Przedsiębiorcy nie chcą dłużej biernie czekać na opóźniającą się płatność

IV fala badania Bibby MSP Index wskazuje na spadek tolerancji przedsiębiorców z sektora małych i średnich firm wobec opóźniających się płatności. 

Jednym z ważniejszych wniosków płynących z IV edycji badania Bibby MSP Indeks jest obniżenie progu tolerancji polskich przedsiębiorców na przeterminowane płatności. 75% ankietowanych firm ma problemy z opóźnionymi płatnościami, z czego 44% badanych oceniło, że w ciągu ostatnich 6 miesięcy ich kontrahenci byli mniej zdyscyplinowani niż pół roku temu. Zgodnie z wynikami sondażu zmieniła się również postawa właścicieli firm wobec opóźniających się płatności. O 15 punktów procentowych, w porównaniu do poprzedniego sondażu, wzrosła liczba przedsiębiorców, którzy za motywację do działania uznają płatność przeterminowaną już 7 dni. Z kolei 26% respondentów podejmuje działanie zmierzające do odzyskania zaległej kwoty po 14 dniach od upłynięcia terminu płatności. Oznacza to wzrost o 8 punktów procentowych, w stosunku do badania z kwietnia br.

Mniej pobłażliwy stosunek do przeterminowanych płatności ma swoje odbicie w rodzaju podejmowanych działań, w celu odzyskania pieniędzy za niezapłacone faktury. Widać wyraźnie, iż zmniejsza się liczba przedsiębiorców czekających do momentu, gdy zaczną się problemy z utrzymaniem płynności finansowej. Jeszcze w kwietniu było ich 31,3%, w obecnej fali badania liczba ta spadła do 25,8% firm.

Wyniki raportu pokazują również, iż w dalszym ciągu niewiele przedsiębiorców dba o bezpieczeństwo przy zawieraniu transakcji stosując podstawowe narzędzia  tj. protokoły odbioru, kontrolowanie kondycji finansowej kontrahentów czy potwierdzanie sald.

Data publikacji 10 grudnia 2012


kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 0048 225 456 123

lub