Restrukturyzacje w Polsce - Raport za pierwszy kwartał 2019


budowa

Raport: Restrukturyzacje w Polsce w Q1 2019

Według szacunków Spot Data rok 2019 zakończy się kolejnym rekordem niewypłacalności wśród polskich przedsiębiorstw. Prognozuje się, że stwierdzonych sądownie niewypłacalności będzie 1175-1200, czyli ok. 10 proc. więcej niż rok wcześniej.

Tylko w pierwszym kwartale 2019 roku sądy otworzyły aż 122 postępowania restrukturyzacyjne, co oznacza wzrost o 18 proc. w stosunku do zeszłego roku. Są to dane oparte o daty postanowień sądów. Za wzrostem liczby restrukturyzacji stoją głównie przyspieszone postępowania układowe. Otwarto ich w przeciągu jedynie trzech pierwszych miesięcy tego roku aż 86. Przy rosnącej liczbie postępowań układowych odnotowano spadek liczby postępowań sanacyjnych oraz postępowań układowych.

Raport SpotData i Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. źródło spotdata.pl

Raport

budowa

Co znajdziesz w publikacji

W raporcie „Restrukturyzacje w Polsce - Raport za pierwszy kwartał 2019” współtworzonym z mecenasami z kancelarii Zimmerman Filipiak przedstawiono analizę tego, co działa oraz tego, co wymaga poprawy w obowiązującym od 2016 roku Prawie Restrukturyzacyjnym.

W raporcie, oprócz najważniejszych statystyk dotyczących postępowań restrukturyzacyjnych, czyli liczby postępowań, zatwierdzonych układów, struktury branżowej spółek czy czasu trwania poszczególnych etapów postępowań, zamieszczono także analizy prawne wybranych zagadnień.

W tej edycji szczególny nacisk położono na postępowanie o zatwierdzenie układu.kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub