MSP pozytywnie patrzą w przyszłość.

Trend rozwoju małych i średnich firm w Polsce w kolejnych 6 miesiącach będzie pozytywny.

Istotnymi czynnikami kształtującymi tendencję wzrostową są spodziewana progresja sprzedaży i założenie o utrzymaniu poziomu inwestycji i stabilnej płynności finansowej. To wniosek z badania Bibby Financial Services - międzynarodowego dostawcy usług finansujących działalność małych i średnich przedsiębiorstw.

Bibby MSP Index w pierwszym kwartale br. osiągnął wartość 60,2 pkt. Wskaźnik jest wzorowany na sprawdzonym indeksie PMI. Konstrukcję Bibby MSP Index oparto na założeniu, że o kondycji każdego przedsiębiorstwa, a w szczególności firm małych i średnich, stanowi kilka kluczowych obszarów. Należą do nich sprzedaż (zamówienia), inwestycje, zatrudnienie, płynność finansowa oraz poziom zadłużenia. Są one szczegółowo analizowane zarówno w ujęciu aktualnym, jak i w kon- tekście przyszłej średniookresowej perspektywy rozwoju.

Przyjmowane przez Bibby MSP Index wartości znajdują się w przedziale od O do 100 pkt. Wyniki powyżej 50 pkt to prognoza (zapowiedź) poprawy kondycji firm. Wynik poniżej 50 pkt to prognoza kryzysu wynikającego z pogarszającej się kondycji firm.

Rolę szczególną w Bibby MSP Index przypisano aspektowi finansowania. Uznano bowiem, że płynność finansowa i zrównoważone zewnętrzne finansowanie (poziom zadłużania) pełnią funkcję w małych i średnich firmach dużo poważniejszą niż w dużych korporacjach, relatywnie mniej narażonych na zapaść spowodowaną raptowną utratą płynności czy nadmiernym wzrostem zadłużenia.

- Pierwsza fala naszego badania przynosi szereg ciekawych obserwacji na temat małych i średnich firm. Widzimy, że Polscy przedsiębiorcy, mimo wskazywanych przeszkód i nie wydatków na inwestycje w przyszłość najlepszych nastrojów (łącznie 61,1 proc. badanych uznało, że końcówka poprzedniego roku i pierwszy kwartał roku bieżącego były niepomyślne), są przygotowani na to, by radzić sobie w każdych warunkach, niezależnie od koniunktury i zewnętrznego wsparcia - twierdzi Krzysztof Kuniewicz, dyrektor zarządzający Bibby Financial Services.

Badanie potwierdziło obserwacje o fatalnej kulturze płatniczej wśród polskich przedsiębiorców - jedynie 17 proc. przyznało, że otrzymuje zapłatę za swoje usługi lub dostarczone towary w terminie. Cieszy więc, że mimo wielu przeszkód ten kluczowy dla rozwoju naszego kraju sektor przedsiębiorstw optymistycznie patrzy w przyszłość. W badaniu wzięło udział 450 firm z sektora MSP z całej Polski. Badanie przeprowadzone techniką CATI zostało zrealizowane przez firmę Keralla Research, specjalizującą się w badaniach firm. DS.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Moja Firma

Data publikacji 19 maja 2011


kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub