Allianz: Barometr Ryzyk 2021


barometr

Allianz: Barometr Ryzyk 2021

Barometr Ryzyk Allianz to coroczne badanie globalne identyfikujące ryzyko w biznesie przeprowadzane przez Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS). Już dziesiąty raz 2769 ekspertów z 92 krajów na całym świecie pochyliło się nad tym tematem. Co roku w badaniu biorą udział członkowie zarządu, menedżerowie ryzyka, brokerzy i eksperci ubezpieczeniowi.

Tegoroczna edycja jest wyjątkowa, jak i warunki ekonomiczne, w jakich obecnie działają przedsiębiorstwa na całym świecie. Okazuje się, że większość zagrożeń stojących na czele Barometru Ryzyk Allianz 2021 odzwierciedla potencjalne scenariusze zakłóceń i strat, z którymi borykają się firmy w następstwie pandemii koronawirusa. Przedsiębiorcy obawiają się głównie zaburzenia płynności finansowej spowodowanej przerwami w działalności biznesowej. Kolejnymi uwypuklanymi ryzykami są zastopowanie rozwoju rynków, kryzys zdrowotny i incydenty cybernetyczne.

 

Pobierz raport z badania i dowiedz się więcej (plik PDF)

barometr

W raporcie można przeczytać o:

  •  10 największych globalnych zagrożeniach biznesowych
  • Kluczowych elementach ryzykach w biznesie na całym świecie
  • Trio Covid-19: przerwanie działalności, epidemia pandemii i incydenty cybernetyczne
  • Rozwoju rynku i zmianach w ustawodawstwie i regulacjach
  • Rozwoju makroekonomicznym
  • Zmianie klimatu
  • Ryzyku politycznym i przemocy

 

Pobierz raport z badania i dowiedz się więcej (plik PDF)

kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub