Jak negocjować terminy płatności – 4 wskazówki

Jak negocjować terminy płatności – 4 wskazówki
Negocjacje stanowią integralną część prowadzenia biznesu. Umiejętności z tego zakresu przydają się zarówno przy rozmowach o wynagrodzeniu, zmniejszeniu opłat za towary lub usługi czy przy określeniu terminów realizacji działań oraz płatności. Jednym z czynników mających znaczący wpływ na kondycję firmy jest płynność finansowa. Dobrze przeprowadzone negocjacje mogą usprawnić egzekwowanie należności od partnera biznesowego i mieć pozytywny wpływ na kondycję finansową przedsiębiorstwa.


Mając trudności z zachowaniem ciągłości w obrocie należnościami, przedsiębiorcy decydują się na kredyt kupiecki, czyli wydłużenie terminów płatności. Często okazuje się, że zarówno negocjacje i ustalanie warunków spłaty mogą być sporym wyzwaniem. W przypadku niepowodzenia mogą prowadzić do zepsucia stosunków z partnerami, utraty dobrej opinii, czy zerwania umów. Bibby Financial Services zajmująca się finansowaniem przedsiębiorstw z sektora MŚP podpowiada, jak skutecznie negocjować terminy płatności, oto 4 wskazówki:

Pamiętaj o biznesie partnera
Rozmawiając o terminach płatności i starając się wydłużyć termin na uregulowanie należności, warto zaproponować partnerowi rozwiązanie w postaci kredytu kupieckiego z bezpiecznym dla jego biznesu okresem spłaty. Negocjując należy zapoznać się również z sytuacją finansową partnera biznesowego. Zorientować się, czy jego kondycja pozwala na odroczenie płatności. W sytuacji, gdy faktura stanowi istotną część przychodu kontrahenta, jej opóźnienie może zaburzyć płynność finansową firmy i doprowadzić do pogorszenia jej sytuacji na rynku.

Przedsiębiorcy powinni pamiętać, że partner z którym negocjują, ma swoje zobowiązania wobec pośredników, dostawców czy pracowników. Rozmawiając o długich terminach płatności, najlepiej wybrać stałego współpracownika, który ma do konkretnego przedsiębiorstwa zaufanie.

Szczerość to podstawa
Kluczem do owocnych negocjacji jest wskazanie, z jakiego powodu zależy nam na przedłużeniu terminów płatności. Bardzo ważna jest szczerość oraz otwartość na dialog z partnerem biznesowym. Przedsiębiorcy może zależeć na dłuższym terminie płatności gdy wynagrodzenie za realizacje innego projektu dostanie w odległym czasie. Powinien szczerze powiedzieć o tym partnerowi i zaproponować akceptowalne warunki dla obu stron.

Dodatkowe świadczenia
Przy negocjacjach warto zaproponować partnerowi biznesowemu dodatkowe świadczenia w formie upustów i bonusów, które mogą okazać się „kartą przetargową” rozmów. Przedsiębiorca chętniej przystanie na dłuższy termin spłaty zobowiązania, gdy oferta kontraktu będzie dla niego korzystna.

Nie zapomnij o potwierdzeniu ustaleń
Spisanie ustaleń powinno być istotne zarówno dla starającego się o kredyt kupiecki, jak i firmy udzielającej pożyczki. Po negocjacjach warto spisać podsumowanie rozmów, które będzie zawierało ustalone warunki oraz zobowiązania obu stron.

Przedsiębiorcom, którzy borykają się z opóźnieniami płatności polecany jest faktoring. Gwarantuje on płynność finansową niwelując występowanie zatorów płatniczych i optymalizuje czas otrzymania należności za wystawione faktury.

Data publikacji 24 września 2018


kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 0800 224 229

lub