Raport dla sektora opakowań

linia produkcyjna

Rewolucja opakowań. Polscy producenci wobec zmian regulacji i preferencji konsumentów

W raporcie omówione zostały zmiany, jakie czekają sektor opakowań, zarówno z powodu nowych uregulowań prawnych, jak i ze względu na rosnącą świadomość ekologiczną konsumentów. Ludzie chcą żyć wygodnie, ale też odpowiedzialnie i przemysł musi na to szukać odpowiedzi. Coraz więcej osób rezygnuje z opakowań plastikowych i wymaga, aby punkty gastronomiczne, czy handlowe dysponowały ekologicznymi substytutami. Czy to oznacza, że polski sektor opakowaniowy, którego udział w całym przetwórstwie przemysłowym sięga 3,4 proc. i jest niemal 2-krotnie wyższy niż średnia dla UE, czeka prawdziwa rewolucja? Mimo wielu wyzwań, zdaniem autorów raportu, sektor ma pozytywne perspektywy rozwoju i jego przychody powinny w najbliższych latach rosnąć w średnim tempie 6,8 proc. r/r. Najszybciej będzie rosła sprzedaż opakowań papierowych, nieco wolniej innych rodzajów opakowań.
Pobierz raport

port

Co znajdziesz w raporcie:

  • Rozwój sektora będzie w najbliższych latach zwalniał, m.in. z powodu spowolnienia gospodarczego w Niemczech, które są najważniejszym odbiorcą opakowań.
  • Branża opakowaniowa to jedna z najwięcej inwestujących branż przemysłowych w kraju – jakie innowacje będą wprowadzane w najbliższym czasie?
  • Omówienie nowych regulacji dotyczących zużycia wyrobów jednorazowych z plastiku oraz coraz surowszych wymogów dotyczących recyklingu.
  • Największe wyzwania dla branży to podwyżki opłat za recykling, w niektórych przypadkach także opłat pokrywających koszty sprzątania przestrzeni publicznej, czyli tzw. rozszerzona odpowiedzialność producenta (ROP).
Pobierz raport

kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub