Programista PHP

Dołącz do nas

team work

Twoje główne zadania:

 • tworzenie i rozwijanie aplikacji webowych w oparciu o frameworki MVC w PHP 7
 • projektowanie architektury nowych modułów aplikacji
 • wsparcie techniczne przy rozwiązywaniu problemów użytkowników z aplikacjami (usuwanie błędów i reagowanie na awarie aplikacji w środowisku produkcyjnym)
 • tworzenie dokumentacji technicznej w języku polskim i angielskim.
Aplikuj

Czynniki sukcesu:

Twoje zadania:

 • bardzo dobra praktyczna znajomość jednego z frameworków dla PHP 7: Symfony, Laravel , CodeIgniter
 • bardzo dobra praktyczna znajomość komponentów: Doctrine ORM/DBAL, Twig, Swift Mailer, PhpSpreadsheet, komponentów z frameworka Symfony
 • bardzo dobra praktyczna znajomość technik programowania zorientowanych obiektowo oraz wzorców projektowych
 • bardzo dobra znajomość systemu kontroli wersji Git i narzędzi usprawniających pracę
 • dobra znajomość HTML5/CSS3, Node.js, Gulp, jQuery

Nasze oczekiwania:

 • znajomość SQL pozwalająca na swobodne operowanie zapytaniami do bazy MySQL i MS SQL
 • znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na rozumienie dokumentacji technicznej i dokumentowanie kodu źródłowego w tym języku
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • komunikatywność i otwartość na współpracę
 • zorientowanie na rozwiązywanie problemów
 • wytrwałość w realizacji projektów do końca

współpraca

Twoje korzyści:

 • współpraca w oparciu o umowę o pracę (pełen etat) lub B2B
 • elastyczny czas pracy (7:30-18:00), w tym możliwość częściowo home office
 • realizacja odpowiedzialnych zadań i ciekawych projektów
 • możliwości rozwoju zawodowego
 • przyjazna atmosfera
 • współpraca z kreatywnym i zaangażowanym zespołem
 • biuro w centrum Warszawy (obok Dw. Zachodniego)
 • opieka medyczna, dofinansowanie do karty multisport, ubezpieczenie grupowe, dofinansowanie nauki języków obcych

Klauzula informacyjna i zgody

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do BIBBY FINANCIAL SERVICES SP. Z O.O., AL. JEROZOLIMSKIE 134 WARSZAWA 02-305 (Zleceniodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Zleceniodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji Programisty PHP (współpraca w oparciu o umowę o pracę lub B2B)

Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”. W każdym czasie możesz cofnąć obie zgody, kontaktując się z nami pod adresem rekrutacja@bibbyfinancialservices.pl lub pod adresem: aliana@bibbyfinancialservices.pl

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko Programista PHP przez okres 6 miesięcy, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 18 miesięcy. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji do czasu ich przedawnienia (obecnie, zgodnie z Kodeksem cywilnym jest to okres 10 lat).

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami, otrzymanych dokumentów nie zwracamy, lecz – po zakończeniu okresu przechowywania – usuwamy.

Twoje dane osobowe możemy przekazać, pracownikom administratora danych, uczestniczącym w rekrutacji, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem rekrutacja@bibbyfinancialservices.pl lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem IOD@bibbyfinancialservices.pl