Przedsiębiorcy nie chcą dłużej biernie czekać na opóźniającą się płatność

IV fala badania Bibby MSP Index wskazuje na spadek tolerancji przedsiębiorców z sektora małych i średnich firm wobec opóźniających się płatności. 

Jednym z ważniejszych wniosków płynących z IV edycji badania Bibby MSP Indeks jest obniżenie progu tolerancji polskich przedsiębiorców na przeterminowane płatności. 75% ankietowanych firm ma problemy z opóźnionymi płatnościami, z czego 44% badanych oceniło, że w ciągu ostatnich 6 miesięcy ich kontrahenci byli mniej zdyscyplinowani niż pół roku temu. Zgodnie z wynikami sondażu zmieniła się również postawa właścicieli firm wobec opóźniających się płatności. O 15 punktów procentowych, w porównaniu do poprzedniego sondażu, wzrosła liczba przedsiębiorców, którzy za motywację do działania uznają płatność przeterminowaną już 7 dni. Z kolei 26% respondentów podejmuje działanie zmierzające do odzyskania zaległej kwoty po 14 dniach od upłynięcia terminu płatności. Oznacza to wzrost o 8 punktów procentowych, w stosunku do badania z kwietnia br.

Mniej pobłażliwy stosunek do przeterminowanych płatności ma swoje odbicie w rodzaju podejmowanych działań, w celu odzyskania pieniędzy za niezapłacone faktury. Widać wyraźnie, iż zmniejsza się liczba przedsiębiorców czekających do momentu, gdy zaczną się problemy z utrzymaniem płynności finansowej. Jeszcze w kwietniu było ich 31,3%, w obecnej fali badania liczba ta spadła do 25,8% firm.

Wyniki raportu pokazują również, iż w dalszym ciągu niewiele przedsiębiorców dba o bezpieczeństwo przy zawieraniu transakcji stosując podstawowe narzędzia  tj. protokoły odbioru, kontrolowanie kondycji finansowej kontrahentów czy potwierdzanie sald.

Data publikacji 10 grudnia 2012


kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub