Jak rośnie rola przemysłu w polskiej gospodarce i globalnych łańcuchach dostaw.


badanie

Jak rośnie rola przemysłu w polskiej gospodarce i globalnych łańcuchach dostaw.

Polska przez światowe kryzysy finansowe w ostatniej dekadzie przeszła w miarę suchą stopą. Notowaliśmy najwyższy w Unii Europejskiej wzrost gospodarczy, osiągnęliśmy jedną z najniższych w UE stóp bezrobocia i uniknęliśmy poważniejszych turbulencji finansowych. Bardzo istotne jest pytanie, dlaczego Polsce się to udało? W tym raporcie stawiamy tezę, że jednym z głównych mechanizmów, które pozwoliły Polsce wyróżniać się gospodarczo na tle innych krajów w okresie globalnego marazmu był bardzo dynamiczny awans firm przemysłowych z Polski na międzynarodowych rynkach. Dwa główne czynniki, które na to pozwoliły, to silne i umacniające się związki z Niemcami oraz wysoka stabilność makroekonomiczna Polski. Firmy przemysłowe z Polski wręcz wykorzystały kryzysy na globalnych rynkach. Awansowały w przemysłowych łańcuchach dostaw oraz znacząco wzmocniły swoją pozycję na kilku ważnych rynkach produktowych, w których Polska posiada wysoką specjalizację.
Ignacy Morawski, dyrektor SpotData

Przemysł

Wnioski z badania

  • Polska jest jedynym krajem UE, który nie uległ dezindustrializacji w ostatniej dekadzie.
  • Udział zatrudnienia w przemyśle po kryzysie finansowym w Polsce wzrósł i to był jedyny taki przypadek wśród krajów Unii Europejskiej.
  • Co trzecie euro wydawane na pralkę w UE trafia do producentów w Polsce.
  • W ciągu dziesięciu lat udział Polski w europejskim rynku pralek wzrósł aż o 20 pkt proc.

Badanie SpotData dla AXA Ubezpieczenia, KGHM Polska Miedź SA, VELUX Polska.

Źródło spotdata.pl

Pobierz

kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub