Bibby MSP Index

 

 

Nastroje polskich przedsiębiorców

XIV fala - październik 2017

W ostatnim badaniu Bibby MSP Index widać znaczną poprawę nastrojów wśród przedsiębiorców. Wysokość wskaźnika Bibby MSP Index jest na poziomie 57,9 pkt - widzimy tendencję rosnącą w stosunku do poprzednich czterech fal badania.

pobierz raport >>
 

Nastroje polskich przedsiębiorców

XI fala - kwiecień 2016

Wartość aktualnego wskaźnika Bibby MSP Index wskazuje na pogorszenie się nastrojów wśród przedsiębiorców. Jednak jego wysokość - wciąż powyżej 50 pkt. - oznacza dobrą kondycję polskich spółek.

pobierz raport >>

 Bibby MSP Index

Nastroje polskich przedsiębiorców
X fala październik 2015

Odsetek firm, które przyznają, że ich kontrahenci opóźniają się z płatnościami za faktury, zmalał z ponad 83 proc. w 2013 roku do nieco ponad 63 proc. obecnie. Jest to niewątpliwie efekt poprawy sytuacji gospodarczej w Polsce.

pobierz raport >>

 bibby msp index 04.2015

Nastroje polskich przedsiębiorców
IX fala kwiecień 2015

Kolejna, IX fala badania, przynosi wzrost wskaźnika. Index osiągnął tym samym drugą najwyższą wartość od 2002 roku. Przedsiębiorcy spodziewają się korzystnych zmian w sytuacji ekonomicznej w kraju.

pobierz raport >>

 bibby msp index 04.2015 eksport

Największe wyzwania eksporterów
IX fala kwiecień 2015

Pomimo trudnej sytuacji za wschodnią granicą naszego kraju ponad jedna czwarta badanych właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw odnotowała wzrost eksportu.

pobierz raport >>

 

Czy kontrahenci płacą na czas?
IX fala kwiecień 2015

Po raz kolejny wyniki badania potwierdzają, że większość polskich małych i średnich przedsiębiorstw otrzymuje zapłatę za dostarczone produkty lub usługi po terminie wskazanym na fakturze. Ale skala tego zjawiska maleje.

pobierz raport >>

 Bibby MSP Index

Nastroje w sektorze MSP
VII fala kwiecień 2014

Sektor MSP spodziewa się znacznie lepszej sprzedaży w nadchodzącym półroczu oraz, co kluczowe, poprawie ma ulec płynność finansowa małych i średnich przedsiębiorstw

pobierz raport >>

 Bibby MSP Index

Nastroje w sektorze MSP
VI fala październik 2013

Bibby MSP Index po raz drugi z rzędu rośnie. W VI edycji ogólnopolskiego badania polepsza się płynność finansowa przedsiębiorstw. Dobrze radzą sobie handel, usługi i transport

więcej >>

 Bibby MSP Index

Jak sektor MSP radzi sobie z opóźnionymi płatnościami
V fala maj 2013

Zdecydowana większość firm z sektora MSP stosuje równolegle różne metody redukujące ryzyko braku otrzymania terminowej zapłaty za fakturę. Najczęstszą metodą przypominania o płatności jest telefon do dłużnika, wysłanie e-maila lub smsa

pobierz raport >>

 Bibby MSP Index

Stan i perspektywy rozwoju sektora MSP w Polsce
V fala kwiecień 2013

Nastroje właścicieli firm z sektora MSP znacząco się poprawiły. Widać to przede wszystkim w optymistycznych prognozach co do zakładanej sprzedaży, a co za tym idzie poprawy płynności w branżach produkcyjnej i budowlanej

pobierz raport >>

 Bibby MSP Index

Opóźnienia w płatnościach w sektorze MSP
IV fala październik 2012

Zmniejsza się tolerancja przedsiębiorców w zakresie oceny czy płatność od kontrahenta jest na tyle opóźniona, by rozpocząć działania windykacyjne. Obecnie właściciele firm znacznie wcześniej przystępują do odzyskiwania należności

pobierz raport >>

 Bibby MSP Index

Przyszłość MSP w Polsce
III fala kwiecień 2012

Mimo dobrych prognoz sprzedaży, przedsiębiorcy źle oceniają  klimat do prowadzenia biznesu w Polsce. Deklarują kontynuowanie wstrzymywania kosztownych inwestycji i finansowania działalności głównie z wypracowanych zysków

pobierz raport >>

 Bibby MSP Index

Sektor MSP a problem z odzyskiwaniem należności
II fala październik 2011

Ponad 80% przedsiębiorców z sektora MSP przyznaje, że ma problemy z otrzymywaniem zapłaty za swoje towary czy usługi. Jednocześnie 70% właścicieli firm spotkało się z problemem całkowitego braku zapłaty

pobierz raport >>

 Bibby MSP Index 042011

Bibby MSP Index – raport z badania
I fala maj 2011

Firmy z sektora MSP utrzymują płynność finansową wspierając się instrumentami zewnętrznymi. Na systematyczny i terminowy spływ należnych płatności od kontrahentów może liczyć tylko 17% badanych firm. Do regulowania należności z opóźnieniem przyzwyczaiło się aż 81,4% małych i średnich przedsiębiorstw

pobierz raport >>