Faktoring odwrotny. Na czym polega faktoring odwrotny i komu jest potrzebny.

Płynność finansowa

By Bibby Financial Services

08 lip 2019

Małym i średnim przedsiębiorstwom produkcyjnym nierzadko brakuje odpowiedniego kapitału, by kupić potrzebne do produkcji surowce. Z pomocą przychodzi wtedy faktoring odwrotny, który - mimo małej popularności, szczególnie wśród MŚP - jest idealnym narzędziem do rozwijania biznesu.

Przeprowadzanie w ostatnich miesiącach badania, w tym nie tylko Bibby MSP Index, ale również badanie dotyczące płatności przygotowane przez Coface czy publikowany co kwartał Szybki Monitoring NBP potwierdzają, że wśród polskich przedsiębiorców pogarsza się dyscyplina płatnicza. Nieterminowość i nierzetelność kontrahentów potwierdzają o wiele więcej niż połowa polskich przedsiębiorców. Jest to nie lada wyzwaniem zwłaszcza dla firm z sektora MŚP. Długie oczekiwanie na zapłatę za sprzedany towar czy wykonaną usługę prowadzi często do zatorów płatniczych. Coraz więcej firm decyduje się więc na faktoring. Umożliwia on szybki dostęp do środków zamrożonych w fakturach. Tradycyjny faktoring polega na finansowaniu długu kontrahenta wobec faktoranta. Ale co zrobić, gdy firma ma problem przede wszystkim ze spłacaniem zobowiązań wobec własnych dostawców? Odpowiedzią na to jest faktoring odwrotny.

Na czym polega faktoring odwrotny?

Niejednokrotnie małe i średnie przedsiębiorstwa podczas zakupu towarów lub usług nie mogą pozwolić sobie na natychmiastową zapłatę. Właśnie dlatego powstał faktoring odwrotny. Przydaje się on zwłaszcza w sektorze produkcyjnym, w którym nierzadko dostawcy dyktują krótkie terminy płatności.

Faktoring odwrotny polega na finansowaniu przez faktora zobowiązań faktoranta wobec jego dostawców. Faktor wchodzi w prawa właściciela należności na podstawie art. 518 § 1 Kodeksu Cywilnego i tym samym staje się wierzycielem faktoranta. Przedsiębiorca ma oczywiście obowiązek spłacenia faktorowi należności zwiększonych o ustalone wynagrodzenie, w ustalonym terminie. Faktoring odwrotny ma wiele cech wspólnych z pożyczką zaciągniętą na spłatę zobowiązań.

To narzędzie finansowe pomaga nie tylko regulować bieżące zobowiązania wobec dostawców, ale także aktywnie kształtować politykę zakupową i budować wizerunek dobrego płatnika. Daje też możliwość uzyskania rabatu u dostawców czy negocjowania z nimi lepszych warunków handlowych za terminową zapłatę. W niektórych przypadkach jest to więc rozwiązanie praktycznie bezkosztowe.

Dla kogo faktoring odwrotny?

Faktoring odwrotny doskonale sprawdza się w przypadku firm współpracujących ze stałymi dostawcami, którzy wymagają płatności gotówkowych za dostarczane towary czy usługi lub oferują krótkie terminy płatności. Nie jest to produkt dla każdej firmy, a jedynie dla tych, które są w dobrej kondycji finansowej. Limit faktoringowy jest ubezpieczony w towarzystwie ubezpieczeniowym i dlatego może zostać udzielony również firmom, które nie są w stanie przedstawić faktorowi twardych zabezpieczeń.

Z faktoringu odwrotnego mogą skorzystać firmy, które prowadzą działalność minimum 2 lata, nie posiadają zaległości wobec podmiotów publiczno-prawnych ani znaczącej zaległości wobec dostawców i oczywiście są wypłacalne.

Udział rynkowy tego typu rozwiązania finansowego jest stosunkowo niski w relacji do udziału faktoringu klasycznego (finansującego należności). Jest tak dlatego, że - z punktu widzenia ryzyka transakcji – jest to odpowiednik zaangażowania kredytowego, w ramach którego ryzyko nie rozprasza się (jak to jest w przypadku faktoringu klasycznego), stąd też oferta taka może być i jest kierowana raczej do podmiotów większych, o lepszej kondycji finansowej, często wymaga także dodatkowych zabezpieczeń.

 

Podziel się tym artykułem z innymi:


kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub