Co to jest cesja wierzytelności?

Cesja wierzytelności w praktyce
Cesja wierzytelności jest wtedy, gdy cedent, czyli spółka chcąca sprzedać wierzytelności, pozbywa się praw do nich na rzecz cesjonariusza, czyli kogoś, kto te wierzytelności przejmuje. Wraz z taką umową stroną kupująca nabywa również wszelkie prawa związane z tą wierzytelnością, czyli na przykład ewentualne odsetki w przypadku opóźnień w spłacie. Jednak cesja to nie tylko prawa, ale i obowiązki, ponieważ wraz z przejęciem wierzytelności, cesjonariusz przejmuje na siebie również wszelkie czynności, jakie trzeba podjąć, by pieniądze odzyskać. Zatem w przypadku cesji to cesjonariusz bierze na siebie całe ryzyko związane z niepłaceniem pieniędzy w terminie, jak również wszelkie koszty, jakie wiążą się z administrowaniem zaległości. Dla przedsiębiorcy to na pewno dobre wyjście, ponieważ otrzymuje on dużą część zaległych środków od razu i nie musi zajmować się ściąganiem wierzytelności od swoich klientów. Trzeba także wiedzieć, że taka umowa cesji może nastąpić bez wiedzy i zgody samego kontrahenta, jaki zalega z wierzytelnościami.

Z umową cesji kojarzony jest również faktoring, natomiast istnieją różne rodzaje faktoringu i nie w przypadku każdego z typów mamy do czynienia z cesją. W jakim wypadku w związku z tym można mówić o takim podobieństwie? W związku z tym, że cesja wiąże się z przeniesieniem wszelkich praw, ale także całego ryzyka na firmę kupującą wierzytelność, to jedynie w przypadku faktoringu pełnego, czyli właściwego można mówić o przejęciu przez faktora całego ryzyka związanego z niewypłacalnością klienta. W przypadku kiedy dłużnik nie przestrzega terminów spłaty i zalega z zapłatą, to właśnie firma faktoringowa musi podjąć kroki mające na celu odzyskanie zaległych środków finansowych. Oprócz wspomnianego faktoringu pełnego, czyli inaczej faktoringu bez regresu, mamy jeszcze faktoring niepełny, czyli z regresem, jak i mieszany. W przypadku dwóch ostatnich opcji potencjalne ryzyko niewypłacalności kontrahenta w całości lub części przyjmuje na siebie sam przedsiębiorca. Dlatego, jedynie faktoring pełny może być kojarzony z umową cesji.

Jakie są zalety skorzystania z faktoringu pełnego?
Wspomniane już mniejsze ryzyko, jeśli chodzi o niewypłacalność to na pewno ogromna zaleta. Do tego dochodzą również koszty, jakie związane są z administrowaniem potencjalnego długu kontrahenta. Jednak oprócz tego jest również coś jeszcze, a mianowicie kwestia lepszych kontaktów z klientami. W tym momencie to nie na przedsiębiorcy ciąży konieczność przeprowadzania niewygodnych rozmów, na temat zaległości finansowych. Trzeba także powiedzieć o tym, że niektórzy klienci znacznie bardziej przestrzegają terminów płatności, gdy w grę wchodzi rozliczanie się z faktorem. Zdają sobie oni sprawę z tego, że faktor podejmie bardzo szybko odpowiednie kroki, by ściągnąć swoją należność. Warto jednak wiedzieć, że również wybór odpowiedniego faktora ma wpływ na wizerunek przedsiębiorstwa. Dlatego trzeba tutaj bezwzględnie korzystać z pomocy profesjonalistów. W przypadku Bibby Financial Services jak najbardziej możemy być pewni usług na doskonałym poziomie. Warto rozważyć faktoring z Bibby Financial Services.

Osoby mające własną działalność gospodarczą, wiedzą dobrze jak ważnym tematem jest płynność finansowa, a konkretnie jej zachowanie. Nie zawsze bywa to łatwe, szczególnie kiedy mamy wielu różnych klientów, a z wypłacalnością niektórych bywa różnie. Oczywiście, szczególnie w przypadku dłuższej współpracy i większych kontaktów można sprawdzić w jakimś zakresie, czy dana firma jest wypłacalna, jednak do końca nie można być pewnym. Czasem zdarzają się sytuacje, gdy klient nie płaci w terminie za wykonaną usługę albo za towary. Wtedy warto skorzystać z możliwości, jakie oferuje rynek. Co to jest cesja wierzytelności? Jak się ona ma do faktoringu?