Co to jest przychód?

Co to jest przychód? Wszystko co musisz wiedzieć

Blog

By Tomasz Rodak

18 cze 2020

Przychód to łączna wartość, którą przedsiębiorca uzyskuje ze sprzedaży dóbr, towarów lub usług netto. Każdy przedsiębiorca musi na początku przejść szkolenie z księgowości, aby zrozumieć najważniejsze kwestie finansowe prowadzenia swojego biznesu. Jedną z nich jest właśnie przychód, przedsiębiorca musi wiedzieć, co to jest i czym się charakteryzuje, ponieważ to na jego podstawie ma on obowiązek zapłaty podatku dochodowego. Dlatego tak ważne jest, by dobrze zrozumieć podstawy – co to jest przychód, jakie są źródła przychodu i czym się on różni od zaliczki.

Charakterystyka przychodu

Przychód to inaczej łączna wartość pieniężna, którą przedsiębiorca uzyskuje za sprzedaż swoich dóbr, usług czy towarów w danym okresie rozliczeniowym. Obliczając przychód firmy, bierze się pod uwagę wyłącznie wartość netto, czyli nie oblicza się podatku VAT. Do łącznej wartości przychodu nie nalicza się udzielonych bonifikat, skont oraz wartości zwróconych towarów. Przychód oblicza się w konkretnym okresie, zazwyczaj miesięcznie, kwartalnie lub rocznie. Należy pamiętać, że wysokość przychodu nie informuje przedsiębiorcy o faktycznej sytuacji finansowej. Dzieje się tak dlatego, że od przychodu należy jeszcze odjąć koszty jego uzyskania, czyli wszystkie koszty związane z działalnością gospodarczą, poniesione w danym okresie. Uzyskana w ten sposób kwota to dochód, od którego przedsiębiorca ma obowiązek zapłaty podatku dochodowego. 

Najczęstsze źródła przychodu

Przychód można uzyskać z tytułu:

 • Stosunku pracy;
 • Prowadzenia działalności gospodarczej;
 • Pracy nakładczej;
 • Pracy wykonywanej w ramach stosunku służbowego;
 • Posiadanych nieruchomości.

Według polskiego prawa, wszystkie czynności prawne, które prowadzą do powstania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej dla podmiotu są opisane w art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód jest niezbędny do określenia, aby później poznać faktyczny dochód firmy

Czym jest przychód w przedsiębiorstwie

Przychód w firmie to suma wartości sprzedanych towarów czy usług. Dla przedsiębiorców to bardzo istotna informacja, ponieważ uzyskany przez firmę przychód działalności jest podstawą do obliczenia podatku dochodowego za konkretny miesiąc. Przedsiębiorca musi mieć to zaksięgowane i wykazać sumę przychodu w Urzędzie Skarbowym. 

Czym jest przychód z działalności gospodarczej?

Przy obliczaniu przychodu z działalności gospodarczej, bierze się pod uwagę wszystkie wpływy i należności majątkowe o charakterze trwałym – z których przedsiębiorca ma obowiązek zapłaty podatku dochodowego. Jest to rozszerzona definicja podatku dochodowego, właśnie ze względu na konieczność podania innych źródeł przychodu (wg. z art. 14 ust.2 o PIT). Do innych źródeł przychodu firmy można wliczać środki trwałe, wartości niematerialne i prawne. W działalności gospodarczej przychód oblicza się biorąc pod uwagę wszystkie należne kwoty za towar czy usługę, nawet jeśli przedsiębiorca ich nie otrzymał – przedsiębiorca może wystawić fakturę za dostarczony towar, ale otrzymać pieniądze dopiero np. po miesiącu, jeśli taki zapis znajduje się w umowie. 

Jakie są inne źródła przychodu?

Innymi źródłami przychodu mogą być dotacje, dopłaty, subwencje oraz inne nieodpłatne świadczenia, które firma uzyskuje na pokrycie kosztów lub zwrotu wydatków. Przedsiębiorcy muszą wiedzieć, że każdy zysk na konto bankowe lub rachunek oszczędnościowy, który zostaje wpłacony, jest potem uwzględniany w przychodach działalności. Kiedy przedsiębiorca wpłaci X złotych na swoje konto, to odsetki, które są uzyskane z tytułu tej wpłaty będą zaliczane do przychodu z danej działalności. Do przychodów wliczamy więc:

 • wartości należne umorzone, przedawnione, gdzie odpisy aktualizujące zostały zaliczone w skład kosztów firmowych;
 • wszystkie wartości przedawnionych lub umorzonych zobowiązań (chodzi m.in. o wcześniej wzięte kredyty, pożyczki);
 • przychód uzyskany z najmu, dzierżawienia lub podnajmu;
 • wszelkie odszkodowanie za szkody, które dotyczą składników majątku działalności gospodarczej;
 • kary umowne;
 • różnice kursowe.

Przychód a opóźnienia w płatnościach

W związku z tym, że przedsiębiorcy często wystawiają faktury z długim terminem płatności to muszą oni pamiętać, że przychód powstaje w momencie wystawienia faktury. Oznacza to, że jeśli wystawili fakturę z datą marcową, a termin płatności przypada na kwiecień, to przychód (kwota netto) powstał w marcu – i tę datę przedsiębiorca musi brać pod uwagę przy rozliczaniu się z urzędem skarbowym. Nie bierze się pod uwagę terminu spłaty faktury, a datę jej wystawienia. Jest to niekiedy kłopotliwe, zwłaszcza że wystawiona faktura niesie za sobą obowiązek podatkowy i odprowadzenie VAT. Przedsiębiorca od razu ponosi koszty związane ze sprzedażą/usługą, a na zapłatę musi czekać nawet 60 dni lub dłużej. Od razu powinien mieć na uwadze, by zadbać o swoją płynność finansową – kiedy kontrahenci będą spóźniać się z zapłatą, przedsiębiorca, opłacając bieżące zobowiązania, może odczuć problem zatorów płatniczych

Przychód a zaliczki

Zaliczka to część zapłaty końcowej, którą klient wpłaca w momencie podpisania umowy. Jest to często wykorzystywana forma zabezpieczenia transakcji, ale należy pamiętać, że kiedy kontrahent odstąpi od umowy, firma ma obowiązek zwrócić w całości wpłaconą zaliczkę. Jednakże, dzięki zaliczce – przedsiębiorca szybciej zyskuje część pieniędzy za swój towar/usługę i odblokowuje „zamrożone faktury”, dzięki czemu może opłacać swoje bieżące zobowiązania czy inwestować w rozwój. 

Jak zaliczka wpływa na przychód?

Kiedy klient wpłaci zaliczkę, to nie wpływa ona na moment powstania przychodu (zgodnie z art.14 ust. 3 pkt 1 ustawy o PIT). Wszelkie wpłaty związane z towarem/usługami, które będą dopiero sprzedane lub wykonane, nie wliczają się do przychodów z działalności. Oznacza to, że przedsiębiorcy, którzy pobierają zaliczki mogą wybrać termin rozliczania tych wpłat. Dopiero gdy klient zapłaci całą płatność, to przedsiębiorca może wliczyć ją w przychód. 


kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub