Pogorszenie nastrojów u przedsiębiorców. Komentarz do Bibby MSP Index 2016

Wartość aktualnego wskaźnika Bibby MSP Index wskazuje na pogorszenie się nastrojów wśród przedsiębiorców. Jednak jego wysokość - wciąż powyżej 50 pkt. - oznacza dobrą kondycję polskich spółek.

Wskaźnik Bibby MSP Index, wyznaczający prawdopodobny kierunek zmian w funkcjonowaniu przedsiębiorstw w najbliższym półroczu, wyniósł w marcu br. 53,8 pkt. (czyli o 1,8 pkt mniej niż jesienią 2015 r.).

Spadek optymizmu i obawy mniejszej sprzedaży widoczne są zwłaszcza w branży usługowej i handlowej. W tej ostatniej wciąż panuje duża niepewność odnośnie przyszłych obciążeń podatkowych. Nieco pogorszyły się również nastroje w branży transportowej, mocno dotkniętej kryzysem na linii Polska-Rosja. Wciąż jednak wskaźnik cząstkowy w tej branży jest dość wysoki (58,4 pkt.). Wzrostu zamówień spodziewa się natomiast branża produkcyjna i budownictwo.

 - Przedsiębiorcy z niepewnością spoglądają w najbliższą przyszłość – wyjaśnia Jerzy Dąbrowski, dyrektor generalny Bibby Financial Services, firmy faktoringowej prowadzącej badanie. - Niepewność panująca na światowych rynkach finansowych, głównie za sprawą spowolnienia chińskiej gospodarki, obniżenie w styczniu przez agencję S&P ratingu dla Polski, zmiany w obszarze politycznym i gospodarczym – wszystko to wpłynęło na ostrożność w podejmowaniu kluczowych decyzji przez część przedsiębiorców, którzy przyjęli pozycję wyczekiwania na dalszy rozwój wypadków.

Blisko połowa badanych przedsiębiorców oceniła, że ogólny klimat ekonomiczny w Polsce w ostatnich 6 miesiącach nie sprzyjał prowadzeniu działalności gospodarczej (48,5 proc. wskazań wobec niespełna 41 proc. jesienią 2015 r.). Pytani o przyszłość, zachowują pewien optymizm (30,4 proc. uważa, że w najbliższych 6 miesiącach ogólny klimat ekonomiczny w Polsce będzie sprzyjający dla ich działalności), chociaż pesymiści są i tu w przewadze (38,1 proc. uważa, że nie będzie sprzyjał).

Postawę niepewności i wyczekiwania widać szczególnie wyraźnie w odpowiedziach przedsiębiorców na pytania o prognozy dotyczące wzrostu lub spadku zatrudnienia, sprzedaży, zapotrzebowania na zewnętrzne finansowanie (zob. nowoczesne sposoby bieżącego finansowania firm) czy zmiany nakładów na inwestycje. Zdecydowana większość nie planuje zmian w tych obszarach, znacząco wzrosła też popularność odpowiedzi „Nie wiem / trudno powiedzieć”.

 - W badaniu sprawdziliśmy również, jak różnią się w ocenie swojej sytuacji przedsiębiorcy z poszczególnych regionów Polski. Okazuje się, że najwięcej optymistów działa w województwach tzw. Ściany Wschodniej oraz w regionie południowym. Może mieć to związek ze spodziewanym napływem środków unijnych, a także przezwyciężeniem kryzysu rosyjsko-ukraińskiego. Ci przedsiębiorcy zdobyli nowych odbiorców i przekonali się, że nie są uzależnieni od jednego rynku – dodaje Jerzy Dąbrowski.

Data publikacji 5 kwietnia 2016


Podziel się tym artykułem z innymi:

Zobacz również nasze pozostałe teksty:

Data publikacji 5 kwietnia 2016


kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub