Produkcja blachy

Bibby MSP Index - kwiecień, 2018 r.

Po raz kolejny mamy przyjemność przedstawić Państwu wyniki badania Bibby MSP Index, którego celem było pozyskanie informacji na temat aktualnej oceny sytuacji ekonomicznej i klimatu ekonomicznego do prowadzenia biznesu w Polsce. Badanie to jest nam szczególnie bliskie, ponieważ jako firma faktoringowa na co dzień dostarczamy rozwiązanie zapewniające płynność finansową przedsiębiorstwom właśnie z sektora MŚP.

Bieżąca, 15. fala badania potwierdziła, że opóźnienia w płatnościach dotyczą wszystkich przedsiębiorców. Okazuje się, że nieterminowe regulowanie opłat za sprzedane wyroby czy wykonane usługi dotyka ponad 6/10 respondentów. Z problemem niezapłaconej faktury przynajmniej raz w miesiącu styka się ponad połowa (52,6%) ankietowanych firm.

Pobierz raport

kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 0800 224 229

lub