IntegralNet

IntegralNet

IntegralNetjest przyjaznym narzędziem, dopasowanym do potrzeb Klienta, które umożliwia bieżący wgląd w sprawy przekazane do windykacji. 

System IntegralNet pozwala sprawdzić:


  • indywidualny numer oraz nazwę dłużnika;
  • aktualny etap sprawy;
  • kwotę zgłoszoną do windykacji;
  • wartość spłat;
  • kwotę pozostałą do zapłaty;
  • datę ostatniej czynności; 
  • historię wszystkich czynności, obsługi danej sprawy od momentu przekazania do windykacji, aż do dnia bieżącego;
  • zestawienia i szczegóły dotyczące poszczególnych faktur wystawionych przez IC dla Klienta;
  • stan rozliczeń całej współpracy bądź na dany dzień.

Dzięki IntegralNet mają Państwo możliwość bieżącej kontroli swoich wierzytelności tak jak środków na rachunku bankowym.

Jeśli nie zostaniesz automatycznie przekierowany, kliknij tutaj.