Bariery w handlu – czy przedsiębiorcy z Europy, Azji i Ameryki Północnej mają podobne obawy jak polskie firmy?

Zaledwie 7% przedsiębiorców z Europy, Azji i Ameryki Północnej postrzega handel międzynarodowy jako rozwiązanie korzystne dla rozwoju ich biznesu – wynika z badania Global Business Monitor 2017. Co dziesiąty respondent uważa, że ma bardziej realną szansę na rozwój firmy na rynku krajowym niż na międzynarodowym. Aż 98% polskich przedsiębiorców deklaruje, zajmuje się handlem krajowym, zaledwie 41% eksportuje swoje towary. Większość przedsiębiorców z sektora MŚP jest przygotowana na rozpoczęcie handlu międzynarodowego. Nadal jednak organizacje odstraszają koszty weryfikacji rynku oraz startu na nieznanym obszarze.

Sytuacja branży w Polsce

Na podstawie zmian wskaźnika Bibby MSP Index, który określa kondycję przedsiębiorstw z sektora MŚP, możemy stwierdzić, że wśród respondentów specjalizujących się w handlu spadł poziom zatrudnienia (o ponad 2 pkt). Wzrost o ponad 0,5 pkt odnotowały inwestycje, zamówienia i płynność finansowa, ale niestety można również zaobserwować tendencję wzrostową w przypadku poziomu zadłużenia (wzrost o mniej niż 0,5 pkt).

Prawie 50% polskich przedsiębiorców biorących udział w 14. fali badania Bibby MSP Index wskazuje niepewność związaną z nowymi regulacjami prawnopodatkowymi jako główny czynnik przeszkadzający w dalszym rozwoju firmy. Częste nowelizacje ustaw mogą być kłopotliwe dla prowadzących biznes. Branża handlowa w Polsce jest obecnie w trudnej sytuacji przez wprowadzenie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Z perspektywy prowadzących biznes to rozwiązanie może wpłynąć na zmniejszenie się obrotów w ich sklepach. zwłaszcza gdy konsumenci zmienią nawyki zakupowe, rezygnując z zakupów stacjonarnych na rzecz internetowych – komentuje Jerzy Dąbrowski Dyrektor Generalny Bibby Financial Services w Polsce.

Wyzwania przedsiębiorców z Europy, Azji i Ameryki Północnej

Prowadzący firmy z Europy, Azji i Ameryki Północnej w badaniu Global Business Monitor 2017 uznali aktualną sytuację polityczną w USA, Brexit oraz konflikt, wojnę i terroryzm jako trzy kluczowe problemy zagrażające globalnemu wzrostowi gospodarczemu w 2017 r. Największe wyzwanie dla ich działalności dla prawie połowy (49%) respondentów stanowi niedobór wykwalifikowanych pracowników oraz rosnące koszty i biurokracja rządowa.

Ponad 1/3 badanych przedsiębiorców (38%) eksportuje swoje towary i usługi. Podejście firm do handlu międzynarodowego jest bardzo zróżnicowane. Przedstawiciele sektora MŚP z Hongkongu i Singapuru bardzo aktywnie uczestniczą w handlu międzynarodowym. Prawie wszyscy (99%) badanych przedsiębiorców z USA koncentruje się na rynku krajowym.

Mniej niż 10% przedsiębiorców postrzega handel międzynarodowy jako sposób na rozwój biznesu w ciągu najbliższego roku. Za główną barierę wejścia i działania na zagranicznym rynku uznawane są wahania kursów walutowych, 1/5 firm z sektora  MŚP deklaruje, że brak stabilności na rynku walut zniechęca ich do ekspansji globalnej – komentuje Jerzy Dąbrowski Dyrektor Generalny Bibby Financial Services w Polsce.  Niestety ograniczony dostęp do stałego źródła finansowania może silnie zahamować rozwój, w tym rozwijanie handlu przez przedsiębiorstwo. Wyniki Global Business Monitor 2017 przedstawiają zróżnicowany krajobraz finansowy MŚP w różnych krajach. W całym badaniu ponad 1/10 przedsiębiorców z sektora MŚP (12%) odmówiono finansowania – dodaje Jerzy Dąbrowski.

Podziel się tym artykułem z innymi:

Data publikacji 24 stycznia 2018


kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub