Co MŚP myślą o faktoringu?


Badania

Badanie ARC Rynek i Opinia dotyczące faktoringu

Badanie ARC Rynek i Opinia na zlecenie Polskiego Związku Faktorów. Celem badania była diagnoza poziomu zainteresowania usługami faktoringowymi oraz postrzegania usług faktoringowych wśród polskich przedsiębiorstw. Badanie realizowano z wykorzystaniem techniki ilościowej oraz jakościowej. Zrealizowano 301 wywiadów w tym 9 indywidualnych wywiadów pogłębionych. Badanie przeprowadzono w lipcu 2018 r.

 


Badanie

Najważniejsze wnioski z badania

  • Opóźnienia płatności oraz trudności ze ściąganiem należności należą do najważniejszych problemów, z jakimi borykają się polscy przedsiębiorcy.
  • Najczęściej stosowane terminy płatności, to ok 30 dni.
  • Jedna piąta badanych jest gotowa zapłacić za usługę, dzięki której pozbyłaby się ryzyka niewypłacalności kontrahentów.
  • Własną wiedzę na temat usług faktoringowych w stopniu pozytywnym ocenia 36% badanych.
  • Obecnie z usług faktoringowych korzysta 15% przedsiębiorstw.
Pobierz

kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub