Bibby MSP Index

Pobierz aktualny raport z badań

bibby msp index

Co to jest Bibby MSP Index?

Bibby MSP Index jest wzorowany na sprawdzonym i cenionym przez światowych inwestorów indeksie określanym jako Indeks Managerów ds. Zakupów (tzw. PMI, Purchasing Managers Index). Konstrukcję Bibby MSP Index oparto na założeniu, że o kondycji każdego przedsiębiorstwa, a w szczególności firm małych i średnich, stanowi 5 obszarów takich jak:

 • sprzedaż (zamówienia),
 • inwestycje,
 • zatrudnienie,
 • płynność finansowa
 • poziom zadłużenia firmy.
Październik 2022


Wyszczególnione obszary można analizować pytając o ich stan aktualny, ale również można przyjąć, że trafnie obrazujące sytuację jest pytanie o plany w średniookresowym horyzoncie czasowym (6 miesięcy) w wytypowanych obszarach. Zaletą tego podejścia - a w konsekwencji też budowy Indexu na takim założeniu - jest większa funkcjonalność uzyskanego wyniku. Badanie Bibby MSP Index to także zbieranie opinii przedsiębiorców na aktualne tematy gospodarcze. Każda fala skupia się na nieco innych zagadnieniach.

 

 

Kto tworzy Bibby MSP Index?

Bibby MSP Index to badanie prowadzone od ponad dekady przez Bibby Financial Services wspólnie z profesjonalnymi agencjami badawczymi (m.in. Keralla Research Instytut Badań i Rozwiązań B2B).

Kolejne fale badania Bibby MSP Index realizowane są dwa razy w roku: na wiosnę i jesienią.

W jaki sposób przeprowadzane jest badanie?

Badanie realizowane jest metodą CATI (wywiady telefoniczne) na reprezentatywnej próbie polskich małych i średnich przedsiębiorstw. Odpowiedzi udzielają właściciele, prezesi i osoby na wyższych stanowiskach kierowniczych.

W badaniu uwzględniane są branże:

 • produkcja,
 • transport,
 • budownictwo,
 • usługi,
 • handel,
 • działalność pozostała.

bibby msp index

Jak czytać wyniki Bibby MSP Index?

Przyjmowane przez Bibby MSP Index wartości znajdują się w przedziale od 0 do 100 pkt. Wynik > 50 pkt. to prognoza (zapowiedź) poprawy kondycji firm. Wynik < 50 pkt. to prognoza kryzysu na skutek pogarszającej się kondycji firm. Otrzymanie informacji o przyszłej (oczekiwanej) przez przedsiębiorców sytuacji firmy w jej głównych obszarach (sprzedaż, inwestycje, zatrudnienie, płynność finansowa oraz poziom zadłużenia firmy), pozwala przewidzieć scenariusze, jakie mogą układać inni uczestnicy rzeczywistości gospodarczej.


bibby msp index

Dla kogo wyniki Bibby MSP Index są interesujące?

Wyróżnikiem małych i średnich firm jest błyskawiczna reakcja na wszelkie zmiany o charakterze makroekonomicznym. Dlatego Bibby MSP Index, badający nastroje właśnie w tej grupie, dostarcza informacji o najbardziej prawdopodobnym kierunku zmian w małych i średnich firmach w Polsce. Z wyników korzystać więc mogą zarówno sami przedsiębiorcy, pracujący nad planami rozwoju swoich biznesów, jak i wszyscy inni uczestnicy życia gospodarczego, których aktywność zależna jest od obecnej i przyszłej koniunktury.

Obok wyników samego Bibby MSP Index, badanie przynosi również odpowiedzi na wiele aktualnych zagadnień gospodarczych. Przedsiębiorcy pytani są o opinię na temat zmian w prawie, inicjatyw rządowych, zmian uwarunkowań w handlu międzynarodowym, czy rynkowych kryzysów.


bibby msp index

Odbiór Bibby MSP Index

Wyniki Bibby MSP Index śledzone są z dużym zainteresowaniem, szczególnie wśród przedsiębiorców z sektora MŚP. Zestawienia często cytowane są przez opiniotwórcze media takie jak Puls Biznesu, Rzeczpospolita, Program 1 Polskiego Radia, PAP, Dziennik Gazeta Prawna czy MyCompany i Dla Handlu. Na bazie branżowych wyników Bibby MSP Index powstało wiele analiz, m.in. dla takich mediów jak: Transport Manager, TSL Biznes, Kurier Drzewny, Gazeta Przemysłu Drzewnego, Meblarstwo, Plastime Magazine, Chemia i Biznes.

Lista najnowszych badań Bibby MSP Index


kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub