Polityka prywatności i cookies

Polityka Prywatności serwisu internetowego
Bibby Financial Services Sp. z o.o.: (dalej jako "Serwis")

Administrowanie danymi osobowymi

Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm. - dalej: Ustawa) Bibby Financial Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 134 (dalej: Bibby) informuje, że jest Administratorem danych osobowych podawanych w dedykowanych formularzach przez Użytkowników Serwisu. Wypełnienie i wysłanie formularza kontaktowego znajdującego się w danym serwisie oznacza przekazanie danych osobowych znajdujących się w formularzu. Bibby zbiera dane wyłącznie w zakresie, który posłuży do świadczenia wybranej przez Użytkownika usługi, udzielenia odpowiedzi na skierowane do Bibby pytanie lub prośbę o kontakt w celach marketingowych związanych z reklamą usług faktoringowych, przekazania informacji na temat oferty Bibby oraz w celach archiwalnych. Dane podawane w czasie wypełniania formularza online chronione są za pomocą protokołu https.

Ujawnianie danych osobowych

Zebrane przez Bibby dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom w ramach grupy kapitałowej, do której należy Bibby, w celach związanych z obsługą Klienta, pod warunkiem uprzedniego wyrażenia przez niego zgody. Zebrane dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnym innym osobom ani podmiotom, chyba że będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa.

Gromadzenie innych danych

Bibby informuje, że w momencie połączenia się przez Użytkownika z Serwisem, w logach systemowych pojawiają się informacje o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, a także czasu połączenia z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie. Bibby przetwarza te informacje w celach technicznych i nie są one zestawiane z danymi identyfikującymi osobę.
Również w celach technicznych na urządzeniu Użytkownika zapisywane są pliki cookies (tzw. "ciasteczka"). Stanowią one dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i ułatwiają mu korzystanie ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Bibby wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkowników i nie zbiera w sposób automatyczny żadnych innych informacji o Użytkowniku. Informacje zawarte w plikach cookies nie są również w żaden sposób łączone lub zestawiane z innymi danymi podawanymi przez Użytkowników za pośrednictwem formularzy elektronicznych. Ponadto istnieje możliwość wyłączenia funkcji cookies za pomocą odpowiedniej konfiguracji ustawień przeglądarki internetowej wykorzystywanej przez Użytkownika, jednak może to spowodować utratę dostępu do niektórych funkcji Serwisu.
W Serwisie Bibby pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
Dane dotyczące Użytkowników niniejszego serwisu zbierane w celu optymalizacji jego funkcjonowania mogą być ujmowane i ujawniane w formie statystyk, przy czym statystyki te nie zawierają danych umożliwiających identyfikację Użytkowników

Czy mogę zrezygnować z akceptowania cookies?

Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem ciasteczek są obsługiwane przez przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla użytkownika. Większość używanych przeglądarek domyślnie akceptuje „ciasteczka”. Jednakże użytkownik, może tak skonfigurować przeglądarkę, by móc odrzucać prośby o przechowanie wszystkich lub wybranych „ciasteczek”. Można to zrobić za pomocą ustawień przeglądarki. Zanim zdecydujesz się zmienić domyślne ustawienia pamiętaj jednak, że wiele „ciasteczek” pomaga w wygodnym korzystaniu ze strony. Wyłączenie „ciasteczek” może mieć wpływ na to jak będzie się wyświetlać nasza strona w Twojej przeglądarce.

Jak wyłączyć obsługę cookies?

Dla przeglądarki Mozilla Firefox:

1. Na górze okna przeglądarki naciśnij przycisk Firefox (Jeżeli jeszcze używasz systemu Windows XP, chociaż już nie powinieneś, kliknij menu Narzędzia) i wybierz Opcje.
2. Następnie wybierz panel Prywatność.
3. Z menu rozwijanego elementu Program Firefox wybierz opcję: będzie używał ustawień historii użytkownika.
4. Zaznacz Akceptuj ciasteczka, by włączyć, odznacz, by wyłączyć obsługę ciasteczek.
5. Wybierz okres przechowywania ciasteczek.
6. Naciśnij przycisk OK, by zamknąć okno opcji.

Dla przeglądarki Google Chrome:

1. Kliknij menu Chrome na pasku narzędzi przeglądarki.
2. Wybierz Ustawienia.
3. Kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane.
4. W sekcji Prywatność kliknij przycisk Ustawienia treści.
5. W sekcji Pliki cookie możesz zmienić następujące ustawienia plików cookies.

Domyślne blokowanie plików cookie:

  • Blokowanie wszystkich plików cookie: wybierz Blokuj próby umieszczenia na komputerze danych z witryn. Pamiętaj, że to ustawienie uniemożliwia działanie większości stron, które wymagają zalogowania się.
  • Blokowanie tylko plików cookie innych firm: zaznacz pole wyboru Ignoruj wyjątki i blokuj tworzenie plików cookie innych firm. Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje odrzucanie pochodzących z witryny plików cookie innych firm, nawet jeśli witryna została dodana do listy Wyjątki i może tworzyć pliki cookie na komputerze.

Domyślne zezwalanie na pliki cookie:

  • Jeśli chcesz zezwalać zarówno na własne pliki cookie (zapisywane przez stronę z domeny podanej na pasku adresu), jak i innych firm (pochodzące z domen zewnętrznych, które są źródłem elementów umieszczonych na danej stronie, np. reklam lub grafik), zaznacz Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie.
  • Aby akceptować tylko własne pliki cookie (pochodzące bezpośrednio z danej witryny), zaznacz pole wyboru Blokuj bez wyjątku wszystkie pliki cookie innych firm.

Dla przeglądarki MS Internet Explorer 9:

1. W oknie przeglądarki kliknij przycisk Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe.
2. Kliknij kartę Prywatność, a następnie w obszarze Ustawienia przesuń suwak do najwyższego położenia, aby zablokować wszystkie pliki cookie, lub do najniższego położenia, aby zezwolić na wszystkie pliki cookie, a następnie kliknij przycisk OK.>

Postanowienia końcowe

Bibby oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikowi wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu, poprzez zastosowanie odpowiednich administracyjnych, technicznych i fizycznych zabezpieczeń danych przed ich przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, nieuprawnionym ujawnieniem lub udostępnieniem.

Informujemy o przysługującym na podstawie Ustawy prawie dostępu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania (poprawiania) oraz żądania usunięcia.

Bibby zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności, jednocześnie zapewnia, że prawa Użytkownika wynikające z niniejszego dokumentu nie zostaną ograniczone bez jego zgody. Wszelkie zmiany dotyczące Polityki prywatności będą publikowane na niniejszej stronie.

Data publikacji:
8 lipca 2015 r.