Biała lista podatników VAT - najważniejsze informacje

Biała lista podatników VAT - najważniejsze informacje

Blog

By Bibby Financial Services

08 wrz 2019

Co to jest Biała lista podatników VAT?

Wprowadzona od 1 września 2019 roku Biała lista podatników VAT (zwana też white list) to wykaz informacji dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Finansów oraz w CEIDG. Zastąpiła ona dotychczas funkcjonujące listy podatników: zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Celem funkcjonowania Białej listy jest m.in. uszczelnienie systemu podatku VAT i zlikwidowanie ryzyka nieświadomego udziału podatników w karuzelach VAT. Wszyscy przedsiębiorcy przed wykonaniem płatności dla dostawców produktów i usług zobowiązani są do sprawdzania na Białej liście, czy dostawcy są czynnymi podatnikami VAT.  Zgodnie z ustawą płatność za fakturę VAT powinna się odbyć wyłącznie na numer rachunku bankowego znajdującego się na Białej liście.

Jak właściwie zapłacić za fakturę objętą cesją/faktoringiem?

Realizując płatność za fakturę objętą cesją należności (przekazaną do faktoringu), trzeba zwrócić uwagę na rachunek do płatności. Wyszukując na białej liście numer rachunku z faktury nie zobaczymy nazwy swojego dostawcy. Do rachunku z faktury jest przypisany bowiem numer rachunku faktora, na którego zostały scedowane faktury – czyli Bibby Financial Services.
W przypadku faktoringu, zgodnie z zapisem na fakturze, jeśli dochodzi do cesji, to płatność należy uregulować na rachunek faktora, czyli jest to rachunek podmiotu finansującego. Dlatego uspokajamy : to nie jest błąd, kiedy na stronie Białej Listy po podaniu numeru rachunku z faktury wyświetli się nazwa faktora – czyli Bibby Financial Services.

Dlaczego na liście rachunków bankowych BFS nie widzę rachunku BFS, który mam wskazany na fakturze?

W Bibby Financial Services korzystamy z tzw. rachunków wirtualnych (masowych)  – czyli każdy z naszych klientów ma przypisane oddzielne, techniczne rachunki bankowe dedykowane do płatności, powiązane z naszymi rachunkami głównymi. Takie rozwiązanie ułatwia szybkie rozliczenie spłat w naszych systemach.
Wszystkie banki działające w Polsce potwierdzają do Systemu Teleinformatycznego Izby Rozliczeniowej (STIR) numery rachunków rozliczeniowych swoich klientów oraz powiązane z tymi rachunkami „maski” służące generowaniu rachunków wirtualnych.
Dlatego w przypadku zapytania w wykazie wg numeru NIP,  REGON lub nazwy, użytkownik zobaczy listę rachunków rozliczeniowych przypisanych do podmiotu, ale nie zobaczy listy rachunków wirtualnych. Nie oznacza to jednak, że rachunek wirtualny jest błędny. Poniżej informacja jak to zweryfikować.

Jak sprawdzić czy rachunek wirtualny przypisany do mojego dostawcy jest na białej liście?

Po wpisaniu danych wyszukiwanego podmiotu (NIP, REGON lub nazwa) w przeglądarce Białej Listy, w metryczce (pod listą rachunków rozliczeniowych, zaznaczonych z obu stron kolorem niebieskim) znajduje się dodatkowy komentarz: „Podmiot może posiadać inne rachunki bankowe, które są przyporządkowane do rachunków wyświetlonych w wykazie” (zaznaczony z obu stron kolorem pomarańczowym). Oznacza to, że w wykazie znajdują się też wirtualne numery rachunku, których w tej metryczce nie pokazano. Takich rachunków należy poszukiwać w rejestrze wpisując w przeglądarce Białej Listy konkretny numer rachunku wirtualnego.
W przypadku wpisania w przeglądarce Białej Listy zapytania o konkretny rachunek wirtualny, powiązany z rachunkiem rozliczeniowym podmiotu, pojawi się odpowiedź, czy dany rachunek figuruje w rejestrze VAT.
Dotyczy to wszystkich rachunków wirtualnych wszystkich banków. Nie ma potrzeby potwierdzania przez klientów rachunków wirtualnych w bankach. Wystarczającym potwierdzeniem jest wynik wyszukania konkretnego numeru rachunku na Białej Liście (po jego wpisaniu do przeglądarki).

O czym klient faktoringowy powinien wiedzieć korzystając z Białej listy podatników VAT?

Każdy przedsiębiorca będzie mógł teraz łatwo sprawdzić, czy jego kontrahent jest zarejestrowanym podatnikiem VAT i jaka jest jego historia. Dane podatników na Białej liście będą aktualizowane raz na dobę. Do momentu wdrożenia we własnej firmie automatycznego sprawdzania rachunku w wykazie, takiej weryfikacji powinno dokonywać się przed każdym przelewem, oraz okresowo. Sankcje za płatność wykonaną na rachunek inny niż przypisany do danego przedsiębiorstwa na Białej liście, zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku. Jednak już teraz warto przygotować firmę na zmiany. Do standardowej procedury nawiązywania relacji z nowym kontrahentem warto więc włączyć pobieranie stanu z Białej listy na dzień podpisania umowy i zarchiwizowanie go. Następnie należy monitorować stan kontrahenta – poprzez programy księgowe, kanały bankowości elektronicznej, a w początkowej fazie zapewne ręcznie.

Czy wprowadzenie Białej listy podatników VAT zmienia coś w obowiązkach wystawcy faktury?

Jako przedsiębiorca korzystający z faktoringu powinieneś pamiętać o tym, aby umieszczać na wystawianej fakturze informacje o firmie faktoringowej. Jest to tzw. nota cesyjna lub klauzula faktoringowa. Wszystkie rachunki firmy faktoringowej są ujawnione  na Białej liście. Firmy faktoringowe operują jednak na setkach tzw. rachunków wirtualnych  . Gdyby taka sytuacja miała miejsce i została zauważona przez faktoranta albo odbiorcę – proszę poinformuj nas o tym.
Wprowadzenie Białej listy podatników VAT nie ma wpływu na zobowiązania podatkowe przedsiębiorstwa.

Skąd mogę wiedzieć, że faktura, którą mam zapłacić, została przekazana do firmy faktoringowej?

Każdy przedsiębiorca przekazujący wystawione faktury do firmy faktoringowej, ma obowiązek poinformować o tym fakcie swoich kontrahentów (odbiorców). Ponadto na każdej umowie znajduje się odpowiednia informacja, zwana notą cesyjną lub klauzulą faktoringową. W razie wątpliwości można upewnić się u wystawcy faktury albo upewnić się w firmie faktoringowej, że cesja nie została odwołana. Płatność za fakturę zgłoszoną do faktoringu odbywa się na rachunek firmy faktoringowej. Jest on podany w dwóch miejscach: pod danymi wystawcy faktury oraz w adnotacji na dole faktury. Płatnik jest zobowiązany sprawdzić numer rachunku bankowego firmy faktoringowej na Białej liście podatników VAT. Ważne, aby podczas weryfikacji wprowadzić numer rachunku, wówczas wyświetli się nazwa firmy faktoringowej. Nie należy wprowadzać numeru NIP widniejącego na fakturze, ponieważ jest to numer wystawcy faktury, a więc sprzedawcy.

Czyj numer rachunku trzeba sprawdzić na Białej liście w przypadku faktury przekazanej do faktoringu?

W przypadku faktur przekazanych do faktoringu pod danymi wystawcy (nazwa i adres firmy oraz numer NIP) widnieje numer rachunku bankowego firmy faktoringowej (tzw. rachunek cesyjny). Przed wykonaniem przelewu można zweryfikować ten numer rachunku na Białej liście podatników VAT. Trzeba jednak pamiętać, by wyszukiwać wyłącznie numer rachunku bankowego i nie wprowadzić omyłkowo numeru NIP kontrahenta.
 
Artykuł powstał we współpracy z adw. Bartoszem Nadra (http://www.jaskowiak-nadra.pl/).


kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub