BAROMETR ROBOTYZACJI MŚP

Główne wnioski z badania Universal Robots

logistyka

BAROMETR ROBOTYZACJI MŚP

Badanie „Barometr robotyzacji MŚP” miało na celu sprawdzenie, ile małych i średnich przedsiębiorstw planuje w przyszłości zainwestować w robotyzację swojego przedsiębiorstwa. Przedsiębiorcy, szukając sposobów na rozwój swojej firmy, zaczynają inwestować w nowe technologie. Celem wdrażania robotyzacji w firmie jest chęć zwiększenia efektywności produkcji, konkurencyjności na rynku oraz optymalizacja kosztów.

Badanie zostało przeprowadzone w pierwszej kolejności w Polsce i kontynuowane w Czechach, Rumunii i na Węgrzech. Wyniki potwierdziły wzmożone zainteresowanie nowymi technologiami. Coraz więcej firm produkcyjnych z sektora MŚP widzi potencjał robotyzacji.

Przeczytaj raport >>

Najważniejsze wnioski z badania

  • Prawie 1/3 małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Czechach, Rumunii i na Węgrzech planuje inwestować w robotyzację w ciągu najbliższych trzech lat.
  • Podczas gdy w Czechach 23% MŚP planuje zainwestować w robotyzację w ciągu najbliższych trzech lat, na Węgrzech i w Rumunii jest to 27,6% respondentów. Najwyższa liczba MŚP planujących automatyzację przypada na Polskę – na chęć robotyzacji wskazało 33,7% przedsiębiorstw.
  • W Polsce w pierwszej kolejności firmy chcą zrobotyzować pakowanie i paletyzację (39,6%), obsługę maszyn (37,6%), montaż (18,8%), pick and place (17,8%), spawanie i szlifowanie (16,8%) oraz malowanie (12,9%).

  • Najwyższe zapotrzebowanie na robotyzację w Polsce występuje w poniższych branżach: papier, wyroby papiernicze, druk (46,7%), przetwórstwo tworzyw sztucznych, produkty chemiczne (43,6%), metale i maszyny (37%), branża elektryczna i elektroniczna (34,8%), żywność i wyroby tytoniowe (31,3%), drewno, wyroby z drewna / meble (27,6%), motoryzacja (23,5%) oraz tekstylia, skóra, odzież (19,2%).
  • Kluczowymi czynnikami dla MŚP w Czechach i w Polsce motywującymi do robotyzacji są: obniżenie kosztów produkcji / poprawa wydajności, skrócenie czasu od zamówienia do dostawy, poprawa jakości produktów poprzez wyeliminowanie ludzkich błędów, rozwiązanie problemów związanych z utrzymaniem lub zatrudnieniem pracowników i zwiększenie konkurencyjności. Innymi istotnymi czynnikami (ponad 50% odpowiedzi) są: standaryzacja procesów, wzrost bezpieczeństwa pracy i elastyczności produkcji.

kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub