Z faktoringiem za granicę

Jak korzystać z faktoringu w przypadku zagranicznych kontraktów i dlaczego warto to robić?

Współpraca z kontrahentami zagranicznymi jest z definicji trudniejsza niż z kontrahentami działającymi w kraju. W przypadku eksportu pojawiają się bariery instytucjonalne, prawne, kulturowe czy językowe. Dlatego warto zdecydować się na współpracę z faktorem. Ułatwia on codzienne kontakty z zagranicznym odbiorcą, zwiększając jednocześnie jego dyscyplinę płatniczą.

Na co zwrócić uwagę na początku?

Już na etapie negocjacji z kontrahentem zagranicznym warto zadbać o to, aby w umowie nie pojawił się zapis o zakazie cesji. Jeśli odbiorca zagraniczny wprowadzi taki zapis, wówczas faktoring nie będzie możliwy. - Z rozmów z przedsiębiorcami wiemy, że wielu nabywców chętnie wpisałoby zakaz cesji do umowy. Pokazuje to, jak bardzo skuteczny jest faktoring i jak niezbyt uczciwi kontrahenci obawiają się, że będą w ten sposób dyscyplinowani i zmuszani niejako do płacenia w terminie. Widać to zwłaszcza na rynkach zagranicznych, gdzie kontrahenci liczą na spolegliwych i mało zorientowanych w handlowych meandrach polskich dostawców. Tymczasem kontakt z międzynarodową firmą faktoringową oznacza zero tolerancji dla opóźnień w płatnościach – mówi Jerzy Dąbrowski, dyrektor generalny Bibby Financial Services.

Procedury są takie same, ale…

Procedury związane z rozpoczęciem korzystania z faktoringu eksportowego są takie same, jak w przypadku faktoringu krajowego - przedsiębiorca składa wniosek faktoringowy oraz dokumentację regulującą wymianę handlową, bez konieczności ujawniania szczegółów czy zdradzania tajemnicy handlowej. Firma faktoringowa sprawdza po prostu, czy kontrakt nie zawiera zapisów ograniczających zastosowanie faktoringu.

- Trzeba jednak pamiętać, że na faktoring musi się zgodzić kontrahent zagraniczny. W wielu krajach, zwłaszcza w Europie Zachodniej, faktoring jest znany od wielu lat, więc nie ma konieczności edukacji kontrahenta – dodaje Jerzy Dąbrowski.

Faktoring eksportowy nie wymaga żadnych dodatkowych czy specyficznych zabezpieczeń, transakcja jest zabezpieczana przez samą wierzytelność, czyli przez faktury. W przypadku faktoringu eksportowego faktury finansowane są walucie kontraktu, co znacznie ogranicza ryzyko wahań kursów walutowych. To przedsiębiorca decyduje, kiedy wymienić walutę uzyskaną za sprzedaż – może to zrobić w momencie, w którym kurs będzie dla niego najkorzystniejszy. 

Data publikacji 10 marca 2017


kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub