Faktoring zagraniczny - ogromne wsparcie w handlu zagranicznym

Faktoring zagraniczny. Ogromne wsparcie w handlu międzynarodowym

Finansowanie biznesu

By Magdalena Fyda

12 lut 2021

ak sprawdzić zagranicznego kontrahenta przed rozpoczęciem współpracy? Jak unikać firm niewypłacalnych, notorycznie spóźniających się z płatnościami, czy wręcz oszustów? Gdzie szukać informacji o zwyczajach handlowych i płatniczych obowiązujących na obcych rynkach?

Czy bezpieczny handel zagraniczny jest w ogóle możliwy?

To pytanie stało się tym bardziej aktualne w czasie kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19 (zob. 5 kroków które mogą podjąć firmy, by zminimalizować skutki koronawirusa COVID-19). Wiele łańcuchów dostaw zostało pozrywanych z powodu lock downu w poszczególnych krajach i ograniczeń w transporcie międzynarodowym. Wyraźnie zaznaczył się trend lokalności – przedsiębiorstwa zaczęły rozpatrywać współpracę z dostawcami ze swojego kraju czy regionu. O ile w imporcie widać dość wyraźnie próby dywersyfikacji i uniezależniania się od dostawców z jednego kraju (np. z Chin), o tyle w przypadku eksportu odnotowujemy już wyraźne odbicie. Według Ignacego Morawskiego ze SpotData, polski sektor eksportowy okazał się wyjątkowo odporny na kryzys. Dane za sierpień 2020 r. pokazują rosnącą dynamikę sprzedaży w sektorach produkujących głównie na eksport, i to pomimo gorszej koniunktury u naszych partnerów handlowych.

A zatem, eksporterzy nie składają broni, za to z pewnością są ostrożniejsi niż przed pandemią. Starannie weryfikują przyszłych kontrahentów, nie polegając już tylko o informacjach z Internetu, ale zlecając analizy wywiadowniom gospodarczym, czy firmom faktoringowym. Od początku pandemii odnotowaliśmy wzrost zapytań o faktoring pełny (bez regresu), czyli z ubezpieczeniem od niewypłacalności kontrahenta. Jest to w zasadzie kontynuacja wcześniejszego trendu, spotęgowanego przez rynkową niepewność. Już w I kwartale 2020 udział faktoringu pełnego w obrotach wszystkich firm faktoringowych zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów wzrósł o ponad 22% w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej.

Opcje faktoringu zagranicznego

Faktoring zagraniczny jest dostępny również w opcji bez regresu. Na to rozwiązanie decydują się przedsiębiorcy rozpoczynający współpracę z nowymi, niesprawdzonymi jeszcze kontrahentami, a także ci, którzy mieli w przeszłości jakieś złe doświadczenia i wiedzą, jak kosztowna i czasochłonna może być windykacja. Przy faktoringu pełnym to spółka faktoringowa przejmuje na siebie wszystkie działania i koszty związane z ewentualną windykacją i odzyskiwaniem należności.

BEZPŁATNA KONSULTACJA

Uzyskaj wsparcie finansowe niezależne od pomocy państwa.

Dowiedz się więcej o aktualnym pozarządowym wsparciu przedsiębiorstw u naszego konsultanta.

Zarezerwuj termin bezpłatnej konsultacji online >

Największe problemy eksporterów

1. Trudności ze znalezieniem i weryfikacją kontrahenta

Międzynarodowe firmy faktoringowe, które mają biura w wielu krajach, dysponują własnymi bazami danych, a także współpracują z wywiadowniami gospodarczymi. Eksporter decydując się na faktoring zagraniczny otrzymuje zatem konkretną pomoc już na tym pierwszym etapie swojej działalności na obcym rynku. Ponadto faktor może pomóc w ustaleniu bezpiecznych limitów sprzedaży, co jest szczególnie ważne w początkowej fazie współpracy z zagranicznym kontrahentem.

2. Biurokracja związana z handlem poza Polską

Analizując oferty faktoringu zagranicznego, warto ustalić, w jakim zakresie dany faktor pomaga w weryfikacji udokumentowania transakcji. W Bibby Financial Services możemy udzielić finansowania na podstawie Ex Works (czyli w momencie, kiedy wyroby przejdą przez urząd celny w kraju odbiorcy). Ponadto kontaktujemy się z odbiorcami, jeśli istnieje konieczność potwierdzenia dostawy. W razie potrzeby możemy też skorzystać z pomocy naszych oddziałów w innych krajach – co zmniejsza biurokrację i bardzo ułatwia współpracę. Weryfikujemy odbiorców bezpośrednio w krajach, w których nasza firma ma oddziały.

3. Ryzyko niewypłacalności kontrahenta

Współpraca z nieznanym dotychczas kontrahentem niesie za sobą ryzyko opóźnionych płatności lub wręcz ich braku, dodatkowo proces dochodzenia utraconych należności jest z reguły zdecydowanie bardziej skomplikowany niż na rynku lokalnym. W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z faktoringu bez regresu, przejmującego od przedsiębiorcy ryzyko niewypłacalności jego kontrahentów. Usługa ta pomaga w szybszym rozwoju firmy.

4. Konieczność śledzenia zmian prawnych zachodzących na zagranicznych rynkach

Wielu przedsiębiorców, zwłaszcza prowadzących mniejsze biznesy, nie nadąża za nowymi przepisami, albo zwyczajnie nie chce ponosić kosztów ich tłumaczenia. To właśnie w takich przypadkach z pomocą przychodzi faktor. W ramach usługi faktoringu zagranicznego małe i średnie firmy otrzymują nie tylko finansowanie, ale również wsparcie formalno-prawne na rynkach. Faktor wyjaśnia zawiłości prawne, zwraca uwagę na najważniejsze kwestie, informuje o zmianach.

5. Ryzyko walutowe

Dużą zaletą faktoringu zagranicznego jest także to, że firma faktoringowa dokonuje wypłat w oryginalnej walucie, w której wystawiona jest faktura. Jeśli faktura wystawiona jest w euro, również zaliczka zostanie wypłacona w euro. W ten sposób przedsiębiorca może zarządzać swoją pozycją walutową. Na wiele tygodni, a nawet miesięcy przed płatnością od kontrahenta otrzymuje od faktora większą część należnej mu kwoty i od tego momentu ma możliwość zdecydowania, kiedy i po jakim kursie wymieni ją na złotówki. Może to zrobić w momencie, w którym kurs będzie dla niego najkorzystniejszy. Alternatywnie może także spłacić swoje zobowiązania wobec dostawców zagranicznych, bez potrzeby dodatkowego pozyskiwania waluty obcej.

Przykład firmy – eksporter drewnianych mebli ogrodowych

Jeden z klientów Bibby Financial Services, rodzinna firma produkująca drewniane meble ogrodowe, zdecydował się na sprzedaż swoich wyrobów za granicą. Jeszcze w czasach przed pandemią, uczestniczył w kilku imprezach targowych we Włoszech, Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Niemczech. Zainteresowanie było duże, ale pierwszy podpisany kontrakt okazał się fiaskiem. Odbiorca zapłacił zaliczkę, przyjął dostawę, po czym przestał odpowiadać na maile i telefony. Nasz klient nigdy nie zobaczył całej płatności za swoje modrzewiowe ławy. Próbował windykować tę należność, ale bez powodzenia. Wtedy właśnie postanowił skontaktować się z firmą faktoringową. Doradziliśmy mu, aby w przyszłości, przy każdej transakcji z odbiorcą spoza Polski, korzystał z faktoringu zagranicznego. Dzięki temu może dokładnie „prześwietlić” zagranicznego odbiorcę, jeszcze przed podpisaniem kontraktu. Nawet w dobie Internetu nie jest to wcale takie proste. Tzw. biały wywiad gospodarczy najlepiej zostawić fachowcom, którzy sprawdzą, czy dana firma opóźniała się już kiedyś z płatnościami, czy jest rzetelnym partnerem biznesowym. Międzynarodowa firma faktoringowa, taka jak Bibby Financial Services, ma możliwość sprawdzenia sytuacji płatniczej odbiorców zarówno w swoich biurach w innych krajach, jak i w wywiadowniach gospodarczych, z którymi współpracuje lokalnie.

Faktoring zagraniczny. Podsumowanie

Oferta faktoringu na polskim rynku jest szeroka, ale dla eksportera kluczowy powinien być zasięg faktora: czy jest to firma międzynarodowa, z biurami w wielu krajach. Dzięki temu faktor będzie mógł kontaktować się bezpośrednio z odbiorcami, np. aby potwierdzić dostawę, a w razie potrzeby korzystać ze wsparcia oddziałów w innych krajach. Warto sprawdzić, czy dana firma prowadzi weryfikację udokumentowania i finansowanie dopasowane do różnych rodzajów Incoterms, np. na podstawie Ex Works (czyli w momencie, kiedy wyroby przejdą przez urząd celny w kraju odbiorcy). Eksport drogą morską lub lotniczą jest zazwyczaj niechętnie obsługiwany przez faktorów, głównie ze względów dokumentowych. Bibby Financial Services obsługuje także takie transakcje.

Co ciekawe, można zaobserwować, że dyscyplina płatnicza zagranicznego odbiorcy wzrasta, kiedy faktury cedowane są na międzynarodową firmę faktoringową. Każde opóźnienia w płatnościach będą negatywnie rzutowały na jego wiarygodność nie tylko w tej jednej relacji biznesowej, ale we wszystkich ocenianych globalnie przez tego faktora.

Jeśli zarządzasz firmą z sektora MŚP i planujesz rozwój na rynki zagraniczne – umów na bezpłatną konsultację z naszym ekspertem. Pomoże Ci bezpiecznie rozwinąć biznes w nowych rejonach świata.


kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub