Jak pokonać trudności w eksporcie?

Największym problemem eksportera jest znalezienie wiarygodnego kontrahenta. Inną równie dokuczliwą bolączką jest biurokracja związana z handlem poza Polską. Tak twierdzi prawie 1/3 małych i średnich przedsiębiorstw badanych w ramach Bibby MSP Index.

Innym utrudnieniem z punktu widzenia działalności eksportowej jest ryzyko transakcji i konieczność ubezpieczania się. Podnosi to koszty sprzedaży i prowadzi do zmniejszenia konkurencyjności towarów. Skarży się na to ponad 1/4 badanych w ramach Bibby MSP Index. 

Wielu przedsiębiorców podnosi kwestię czasochłonnego i niekiedy skomplikowanego dotarcia do informacji o wiarygodności kontrahentów zagranicznych (19,5 proc. wskazań). - To dobrze, że eksporterzy zadają sobie trud sprawdzenia nowych partnerów biznesowych. Oprócz poszukiwań na własną rękę zawsze rekomendujemy współpracę w tym zakresie z wyspecjalizowaną instytucją, wywiadownią gospodarczą lub międzynarodową firmą faktoringową, która ma biura na różnych rynkach – mówi Tomasz Rodak, kierownik ds. finansowania biznesu w Bibby Financial Services.

Podobnie wygląda kwestia śledzenia zmian prawnych zachodzących na zagranicznych rynkach. Wielu przedsiębiorców, zwłaszcza prowadzących mniejsze biznesy, nie nadąża za nowymi przepisami, albo zwyczajnie nie chce ponosić kosztów ich tłumaczenia. - To właśnie w takich przypadkach z pomocą przychodzi faktor – dodaje Tomasz Rodak. – Dziś faktoring to nie tylko usługa finansowania należności, ale również wsparcie w działaniach eksportowych. Dla małych i średnich firm faktor jest przewodnikiem po rynkach eksportowych: wyjaśnia zawiłości prawne, zwraca uwagę na różnice w zwyczajach płatniczych, pomaga określić bezpieczny limit transakcji, weryfikuje kontrahentów, a kiedy trzeba – przypomina odbiorcom o terminie płatności. Z praktyki wiemy, że telefon od międzynarodowej firmy faktoringowej działa dyscyplinująco na nierzetelnych odbiorców: widzą wówczas, że za niewielką firmą z Polski stoi duża instytucja, której nie da się zbyć.

26 proc. przedsiębiorców badanych w ramach Bibby MSP Index odnotowało w pierwszych miesiącach 2015 roku wzrost eksportu. 55 proc. podaje, że eksport pozostał na tym samym poziomie. W badanej grupie główne kierunki eksportu to: Niemcy (38,6 proc. wskazań), a następnie Rosja, Ukraina, Czechy i Francja.

Data publikacji 14 lipca 2015


kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub