Alfabet faktoringu

Blog

By Bibby Financial Services

09 lip 2018

Prawie 91 proc. MSP zna faktoring, a 77 proc. uważa, że to tylko pomoc w utrzymaniu płynności firmy. A tymczasem faktoring może być również pomocny w szybszym rozwoju firmy.

  • A – jak administrowanie

Każda firma sprzedająca swoje produkty lub usługi z odroczonym terminem płatności zna problemy z odzyskiwaniem należności. Monitoring płatności można prowadzić samodzielnie, ale o wiele skuteczniej będzie powierzyć te działania ekspertom. Jednym ze sprawdzonych sposobów jest faktoring. Gwarantuje on nie tylko uwolnienie środków „zamrożonych” w fakturach, ale również regularny, systematyczny nadzór nad kontrahentami. Nasi specjaliści w profesjonalny sposób dbają o to by kontrahenci terminowo płacili za wystawione faktury. Jest to szczególnie ważne w branżach, w których cykl spływu należności jest długi, a opóźnienia w płatnościach to standard.

Aby działania windykacyjne były skuteczne, powinny być prowadzone w sposób regularny, a nie przypadkowy. Współpraca z faktorem daje taką możliwość. Firma zyskuje w ten sposób partnera, który prowadzi całość działań związanych z monitoringiem należności, a gdy trzeba – rozpoczyna windykację. Obniża to koszty administracyjne przedsiębiorstwa z tym związane. Windykacja i faktoring to działania traktowane jako część współpracy z kontrahentami.

  • B – jak bez regresu

Faktoring bez regresu to inaczej faktoring pełny. Polega on na finansowaniu z opcją przejęcia przez faktora ryzyka braku płatności ze strony odbiorcy. Jest to połączenie finansowania i ubezpieczenia od niewypłacalności kontrahenta. W przypadku, gdy dłużnik nie jest w stanie spłacić wierzytelności, faktor nie ma prawa regresu w stosunku do zbywającego wierzytelności. To faktor jest odpowiedzialny za niewypłacalność dłużnika, musi analizować i monitorować jego sytuację finansową.

Największą zaletą tego typu finansowania jest przejmowanie przez faktora wszystkich działań i kosztów związanych z ewentualną windykacją i odzyskiwaniem należności. Przedsiębiorca zyskuje czas – pieniądze pojawiają się na firmowym koncie bezpośrednio po sprzedaży towarów lub usług. Dzięki temu ma on zdolność do regulowania bieżących i wymaganych prawnie zobowiązań. Co za tym idzie, szansę na rabaty ze strony dostawców i dłuższe terminy płatności ze strony odbiorców.

  • C – jak cesja wierzytelności

Umowa faktoringu jest umową nienazwaną i łączy elementy cesji wierzytelności, sprzedaży, pożyczki, zlecenia, świadczenia usług, dyskonta, umowy o dzieło. Umowa faktoringowa oznacza długookresową współpracę między przedsiębiorstwem a wyspecjalizowaną instytucją faktoringową (faktorem). Mimo, że faktoring jest z reguły oparty o umowę szablonową, nie oznacza to, że jej warunki nie podlegają negocjacjom. Dotyczy to wysokości opłat, wynagrodzenia faktora, terminów płatności, wysokości limitów finansowania czy ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń. Warunki umowy są negocjowane z klientem i zależą m.in. od zakresu obsługi, wielkości transakcji i branży. W odróżnieniu od innych form finansowania faktoring nie wymaga twardych zabezpieczeń, czyli np. hipoteki. Najczęściej stosowanymi zabezpieczeniami w przypadku faktoringu są weksel własny in blanco, pełnomocnictwo do rachunku oraz cesja wierzytelności. Wszystkie te formy są łatwe do ustanowienia, a sama procedura wyjątkowo szybka.

Podziel się tym artykułem z innymi:

Zobacz również nasze pozostałe teksty:


kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub