Większe szanse dla faktoringu

Dalsze ograniczenia podaży kredytów dla firm przełożą się na większą popularność faktoringu. Przepisy pakietu CRD IV przygotowane przez Parlament Europejski, które weszły w życie w lipcu br. będą miały wpływ na dalsze ograniczenie dostępności produktów finansowych dla małych i średnich firm w Europie.

Nowe regulacje obowiązujące w pełni od stycznia 2014

Nowe regulacje obowiązujące w pełni od stycznia 2014, narzucają bankom między innymi ograniczenia co do minimalnych wymogów kapitałowych, płynności płatniczej i skali zaangażowania banków w poszczególne transakcje. Jak informuje biuletyn ECB obniżenie dostępności kredytów potwierdza sondaż przeprowadzony przez Europejski Bank Centralny wśród przedstawicieli wyższego szczebla komitetów kredytowych 133 europejskich banków. Badanie potwierdziło, że w porównaniu do końca 2012 roku spada zaangażowanie banków w finansowanie bardziej ryzykownych kredytów dla firm.

Simon Davies, Dyrektor Bibby Financial Services Europe, w wywiadzie dla telewizji CNBC skomentował obecne problemy sektora MSP w krajach europejskich: „W wielu krajach oczekuje się, że małe i średnie firmy będą motorem wyjścia z recesji. Jak pokazują statystyki ECB w obecnych czasach małe i średnie firmy mają ogromne problemy z pozyskaniem środków ze strony banków, których działania ograniczają nowe regulacje prawne. Jest naturalnym, że finansowanie podmiotów o wyższym ryzyku pociąga za sobą wyższe koszty. Jednak w świetle nowych regulacji wiele małych i średnich przedsiębiorstw nie będzie miało szansy na zainteresowanie ze strony banków ze względu na zaostrzone kryteria przydzielania finansowania. Banki skupiają się na kontroli ryzyka i utrzymywaniu narzuconych standardów i dlatego rośnie zainteresowanie alternatywnymi źródłami finansowania”.

Podobne problemy wśród polskich MSP

Problemy z pozyskaniem finansowania odczuwają również małe i średni firmy w Polsce. Potwierdzają to wyniki V fali badania Bibby MSP Index analizującego sytuację polskiego sektora MSP. Odsetek przedsiębiorców wskazujących na trudności w trakcie rozmów z instytucjami finansowymi wzrósł aż o 17 pkt. procentowych w porównaniu z rokiem 2012 i wyniósł 38%.

Kłopoty z pozyskaniem finansowania przekładają się na terminowość płatności faktur przez małe i średnie firmy. Według wyników Bibby MSP Index odsetek firm, które skarżą się na opóźnione płatności od swoich kontrahentów wyniósł 83,8 proc.

Krzysztof Kuniewicz, Dyrektor Generalny Bibby Financial Services komentuje: „Piętrzące się problemy z pozyskaniem zewnętrznego finansowania blokują rozwój całych branż. Jeśli przedsiębiorca nie ma szans na kredyt obrotowy, a własne środki nie wystarczają na pokrycie bieżących kosztów, nie ma wyboru i finansuje się opóźniając płatności dla swoich kontrahentów. Tym samym wielu przedsiębiorców zamiast skupić się na rozwoju swoich firm, poszerzaniu liczby odbiorców musi walczyć o zachowanie bieżącej płynności. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na faktoring, który stosuje inny model oceny ryzyka i zabezpieczeń transakcji, a co za tym idzie może być dostępnym źródłem gotówki dla firm, których wnioski kredytowe są z różnych powodów odrzucane przez banki. Potwierdza to rosnąca popularność faktoringu i zapytań o faktoring restrukturyzacyjny, który kierujemy właśnie do firm z brakiem zdolności kredytowej” komentuje Krzysztof Kuniewicz.  

Mniej firm wierzy w szansę na pozyskanie pieniędzy z banku

Jednocześnie o 21 pkt. procentowych spadł odsetek firm, które podjęły próbę zdobycia pieniędzy ze źródeł zewnętrznych w porównaniu do roku 2012. Próbę uzyskania kredytu, leasingu, faktoringu lub dotacji unijnych podjęło 46% ankietowanych firm. Dla porównania pod koniec 2012 roku było ich 67%.

Respondenci wskazywali mniejszą chęć do zadłużania, a także pogorszenie warunków finansowania w tym większą ilość formalności oraz zabezpieczeń, których należy dopełnić starając się o środki.

Ostatnie dane dotyczące kondycji firm MSP wskazują na lekkie ożywienie w nastrojach, a dodatkowo ponad połowa badanych przedsiębiorców chce inwestować w trzecim kwartale. Deklaruje tak  57 proc. badanych, co w praktyce oznacza, że generalnie zainteresowanie wsparciem instytucji zewnętrznych w pozyskaniu kapitału będzie nieco wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego - mówi Katarzyna Pydych, General Director Keralla Research.

Data publikacji 18 września 2013


Podziel się tym artykułem z innymi:

Zobacz również nasze pozostałe teksty:

Data publikacji 18 września 2013


kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub