Nie chcesz brać kredytu? Weź faktoring!

Płynność finansowa

By Tomasz Rodak

21 mar 2021

Pieniądze dla firmy są potrzebne, ale nie zamierzasz brać kredytu? Przekonaj się, że faktoring jest mniej obciążający!

Prowadzenie firmy wymaga kapitału obrotowego. Wielu przedsiębiorców korzysta z zewnętrznego wsparcia kapitałowego (zob. 12 najlepszych źródeł finansowania biznesu), zwłaszcza gdy w firmie pojawiają się zatory płatnicze i ryzyko utraty płynności finansowej. Z pomocą przychodzą kredyty bankowe – nie wszyscy jednak chcą brać kolejne zobowiązania albo kredyt jest dla nich po prostu nieosiągalny. Warto wtedy pomyśleć o faktoringu - usłudze, która zapewnia firmom niezbędny kapitał i daje wiele innych możliwości.

Zarówno kredyt, jak i faktoring pozwalają firmie pozyskać środki na prowadzenie działalności. Odbywa się to jednak w zupełnie inny sposób. Uzyskanie kredytu to po prostu pożyczenie niezbędnych środków z banku, faktoring z kolei umożliwia przedsiębiorcy przyspieszenie pozyskania należnych mu środków z wystawionych przez niego nieprzeterminowanych faktur z odroczonym terminem płatności (zob. Jak ustalić termin płatności faktury?). Omówimy poniżej kilka istotnych różnic między tymi sposobami finansowania bieżącej działalności.

Przeczytaj również:
Czym się różni kredyt kupiecki od faktoringu?
Jakie firmy częściej korzystają z faktoringu niż z kredytu?
Czy kredyt obrotowy jest korzystniejszy od faktoringu?

Faktoring nie wpływa na bilans firmy

Najważniejszą różnicą pomiędzy tymi produktami finansowymi jest to, że faktoring nie jest zobowiązaniem tak jak kredyt. Środki z faktoringu nie są pożyczone, firma może traktować je jak własne – po prostu dzięki firmie faktoringowej odzyskuje wcześniej należne jej płatności od odbiorców. One są również aktywami przedsiębiorstwa, czyli faktoring jest sposobem wykorzystania aktywa innego niż majątek trwały (nieruchomości i ruchomości), czy obrotowy (zapasy) do uzyskania finansowania (płynności). 

Koszt finansowy faktoringu księguje się nie na bilansie, ale jako koszt działalności, co oznacza, że - w przeciwieństwie do kredytów - nie wpływa na zdolność kredytową firmy. Jest więc dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw, które dbają o strukturę finansowania własnego i zewnętrznego oraz z różnych powodów nie chcą się zadłużać. Dodatkowo – w ramach faktoringu pełnego – przedsiębiorca może całkowicie zdjąć ze swoich barków ryzyko niewypłacalności kontrahenta, co też pozytywnie wpływa na wskaźniki finansowe, dzięki szybkiej zamianie wszystkich należności na gotówkę. W przypadku kredytu to ryzyko spoczywa na przedsiębiorcy i to on ponosi koszty niewypłacalności odbiorcy.

Uproszczone formalności w faktoringu

Finansowanie w postaci faktoringu tym też różni się od kredytu bankowego, że w procesie oceny, poprzedzającym podpisanie umowy faktoringowej, nie stosuje się bankowych wskaźników zdolności kredytowej. Firm faktoringowe, nie zamykają się na przedsiębiorstwa, które mają jakiś poziom zadłużenia, a więc obniżoną zdolność kredytową czy borykają się z przejściowymi problemami płynnościowymi. Istotna bowiem jest nie historia firmy, badana przez banki, ale jej obecni odbiorcy oraz plany sprzedażowe, bo to kontrahenci spłacają zobowiązanie faktorowi, a nie przedsiębiorca jak w przypadku kredytu.

Tym samym faktoring może być też dobrym rozwiązaniem dla firm, które nie istnieją zbyt długo na rynku lub nie posiadają majątku trwałego wymaganego przez banki jako zabezpieczenie. Często faktorzy mają też specjalną ofertę dla najmniejszych firm, którym znacznie trudniej pozyskać kredyt w banku. W ofercie Bibby Financial Services dla mikroprzedsiębiorstw procedury są np. jeszcze bardziej uproszczone, nie ma prowizji minimalnej ani stałego okresu obowiązywania umowy. 

Po faktoring mogą też sięgać firmy bez problemów z zatorami płatniczymi, ale z długimi okresami płatności, które chcą się po prostu szybciej rozwijać (zwiększać moce produkcyjne, zdobywać nowych klientów) dzięki przyspieszeniu przepływów pieniężnych. Jedną z zalet faktoringu jest bowiem możliwość przeznaczenia pozyskanych z niego środków na dowolne cele – np. na uregulowanie własnych zobowiązań, na zakup surowca, czy na inwestycje – podczas gdy wzięcie kredytu oznacza ściśle określony sposób wydatkowania pieniędzy.

Faktoring restrukturyzacyjny

Warto pamiętać, że z faktoringu mogą skorzystać także firmy w restrukturyzacji, a więc trudnej sytuacji finansowej, ze stratami na działalności podstawowej, zaległościami wobec ZUS lub US, dla których kredyt bankowy jest niedostępny. Jeśli jednak mają grono klientów zainteresowanych ich produktami, mogą dostać gotówkę dzięki usłudze faktoringu. Ofertę faktoringu restrukturyzacyjnego, który łączy w sobie elementy finansowania i działań restrukturyzacyjnych, a także ścisłą kontrolę spłat należności od kontrahentów ma w swojej ofercie Bibby Financial Services. Faktor może przygotować ratalny plan spłat zaległości wobec urzędów państwowych. Spłaty zaległych podatków i świadczeń regulowane są bezpośrednio z zaliczek, z wystawionych faktur. Pomniejszona kwota przekazywana jest na konto firmy, która uzyskuje zastrzyk gotówki i może dalej działać oraz realizować swoje zobowiązania.

Dodatkowe usługi w faktoringu

Kredyt może być nieco tańszym rozwiązaniem, w przypadku faktoringu otrzymujemy jednak wiele dodatkowych usług. Faktor zdejmuje z barków przedsiębiorcy obowiązek pilnowania kontrahentów. Zaraz po przesłaniu faktury do finansowania, przedsiębiorca nie musi pilnować danej wierzytelności. Nie musi też pamiętać o spłacaniu żadnych rat, jak w przypadku kredytu i zapewnieniu na nie odpowiednich środków na koncie bankowym. W ramach faktoringu przedsiębiorca otrzymuje też dodatkowe usługi związane głównie z obsługą współpracy z kontrahentami. To faktor zajmuje się weryfikowaniem kontrahentów, monitorowaniem płatności, procesami księgowo-administracyjnymi czy w ostateczności przeprowadzeniem procedur windykacyjnych.

Decyzja o zaciągnięciu kredytu lub skorzystaniu z usług faktora powinna być podjęta po przeanalizowaniu wszystkich czynników istotnych dla konkretnej firmy. Warto przy tym pamiętać, że kredyt i faktoring wcale się nie wykluczają, a wręcz mogą wzajemnie się uzupełniać. Firma korzystająca z faktoringu zachowuje swoją zdolność kredytową i tym samym zostawia sobie otwartą furtkę do pozyskania finansowania bankowego w przyszłości.

 

kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub