Ile kosztuje faktoring?

Faktoring

By Bibby Financial Services

05 gru 2017

Na całkowity koszt usługi faktoringu wpływa wiele czynników, z tego też powodu podanie konkretnej, jednej ceny w czasie pierwszej rozmowy z klientem jest trudne, a czasem nawet niemożliwe.

Dopiero po uzyskaniu dokładnych danych dotyczących wymagań i potrzeb klienta, można przedstawić wycenę. Jakie są więc koszty faktoringu i co na nie wpływa? Przedstawiamy poniżej.

Co wpływa na cenę usługi?

Jak już napisano wyżej, jeśli chodzi o faktoring koszt usługi zależny jest od kilku czynników. Nie ma jednej, z góry ustalonej opłaty dla wszystkich. Przede wszystkim na koszt tej formy finansowania wpływ mają m.in. stosowane terminy płatności, liczba odbiorców zgłoszonych do faktoringu, przybliżona liczba wystawianych rocznie faktur na zgłoszonych odbiorców, rodzaj faktoringu, planowany obrót do faktoringu czy sam typ usługi.  Ogromne znaczenie ma również wielkość transakcji oraz jakość portfela należności u klienta. Z zasady im transakcja jest wyższa a jakość portfela lepsza, tym koszt faktoringu jednostkowo jest niższy.

Faktoring koszty

Na cenę usługi faktoringu wpływa więc kilka wymienionych wyżej czynników. Trzeba także pamiętać o kilku innych ważnych elementach, składających się na koszt faktoringu. Są to przede wszystkim: wartość odsetek, które są naliczane od bieżącego salda konta finansowania, prowizja operacyjna (czyli z tytułu obsługi oraz samego nabycia wierzytelności, zwykle 0,4-4% kwoty), administracyjna (naliczana pod koniec danego miesiąca) oraz za przyznanie limitu (zazwyczaj wynosząca 0,2-3% kwoty limitu finansowania). Niekiedy faktorzy stosują także innego rodzaju typy prowizji, np. jako stałą, miesięczną opłatę ryczałtową.

Koszty wynikające z korzystania z faktoringu mogą być więc różne, w zależności od danego faktora, typu usługi i elementów wchodzących w jej skład. Obowiązkiem firmy faktoringowej jest jednakże rzetelne i dokładne przedstawienie wszystkich kosztów w danej umowie, dopasowanej indywidualnie pod konkretnego klienta.

Różne rodzaje faktoringu, różne koszty

Nie ma dwóch identycznych przedsiębiorstw, zawsze będą się one różniły chociażby swą wielkością, dostawcami, docelowym rynkiem czy też liczbą kontrahentów, dlatego też każda firma wymaga tak naprawdę innego typu finansowania, dostosowanego idealnie do swych potrzeb i oczekiwań. Faktorzy proponują zatem odmienne rodzaje usług faktoringu, różniących się między sobą wieloma czynnikami, w tym także kosztem.

Oceniając daną ofertę umowy faktoringu, nie powinno się zwracać uwagi tylko na cenę usługi, ale przede wszystkim na to, jakie czynności wchodzą w jej skład i w efekcie są objęte opłatami. Usług i czynności jest wiele, w dodatku każdy usługodawca faktoringowy stosuje innego typu procedury i rozwiązania, w związku z tym wysokości opłat w poszczególnych rodzajach faktoringu różnią się od siebie.

Przykładowo, inne opłaty wystąpią w przypadku faktoringu pełnego (bez regresu), a inne – w sytuacji faktoringu z regresem (niepełnego). W pierwszym przypadku faktor przejmuje na siebie całkowicie ryzyko niewypłacalności odbiorcy, natomiast sam klient ma gwarancję otrzymania swej należności bez względu na wszystko. W skład kosztu faktoringu wchodzi więc również prowizja za przejęcie owego ryzyka. W drugiej sytuacji z kolei, klient otrzymuje od faktora do 80% jak najszybciej po przekazaniu FV, natomiast reszta środków trafia na jego konto dopiero po otrzymaniu przez faktora zapłaty od dłużnika. Usługa ta jest tańsza, ponieważ ryzyko niewypłacalności kontrahenta pozostaje po stronie klienta.

Należy pamiętać, że decydując się na wybór firmy faktoringowej, nie należy kierować się jedynie ceną, ale, jak podaliśmy wyżej, dostosowaniem tego, co oferuje faktor, do potrzeb i wymagań danego przedsiębiorstwa. Niska cena nie zawsze idzie w parze z wysoką jakością usługi, a klient nie otrzymuje wszystkich korzyści, których oczekiwał. Porównując oferty, warto za każdym razem sprawdzić jej zakres, czyli za co w rzeczywistości płacimy i co dodatkowo w ramach usługi otrzymamy.kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 0800 224 229

lub