Proces rekrutacyjny

Dołącz do nas !!!

Jeśli zainteresowała Cię, któraś z naszych ofert pracy lub aktualnie nie znalazłeś nic dla siebie, a uważasz, że pasujesz do naszego Zespołu, zapraszamy Cię do złożenia aplikacji. Przygotuj aktualne CV i LM motywacyjny, następnie prześlij je na adres umieszczony w ogłoszeniu lub praca@bibbyfinancialservices.pl. W tytule e-maila umieść nazwę stanowiska oraz symbol biura, do którego aplikujesz (np. WAW – Warszawa)

Jeśli przejdziesz pomyślnie wstępny etap selekcji, zostaniesz zakwalifikowany do procesu rekrutacji. Kolejne kroki tego procesu będą wyglądać następująco:

Wywiad telefoniczny

Nadsyłane aplikacje analizujemy pod kątem zgodności z "Role Profile" dla danego stanowiska i na tej podstawie kwalifikujemy Kandydatów do Wywiadów Telefonicznych. Kontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami. W zależności od ilości aplikacji, które wpłynęły w odpowiedzi na dane ogłoszenie, kontakt z naszej strony może nastąpić w ciągu 7-14 dni. Jeśli zostaniesz zakwalifikowana/y do wywiadu, skontaktujemy się z Tobą telefonicznie. Na początku rozmowy osoba przeprowadzająca wywiad telefoniczny zapyta się Ciebie o to, czy możesz swobodnie rozmawiać. To bardzo ważne aby rozmowa odbywała się w komfortowych dla Ciebie warunkach, abyś dobrze słyszał swojego rozmówcę i mógł udzielać wyczerpujących odpowiedzi na pytania. Jeśli nie możesz rozmawiać swobodnie, zaproponujemy Ci inny termin wywiadu.  Rozmowa trwa około 20-30 minut, jej celem jest porozmawianie o Twoim doświadczeniu zawodowym, aspiracjach a także sprawdzenie czy i na ile pasujesz do naszej kultury organizacyjnej. Jeśli przejdziesz pomyślnie Wywiad Telefoniczny  - zostaniesz zarekomendowany do spotkania bezpośredniego. Jeśli weryfikacja telefoniczna będzie negatywna – podziękujemy Ci za udział w procesie i poinformujemy, iż nie zostałaś/eś zakwalifikowany do kolejnego etapu.

Spotkanie bezposrednie

Pierwsze spotkanie prowadzą z reguły manager rekrutujący Pracownika do swojego Zespołu i przedstawiciel HR. Spotkanie może odbyć się w siedzibie naszej firmy, w Warszawie lub w Oddziale/Biurze zamiejscowym właściwym dla danego regionu.
W trakcie rozmowy będziemy chcieli lepiej Cię poznać. Koncentrować się będziemy na Twoich  kompetencjach  – wiedzy, umiejętnościach, postawie, a także predyspozycjach osobowościowych. Będziemy chcieli również porozmawiać o twoich oczekiwaniach, aspiracjach, o tym jak wyobrażasz sobie pracę na danym stanowisku a  także przedstawić nasze oczekiwania i możliwości jakie oferuje firma Bibby Financial Services Sp. z o.o.  Warto, abyś wybierając się na spotkanie z nami, przygotował sobie listę pytań, które chciałabyś/chciałbyś nam zadać podczas spotkania. Jesteśmy otwarci i chętnie odpowiemy na każde pytanie dotyczące stanowiska na które aplikujesz i naszej firmy jako Pracodawcy. Ewentualne dodatkowe etapy procesu rekrutacji są uzależnione od stanowiska, na które poszukujemy Pracownika. W zależności od specyfiki stanowiska stosujemy różne narzędzia: testy logicznego i analitycznego myślenia, test Insights Discovery, próbki pracy. Sprawdzamy znajomość języka angielskiego, jeśli jest to wymagane na danym stanowisku.

Drugie spotkanie

 Rozmowa z osobą odpowiedzialną za Oddział/Biuro/Dział jest z reguły ostatnią rozmową choć w przypadku wyższych stanowisk managerskich lub stanowisk o strategicznym znaczeniu dla organizacji, możesz zostać zaproszona/y na spotkanie z jednym z Członków Zarządu. W spotkaniu drugim może również uczestniczyć przedstawiciel HR jeśli nie uczestniczył w pierwszym spotkaniu.

Informacja zwrotna

Wszyscy Kandydaci, którzy brali udział w spotkaniach rekrutacyjnych, bez względu na wynik procesu, otrzymują od nas informację zwrotną w formie telefonicznej, listownej lub e-mailowej.