Zatory płatnicze - jak poprawić płynność finansową w firmie

Blisko 1400 uczestników wzięło udział w internetowym seminarium Pulsu Biznesu na temat zarządzania płynnością finansową, poprowadzonym przez Krzysztofa Kuniewicza.

Zatory płatnicze według prowadzonych przez nas badań to jeden z trzech podstawowych problemów małych i średnich firm w Polsce. Kłopoty z przeterminowanymi fakturami ma większość przedsiębiorców. Tematyce utrzymania i zarządzania płynnością dedykowane było internetowe seminarium Pulsu Biznesu poprowadzone przez Krzysztofa Kuniewicza - Dyrektora Generalnego Bibby Financial Services.  W swojej obszernej prezentacji omówił on jak dywersyfikować zewnętrzne źródła finansowania, prowadzić właściwą politykę kredytu kupieckiego, jak dokumentować transakcje i monitorować należności.

Spotkanie z uczestnikami było również szansą na przedstawienie jak działa faktoring i odpowiedzi na pytanie, które firmy powinny sięgnąć po ten rodzaj finansowania. W prezentacji przedstawione zostały również różnice między ofertami faktorów bankowych i niebankowych. 

Ważnym elementem wystąpienia było wskazanie możliwości połączenia różnych źródeł finansowania takich jak leasing czy kredyt. Prezentację zakończyła sesja ciekawych pytań i odpowiedzi od oglądających. Uczestnicy pytali między innymi o możliwości skorzystania z faktoringu przez firmy jednoosobowe, sposób wyboru firmy faktoringowej czy też koszty usług faktoringowych.

Data publikacji 28 listopada 2011


kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub