułem z innymi:

Zobacz również nasze pozostałe teksty:

Data publikacji 22 marca 2016


kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub