Czy zatory płatnicze znikną?

Czy zatory płatnicze znikną?

Takie pytanie zadaje sobie wielu przedsiębiorców, z nadzieją obserwujących ostatnie zmiany w prawie, a w szczególności – wejście w życie z początkiem 2020 roku ustawy przeciwdziałającej zatorom płatniczym. Czy zatem opóźniający się z płatnością kontrahenci znikną z polskiego krajobrazu gospodarczego? Czy terminy płatności 90 i 120 dni przejdą do historii? Czy faktoring nie będzie już potrzebny, bo wszyscy będą szybko płacić za towary i usługi?

Za wcześnie jeszcze na takie podsumowania – ocenia Jerzy Dąbrowski, prezes Bibby Financial Services. – Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy terminy płatności powyżej 60 dni rzeczywiście znikną z umów pomiędzy MŚP a dużymi odbiorcami, np. sieciami handlowymi. Czas pokaże. Mam nadzieję, że dyskusja, jaką ustawa przeciwdziałająca zatorom płatniczym wywołała na rynku, a szczególnie widmo kar dla nieuczciwych dłużników, zdyscyplinuje duże firmy i ucywilizuje nieco umowy asymetryczne. Moim zdaniem faktoring jednak zawsze będzie potrzebny przedsiębiorcom, którzy chcą przyspieszyć obrót gotówki. 60 dni oczekiwania na zapłatę to wciąż długo, zwłaszcza kiedy za płatność gotówką u dostawcy surowca lub paliwa, można uzyskać korzystny rabat, pokrywający z nawiązką koszty faktoringu.

Warto wiedzieć, że nowe przepisy wprowadziły także wyższe odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych. Obecnie wynoszą one 11,5 proc. (stopa referencyjna NBP + 10 pp). To kolejne narzędzie dyscyplinowania spóźniających się kontrahentów.

Od początku roku 2020 obowiązuje też inny sposób na obronę przed nieuczciwymi dłużnikami: ulga na złe długi w PIT i CIT. Dzięki temu przedsiębiorca, który w okresie 90 dni od upływu terminu płatności określonego na fakturze lub w umowie nie otrzymał zapłaty za sprzedany towar lub wykonaną usługę, będzie mógł obniżyć należny podatek. Jeśli wcześniej wartość tej wierzytelności zaliczył do przychodów, teraz będzie mógł zmniejszyć podstawę obliczenia podatku albo zwiększyć poniesioną stratę. Natomiast opóźniający się dłużnik ma obowiązek podwyższenia przychodu do opodatkowania o niezapłacone kwoty.

Biała lista ważna dla firm korzystających z faktoringu
Inną istotną zmianą, której powinni być świadomi przedsiębiorcy, jest wejście w życie sankcji za opłacenie faktury VAT na rachunek inny niż podany na Białej liście podatników VAT. Sankcje dotyczą faktur w wysokości powyżej 15 000 zł (bez względu na liczbę wykonanych przelewów). Jeśli opłacający fakturę VAT dokona przelewu na inny rachunek bankowy kontrahenta, niż podany w wykazie (nawet wówczas gdy ten inny rachunek jest wskazany na FV), wówczas:

  • nie będzie miał możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty w tej części, w jakiej płatność przekracza kwotę 15.000 zł,
  • będzie ponosił ryzyko odpowiedzialności solidarnej ze swoim kontrahentem za nieodprowadzony VAT od transakcji.

Przed negatywnymi skutkami braku rachunku na Białej Liście w zakresie podatku VAT chronią przelewy typu Split Payment, dlatego należy się spodziewać zwiększonej liczby takich płatności – mówi adwokat Bartosz Nadra z kancelarii Jaśkowiak Nadra Adwokaci. - Warto wiedzieć też, że w związku z nowymi przepisami rację bytu traci faktoring cichy w formule rachunku powierniczego (escrow). Powodem jest brak ujawnienia takiego rachunku na Białej Liście.

Przedsiębiorcy korzystający z faktoringu powinni sprawdzić, czy klauzule faktoringowe umieszczane na fakturach są czytelne i wyraźnie wskazują na to, że rachunek podany na fakturze jest rachunkiem firmy faktoringowej.

7 lutego 2020


kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub