Bibby MSP Index - kwiecień 2018 r.

Produkcja blachy

Bibby MSP Index - kwiecień 2018 r.

Przedstawiamy Państwu wyniki badania Bibby MSP Index. Celem badania było pozyskanie informacji na temat aktualnej oceny sytuacji ekonomicznej i klimatu ekonomicznego do prowadzenia biznesu w Polsce. Badanie to jest nam szczególnie bliskie, ponieważ na co dzień dostarczamy rozwiązania zapewniające płynność finansową przedsiębiorstwom z sektora MŚP.

Bieżąca, 15. fala badania potwierdziła, że opóźnienia w płatnościach dotyczą wszystkich przedsiębiorców. Nieterminowe regulowanie opłat za sprzedane wyroby czy wykonane usługi dotyka ponad 6/10 respondentów. Z problemem niezapłaconej faktury przynajmniej raz w miesiącu styka się ponad połowa (52,6%) ankietowanych firm.

 

Pobierz raport

kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub