linia produkcyjna

Bibby MSP Index - wrzesień 2018 r.

Już po raz 16. mamy przyjemność przedstawić Państwu wyniki badania Bibby MSP Index. Jego celem jest pozyskiwanie informacji na temat aktualnej oceny sytuacji ekonomicznej organizacji, ich otoczenia zewnętrznego i klimatu ekonomicznego do prowadzenia biznesu w Polsce. Badanie to jest nam szczególnie bliskie, ponieważ jako firma faktoringowa na co dzień dostarczamy rozwiązanie zapewniające płynność finansową przedsiębiorstwom właśnie z sektora MŚP.


Bieżąca fala Bibby MSP Index potwierdza, że opóźnienia w płatnościach dotyczą prawie wszystkich przedsiębiorców. Nieterminowe regulowanie opłat za sprzedane wyroby czy wykonane usługi dotyka 71% respondentów. Z problemem niezapłaconej faktury przynajmniej raz w miesiącu styka się blisko 65% badanych firm.

Najważniejsze wyniki badania Bibby MSP Index:

Wskaźnik BIBBY MSP Index utrzymuje się na stabilnym poziomie powyżej 50 punktów. Oznacza to, że większość firm postrzega swoją przyszłość w jasnych barwach. Wzrost zaobserwowany w stosunku do poprzedniej fali badania nie jest być może spektakularny (+0,9 pkt.), ale jest oparty na stabilnych podstawach. W porównaniu z poprzednią falą badania poprawę odnotowano na czterech z pięciu składowych indeksu: płynność finansowa, poziom zadłużenia, inwestycje, zatrudnienie. W przypadku piątego elementu, który wchodzi w skład indeksu, czyli sprzedaży odnotowano istotne pogorszenie i jest to w zasadzie jedyny powód ewentualnego niepokoju. Choć nadal większość przedsiębiorców spodziewa się w najbliższym półroczu bardziej poprawy niż pogorszenia sprzedaży, to jednak optymistów jest obecnie relatywnie mniej niż przed pół rokiem.

Za wzrost wskaźnika Bibby MSP Index odpowiada przede wszystkim branża handlowa. Wśród firm przemysłowych nastroje uległy pogorszeniu. Pogorszenie odnotowano również wśród firm handlowych oraz budowlanych. Głównym powodem pogorszenia nastrojów we wszystkich tych branżach są rosnące obawy o sprzedaż.

Spośród badanych branż, wskaźnik Bibby MSP Index przyjmuje najwyższą wartość wśród firm transportowych (59,6), zaś najniższa wśród firm usługowych (54,8).

Oprócz obaw wynikających ze zwykłych okoliczności w związku z prowadzonym biznesem, wielu przedsiębiorców boi się również tego, jaki wpływ na ich przyszłość będą miały konsekwencje wprowadzenia mechanizmu split payment. Największe obawy dotyczą ryzyka pojawienia się zatorów płatniczych i utraty płynności finansowej.

Bibby MSP Index XVI fala

kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 0800 224 229

lub