Najnowsze raporty biznesowe

Nasze raporty i analizy dostarczają przydatnych informacji branżowych jak i biznesowych. Znajdziesz tutaj wyniki naszych cyklicznych badań sektora MSP. Bibby MSP Index - badania dotyczącego  aktualnej oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw z sektora MŚP w Polsce. Global Business Monitor - międzynarodowe badanie ponad 1600 MŚP w USA, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Polsce, Kanadzie, Francji i in.


Postrzeganie faktoringu wśród przedsiębiorców w Polsce

IV fala badania opinii na zlecenie Polskiego Związku Faktorów (lipiec 2021 r.)

28 lipca 2021

Rozliczenia na rynku. Analiza branż w I półroczu (Euler Hermes)

Wyszczególniono perspektywy i wyzwania rynkowe dla firm działających w poszczególnych sektorach, w tym w branżach: meblarskiej, metalowej, transporcie drogowym czy produkcji materiałów budowlanych.

16 lipca 2021

Bibby MSP Index - maj 2021

Na przełomie kwietnia i maja przeprowadziliśmy kolejną falę badania Bibby MSP Index na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie małych i średnich firm.

16 czerwca 2021

Raport EY: Rok z COVID-19 oczami polskich przedsiębiorców

Rok z COVID-19 oczami polskich przedsiębiorców (marzec 2021 r.)

11 marca 2021

Allianz: Barometr Ryzyk 2021

Dziesiąta edycja Barometru Ryzyk Allianz: COVID-19 wyprzedza wszystkie inne ryzyka biznesowe

10 marca 2021

Badanie płatności firm w Polsce 2021

Przedsiębiorstwa w Polsce doświadczają średnich zaległości płatniczych sięgających 48 dni, czyli o 9 dni krócej niż w badaniu przeprowadzonym rok wcześniej.

17 lutego 2021