Czy komornik może zająć należności, które są przedmiotem umowy faktoringu?

Płynność finansowa

By Bibby Financial Services

17 lut 2021

Faktoring może więc zabezpieczyć przed ewentualnymi roszczeniami ze strony innych podmiotów, o ile umowa została podpisana przed zajęciem komorniczym.

Chociaż celem faktoringu jest poprawa płynności finansowej, może się zdarzyć, że przedsiębiorca utraci ją a jego wierzyciel  będzie chciał odzyskać swoje należności. Czy w tej sytuacji komornik może zająć wierzytelności, będące przedmiotem umowy faktoringu?

Umowa faktoringowa ceduje wierzytelności na faktora

Komornik nie powinien zajmować wierzytelności będących przedmiotem umowy faktoringowej, bo wraz z jej podpisaniem następuje cesja wierzytelności czyli przeniesienie praw wynikających z faktur na rzecz faktora – instytucji finansującej. Tym samym, uprawnionym do tych wierzytelności jest już nie przedsiębiorca, ale inny podmiot (faktor). Prowadzenie egzekucji komorniczej w takim przypadku naruszałoby prawa nabywcy wierzytelności jako odrębnego podmiotu.

Gdy komornik jednak zajmie należności

Mimo podpisanej umowy faktoringowej, może się zdarzyć, że komornik zajmie jednak wierzytelności bezpośrednio u kontrahenta. Następuje to z chwilą doręczenia mu pisma od komornika o zajęciu. Kontrahent wzywany jest w nim do tego, by nie uiszczał należnego przedsiębiorcy świadczenia, tylko wpłacił je komornikowi lub do depozytu sądowego.

Kontrahent nie ma wyjścia i jest zobowiązany do przekazania pieniędzy komornikowi, a nie firmie faktoringowej. W ciągu tygodnia powinien jednak poinformować komornika, że prawo do wierzytelności rości sobie faktor. Ten z kolei powinien wysłać do wierzyciela, z którego wniosku prowadzona jest egzekucja, żądanie zwolnienia wierzytelności spod egzekucji. Jeśli wierzyciel na to nie zareaguje, firmie faktoringowej pozostaje złożenie pozwu do sądu z żądaniem zwolnienia wierzytelności spod zajęcia.

Takie powództwo można wytoczyć najwcześniej po wszczęciu egzekucji, lecz nie później niż miesiąc po dowiedzeniu się o naruszeniu prawa. Powództwo jest sposobem na obronę podmiotów trzecich, których prawa zostały naruszone, mimo prowadzenia egzekucji zgodnie z przepisami. Stąd pozew, skierowany przeciwko wierzycielowi, może złożyć tylko firma faktoringowa.

Nieskuteczność umowy faktoringowej zawartej po zajęciu komorniczym

Komornik może zająć wierzytelności faktoringowe w określonej sytuacji. Przede wszystkim nie ma przeszkód, by zajął należności wypłacone przedsiębiorcy przez samą firmę faktoringową z tytułu zawartej umowy. Może też zająć wierzytelności, jeśli do podpisania umowy faktoringowej doszło już po zajęciu egzekucyjnym. W takim przypadku zawarcie umowy przeniesienia wierzytelności na rzecz firmy faktoringowej nie wywołuje skutku prawnego. Zwłaszcza, że komornik - prowadząc egzekucję - przejmuje też dokumenty, z których wierzytelność wynika, a bez nich podpisanie umowy jest niemożliwe.

BEZPŁATNA KONSULTACJA

Dowiedz się więcej o zabezpieczeniu faktoringiem.

Nasz konsultant wytłumaczy Ci, jak zarządzać usługami finansowymi i kiedy możesz skorzystać z cesji wierzytelności.

Zarezerwuj termin bezpłatnej konsultacji online >

Podsumowanie

Faktoring może więc zabezpieczyć przed ewentualnymi roszczeniami ze strony innych podmiotów, o ile umowa została podpisana przed zajęciem komorniczym. Kontrahent musi też być o tym fakcie pisemnie powiadomiony przez firmę faktoringową.


kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub