Ile kosztuje faktoring?

Blog

By Bibby Financial Services

05 gru 2017

Na całkowity koszt usługi faktoringu wpływa wiele czynników. Z tego powodu podanie konkretnej, jednej ceny w czasie pierwszej rozmowy z klientem jest trudne, a czasem nawet niemożliwe.

Dopiero po uzyskaniu dokładnych danych dotyczących wymagań i potrzeb klienta, można przedstawić wycenę. Jakie są więc koszty faktoringu i co na nie wpływa? Przedstawiamy poniżej.

Co wpływa na cenę usługi?

Jak już napisano wyżej, jeśli chodzi o faktoring koszt usługi zależny jest od kilku czynników. Nie ma jednej, z góry ustalonej opłaty dla wszystkich. Na koszt faktoringu wpływ mają: stosowane terminy płatności, liczba odbiorców, przybliżona liczba faktur, planowany obrót i rodzaj faktoringu.  Ogromne znaczenie ma również wielkość transakcji oraz jakość portfela należności u klienta. Z zasady im transakcja jest większa a jakość portfela lepsza, tym koszt faktoringu jednostkowo jest niższy.

Faktoring koszty

Na cenę usługi faktoringu wpływa więc kilka wymienionych wyżej czynników. Trzeba także pamiętać o kilku innych ważnych elementach składających się na koszt faktoringu. Są to: odsetki od salda konta finansowania, prowizja operacyjna z tytułu obsługi wierzytelności, opłata administracyjna oraz za przyznanie limitu. Niekiedy faktorzy stosują także innego rodzaju typy prowizji, np. jako stałą, miesięczną opłatę ryczałtową.

Koszty wynikające z korzystania z faktoringu mogą być więc różne w zależności od danego faktora. Obowiązkiem firmy faktoringowej jest jednakże rzetelne i dokładne przedstawienie wszystkich kosztów w danej umowie, dopasowanej indywidualnie pod konkretnego klienta.

Różne rodzaje faktoringu, różne koszty

Nie ma dwóch identycznych przedsiębiorstw. Zawsze będą się one różniły chociażby swą wielkością, dostawcami, docelowym rynkiem czy też liczbą kontrahentów. Dlatego też każda firma wymaga tak naprawdę innego typu finansowania, dostosowanego idealnie do swych potrzeb i oczekiwań. Faktorzy proponują zatem odmienne rodzaje usług faktoringu, różniących się między sobą wieloma czynnikami, w tym także kosztem.

Oceniając daną ofertę faktoringu, nie powinno się zwracać uwagi tylko na cenę, ale na liczbę czynności jaki będzie wykonywał faktor. Każdy faktor  stosuje inne procedury i rozwiązania, w związku z tym wysokość opłat u poszczególnych faktorów różnią się od siebie.

Inne opłaty wystąpią w przypadku faktoringu pełnego (bez regresu), a inne – w faktoringu z regresem (niepełnego). W pierwszym przypadku faktor przejmuje na siebie ryzyko niewypłacalności odbiorcy. W koszt faktoringu wchodzi więc prowizja za przejęcie owego ryzyka. W drugiej sytuacji, klient otrzymuje do 80%, natomiast reszta środków trafia na jego konto po otrzymaniu zapłaty od dłużnika. Usługa ta jest tańsza, ponieważ ryzyko niewypłacalności kontrahenta pozostaje po stronie klienta.

Niska cena nie zawsze idzie w parze z wysoką jakością usługi, a klient nie otrzymuje wszystkich korzyści, których oczekiwał. Porównując oferty, warto sprawdzić jej zakres, czyli za co w rzeczywistości płacimy i co dodatkowo w ramach usługi otrzymamy.


kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub