team work

Główne zadania:

 • wsparcie Zespołu Sprzedaży w zakresie czynności administracyjnych i sprzedażowych
 • przygotowywanie dokumentacji faktoringowej (np. wniosków o akceptację transakcji, umów i aneksów)
 • współpraca z Komitetem Kredytowym, Działem Ryzyka i Analiz oraz z Działem Prawnym
 • kompletowanie i weryfikowanie poprawności dokumentacji Klientów
 • weryfikacja Klientów i Odbiorców we wskazanych bazach
 • reprezentowanie firmy na zewnątrz (współuczestniczenie w spotkaniach z Klientami)
 • przygotowywanie prezentacji i raportów

współpraca

Aplikuj bezzwłoczenie jeśli masz:

 • doświadczenie w zakresie przygotowywania dokumentacji faktoringowej (umów, aneksów)
 • umiejętność budowania i utrzymywania relacji z Klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi
 • znajomość podstaw finansów przedsiębiorstw
 • znajomość zagadnień związanych z cesją należności, dochodzeniem należności, udokumentowaniem wierzytelności oraz reprezentacją przedsiębiorstw
 • umiejętność praktycznego wykorzystywania Excel
 • umiejętności analityczne
 • wyższe wykształcenie
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację (min. B1)
 • samodzielność w działaniu i bardzo dobrą organizację pracy

współpraca

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę na zastępstwo (ok. 1,5 roku)
 • możliwość pogłębiania wiedzy w obszarze faktoringu
 • odpowiedzialną i ciekawą pracę
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności  oraz bonusy uzależnione od realizacji celów
 • prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie grupowe, dofinansowanie do karty Multisport Benefit

 

Aplikuj

Klauzula informacyjna i zgody

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do  BIBBY FINANCIAL SERVICES SP. Z O.O., AL. JEROZOLIMSKIE 134 WARSZAWA 02-305 (Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji Specjalisty ds. Wsparcia Sprzedaży.

Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.

W każdym czasie możesz cofnąć obie zgody, kontaktując się z nami pod adresem rekrutacja@bibbyfinancialservices.pl lub pod adresem: aliana@bibbyfinancialservices.pl

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.


Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego Administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji Specjalisty ds. Wsparcia Sprzedaży przez okres 6 miesięcy, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 18 miesięcy. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji do czasu ich przedawnienia (obecnie, zgodnie z Kodeksem cywilnym jest to okres 10 lat).

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami, otrzymanych dokumentów nie zwracamy, lecz – po zakończeniu okresu przechowywania – usuwamy.

Twoje dane osobowe możemy przekazać, pracownikom Administratora danych, uczestniczącym w rekrutacji, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem rekrutacja@bibbyfinancialservices.pl   lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem IOD@bibbyfinancialservices.pl